წმიდა წერილის ავტორთა შესახებ

საკვანძო მუხლები:

რიცხვნი 12 : 6 ; რიცხვნი 33 : 2 ; მეორე რჯული 31 : 9 ; იესო ნავეს ძე 1 : 1 ; იესო ნავეს ძე 24 : 26 ; 1მეფეთა 10 : 25 ; 1მეფეთა 12 : 15 ; 2ნეშტთა 9 : 29 ; ნეემია 1 : 1 ; ფსალმუნები 3 : 1 ; იგავნი 1 : 1 ; ეკლესიასტე 1 : 1 ; ქებათა-ქება 1 : 1 ; ესაია 1 : 1 ; ესაია 2 : 1 ; ესაია 6 : 8 ; ესაია 8 : 1 ; იერემია 1 : 1 ; ეზეკიელი 1 : 3 ; ოსია 1 : 1 ; იოველი 1 : 1 ; ამოსი 1 : 1 ; აბდია 1 : 1 ; იონა 1 : 1 ; მიქა 1 : 1 ; ნაუმი 1 : 1 ; აბაკუმი 2 : 2 ; სოფონია 1 : 1 ; ანგია 1 : 1 ; ზაქარია 1 : 1 ; მალაქია 1 : 1 ; ფსალმუნები 49 : 1 ;
1.1.8 წმიდა წერილის ავტორთა შესახებ

- ბიბლია დაწერილია ღმერთის მიერ რიცხ. 12,6
- გადმოცემულია სული წმიდით მარ. 12,36; 2პეტ. 1,21; 1კორ. 2,10-14; 2ტიმ. 3,16; ებრ. 3,7.

წერდნენ ადამიანი-ავტორები შემდეგ წიგნებს:
- დაბ. გამ. ლევ. რიცხ. რჯ - მოსე (1444-1400 წ.წ. ჩვ.წ.აღ-მდე, სინაის უდაბნო - მოაბი) რიცხ. 33 [2]; რჯ. 31,9; რჯ. ბოლო თავი გაასრულა იესო ნავეს ძემ. შეად. იესნ.24,26

- იეს.ნ. - იესო ნავეს ძე (1350, ეფრემი) იეს.ნ. 1,1; 24,26

- მსაჯ. რუთ. 1მფ. 2მფ - სამუელი, ნათანი, გადი (1000-900 რამა- იერუსალიმი) 1მფ.10,25; 12,15

- 3მფ. 4მფ. - იერემია (600 იერუსალიმი)

- 1ნეშ. 2ნეშ. - ეზრა, ნეემია - ეზრა (450 იერუსალიმი, არტაქსერქსე) 2ნეშ.9,29

- ეზრ. - ეზრა (450 იერუსალიმი, არტაქსერქსე)

- ნეემ. - ნეემია (450 იერუსალიმი, არტაქსერქსე) ნეემ. 1,1

- ესთ. მარდოქაი (450 სპარსეთი, არტაქსერქსე)

- იობ. - მოსე (1400 სინაის უდაბნო)

- ფს. რამდენიმე სხვადასხვა ავტორი, ძირითადად დავითი; ასაფი (1000-900 იერუსალიმი)
ფს. 3,1; 
49,1

- იგ. ეკლ. ქებ. - სოლომონი (900 იერუსალიმი) იგ.1,1; ეკლ. 1,1; ქებ. 1,1

- ეს. - ესაია (675 იუდეა, მენაშეს დროს) ეს. 1,1; 2,1; 6,8; 8,1

- იერ. გოდ. - იერემია (586 - 580 ეგვიპტე - იერუსალიმი, ნაბუქოდონოსორის დროს) იერ. 1,1-14

- ეზ. - ეზეკიელი (570 ბაბილონი, ნაბუქოდონოსორი) ეზეკ. 1,3

- დან. - დანიელი (530 სპარსეთი, კიროსი)

