ლოცვა ვაკანტურ ადგილზე მსახურის გამოჩინებისთვის

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 41` : 38 ; რიცხვნი 11 : 17 ; რიცხვნი 27 : 16 ; მეორე რჯული 34 : 9 ; მსაჯულნი 3 : 10 ; 1მეფეთა 8 : 20 ; 1მეფეთა 12 : 13 ; 1მეფეთა 16 : 3 ; 1მეფეთა 18 : 12 ; 3მეფეთა 3 : 7 ;
3.13.10. ___

- დაუდგინოს უფალმა კაცი ამ საზოგადოებას, რომ არ იყოს უმწყემსოდ რიცხ.27,[16.17]; 1მფ.8,20-22; 12,13 მათ.9,38 საქ.6,6; 13,2.3

- ვაკანტურ ადგილზე უნდა შეირჩეს ის, ვისშიც ღვთის სულია დაბ.41,38 რიცხ.11,17; 27,[18] რჯ.34,9 მსაჯ.3,10; 1მფ.16,13.14; 18,12; 3მფ.3,7 ინ.3,34 საქ.6,3; 20,28

- უნდა ჰქონდეს სულიერი ნიჭებიდან ერთერთი 1კორ.12,4-11; 1ტიმ.4,14

- ნაჩქარევი ხელდასხმისგან თავი შეიკავე 1ტიმ.5,22