მშობლებისა და შვილების ცოდვები

საკვანძო მუხლები:

რიცხვნი 14 : 33 ; რიცხვნი 32 : 14 ; მეორე რჯული 5 : 9 ; ესაია 1 : 4 ; ესაია 30 : 9 ; ესაია 57 : 3 ; იერემია 7 : 26 ; იერემია 16 : 11 ; ეზეკიელი 12 : 28 ; ეზეკიელი 18 : 2 ;
4.15.2. მშობლებისა და შვილების ცოდვები

- სცოდავენ მამები იერ.16,11.12

- სცოდავენ მათი შვილებიც ეს.30,9

- შობილნი ცოდვაში რიცხ.32,14

- შვილებს მშობლებისგან გადაეცემათ ცოდვილი ბუნება რიცხ.32,14 ეს.1,[4]; 57,3.4 იერ.7,26 მათ.3,7; 23,33 საქ.7,51.52 

- მამების შეცოდების გამო შვილებიც ისჯებიან, თუ მართლები არ იქნებიან რიცხ.14,33.34 რჯ.5,9,, ეზეკ.18,4

- თუ იქნებიან მართლები მამაც და შვილიც იცოცხლებენ საუკუნოდ ეზეკ.18,2.3.9.14-20

- მართალი მამა აკურთხებს შვილებს ეზეკ.12,28

- შვილების ცოდვისთვის მამა არ დაისჯება ეზეკ.18,20.21