- ოს. - ოსია (725 იუდეა ეზეკიას მეფობისას) ოს. 1,1

- იოვ. - იოველი (830 იუდეა, იოსიას დროს) იოვ. 1,1

- ამ. - ამოსი (755 იუდეა, ეზეკიას მეფობისას) ამ. 1,1

- აბდ. - აბდია (845 იუდეა, იორამის მეფობის დროს) აბდ. 1,1

- იონ. - იონა (760 იუდეა, ოზია) იონ. 1,1

- მიქ. - მიქა (725 იუდეა ეზეკიას მეფობისას) მიქ. 1,1

- ნაუმ. - ნაუმი (654 იუდეა, ელკიას დროს) ნაუმ. 1,1

- აბაკ. - აბაკუმი (606 იუდეა, იოაკიმის დროს) აბაკ. 2,2

- სოფ. - სოფონია (621 იუდეა, იოშიას დროს) სოფ. 1,1

- ანგ. - ანგია (520 იუდეა, დარიოსი) ანგ. 1,1

- ზაქ. - ზაქარია (475 იუდეა, ქსერქსე) ზაქ. 1,1

- მალ. - მალაქია (435 იუდეა, არტაქსერქსე) მალ. 1,1

- მათ. - მათე (50-70 წ.წ. ჩვ. ა.-ით, იუდეველი ქრისტიანებისადმი პალესტინასა და ანტიოქიაში)

- მარ. იოანე მარკოზი (50-70 წარმართი ქრისტიანებისადმი რომში)

- ლუკ. - ლუკ. (60 წარმართი ქრისტიანებისადმი კესარიასა და რომში, თეოფილეს) ლუკ. 1,1-3

- ინ. - იოანე (60-95 მცირე აზიის ქრისტიანებისადმი, ეფესო)

-საქ.- ლუკა (63 თეოფილეს, კესარია) საქ. 1,1

- იაკ. - იაკობი (იუდეველ ქრისტიანებს პალესტინაში 45-62 იერუსალიმი) იაკ. 1,1

- 1პეტ.(იუდეველ ქრისტიანებს მცირე აზიაში 62-64 ბაბილონი ან რომი) 2პეტ. - პეტრე (იუდეველ ქრისტიანებს 64-67 რომი) 1პეტ. 1,1; 2პეტ. 1,1

- 1ინ.(მცირე აზიის ქრისტიანებს 60-95 ეფესო) 2ინ.(რჩეულ დედოფალს 60-95 ეფესო) 3ინ. - იოანე (გაიუსს 60-95 ეფესო) 1ინ. 1,1-4; 2ინ. 1; 3ინ. 1

- იუდ. - იუდა (ქრისტიანებს 65-80 იერუსალიმი) იუდ.1

- რომ.(55-58 კორინთო) 1კორ.(53-57 ეფესო) 2კორ.(54-57 მაკედონია) გალ.(48/49 ანტიოქია) ეფ.(60-63 რომი) ფლპ.(60-63 რომი) კოლ.(60-63 რომი) 1თეს. 2თეს.(50/51 კორინთო) 1ტიმ.(ეფესოს ეკლესიას 61-66 რომი) 2ტიმ.(მცირე აზიაში 63-67 რომი)
ტიტ.(კრიტოსზე 61-66 რომი) ფლმ.(სახლის ეკლესიას კოლოსში 60-63 რომი) - პავლე (50-70) რომ. 1,1; 1კორ. 1,1; 2კორ. 1,1; გალ. 1,1; ეფ. 1,1; ფლპ 1,1; კოლ. 1,1; 1თეს. 1,1; 2თეს. 1,1; 1ტიმ. 1,1; 2ტიმ. 1,1; ტიტ. 1,1; ფლმ.1

- ებრ. - უცნობია. სავარაუდოა, რომ პავლე (თუ პავლე 70 რომი), ლუკა ან აპოლოსი (იუდეველ ქრისტიანებს პალესტინაში 65-70)

- გმცხ. - იოანე (მცირე აზიის 7 ეკლესიას 60-95 პატმოსი) გმცხ. 1,1.2