საკვანძო მუხლები:

გამოსვლა 1 : 1 ; ლევიანნი 8 : 1 ; რიცხვნი 1 : 1 ; მეორე რჯული 1 : 1 ; იოანე 6 : 31 ; საქმენი მოციქულთა 7 : 22 ; ებრაელთა 3 : 2 ; ებრაელთა 11 : 23 ;
1.8.40. მოსე

სახელი ნიშნავს ამოყვანილს

ა. ცხოვრების ადრეული წლები:
- ლევის შთამომავალი გამ.2,1
- ყამრამისა და იოქებედის ძე გამ.6,16-20
- აარონისა და მირიამის ძმა გამ.15,20
- დაბადებულია მონობაში გამ.2,1-10
- დამალა დედამ გამ.2,2.3
- განისწავლა ეგვიპტური სიბრძნით საქ.7,22
- უარი თქვა ფარაონის ასულის ძეობაზე ებრ.11,23-27
- იცავდა თავის ხალხს გამ.2,11-14
- გარბის მიდიაში გამ.2,15

ბ. მიდიაში (ცხოვრების მეორე 40 წელი):
- დაქორწინდა სეფორაზე გამ.2,16-21
- ეყოლა 2 ძე გამ.2,22 საქ.7,29
- ითროს მწყემსი გამ.3,1

გ. ისრაელის წინამძღოლი (ცხოვრების ბოლო 40 წელი):
- მოისმინა ღმერთის ხმა გამ.3,2-6
- ღმერთმა გაუმხილა გეგმა გამ.3,7-10
- ეკამათებოდა ღმერთს გამ.4,1-17
- შეხვდა აარონს გამ.4,14-28
- შეკრიბა ისრაელი ხალხი გამ.4,29-31
- უარყოფა ფარაონისგან და ისრაელიანებისგან გამ.5,1-23
- კონფლიქტი ფარაონთან და 10 სასჯელი გამ.7-12
- მიიღო ნებართვა დაეყენებინა პასექი გამ.12,1-29 ებრ.11,28

დ. ეგვიპტიდან სინაისკენ:
- გამოიყვანა ხალხი ეგვიპტიდან გამ.12,30-38
- აღასრულა პასექი გამ.12,39-51
- გადააქცია მწარე წყალი ტკბილად გამ.15,22-27
- ხალხმა მიიღო ხორცი და მანანა გამ.16,1-36 ინ.6,31.32
- მისვლა სინაისთან გამ.19,1.2

ე. სინაისთან:
- მოწოდებულია ღმერთის თანაყოფნაში საქ.7,38
- მოამზადა ისრაელი რჯულის მისაღებად გამ.20-23
- განამტკიცა აღთქმა ისრაელთან გამ.24,1-11
- დარჩა 40 დღე სინაიზე გამ.24,12-16
- მიიღო გაცხადება საწმიდარზე გამ.25-31
- დადგენილია მსახურებაში გამ.33,1-23
- მიღებულია ინსტრუქციები სავანის შესახებ გამ.36-40
- დააყენა მღვდელმთავრად აარონი ლევ.8,1-36
- ჩაატარა ისრაელის აღრიცხვა რიცხ.1,1-54
- აღასრულა პასექი რიცხ.9,1-5

ვ. სინაიდან კადეშ-ბარნიმდე:
- წავიდა წინ ქანაანისკენ რიცხ.10,11-36
- დაადგინა 70 უხუცესი რიცხ.11,1-35
- წინააღმდეგობა აარონისა და მირიამისგან რიცხ.12,1-6

ზ. სვლა:
- მიღებულია ინსტრუქციები რიცხ.15,1-41
- შესცოდა რისხვისას რიცხ.20,1-13
- გაგზავნა მაცნეები ედომში რიცხ.20,14-21
- დაამზადა სპილენძის გველი რიცხ.21,4-9 ინ.3,14
- გააგრძელა გზა ქანაანისკენ რიცხ.21,10-20
- ბრძანა უკეთურთა განადგურება რიცხ.25,1-18
- განმეორებითი აღრიცხვა რიცხ.26,1-65
- მისცა მითითებები მემკვიდრეობაზე რიცხ.27,1-11
- დანიშნა იესო ნავეს ძე საქმის გამგრძელებლად რიცხ.27,12-21
- მიიღო შემდეგი კანონები რიცხ.28-30
- დასაჯა მიდიელები რიცხ.31,1-54
- ბოლო მითითებები და ჩანაწერები რიცხ.32-36
- "საკმარისია შენთვის" რჯ.3,26
- გაიმეორა რჯული რჯ.1-31
- ბოლო სიტყვა რჯ.32-33
- მისცა წერილობითი მითითებები მღვდლებს რჯ.31,9.26
- დაინახა აღთქმული მიწა რჯ.34,1-4
- გარდაიცვალა 120 წლის სრულ ძალაში მყოფი რჯ.34,5-7
- ისრაელმა დაიტირა იგი რჯ.34,8

თ. მისი დახასიათება:
- რწმენის კაცი ებრ.11,23-28
- ერთგული რიცხ.12,7 ებრ.3,2-5
- თვინიერი რიცხ.12,3
- ექომაგება ღმერთი რიცხ.12,6-8
- ყველასგან პატივცემული გამ.33,8-10
- ჭკვიანი რიცხ.14,12-20
- ფიცხი გამ.5,22.23
- მრისხანებდა გამ.32,19
- წინასწარმეტყველი რჯლ. 34,[10]; საქ.7,37


1.8.40. Моисей
Исх.2-40 Лев.8,1-36 Чис.1,1-54; 9-12; 15,1-41; 20-21; 25-36 Втор.1-34,[10] Ин.3,14; 6,31.32 Деян.7,22.29.37.38 Евр.3,2-6; 11,23-28