წმიდა წერილის ავტორთა შესახებ


საკვანძო მუხლები:

რიცხვნი 12 : 6 ; რიცხვნი 33 : 2 ; მეორე რჯული 31 : 9 ; იესო ნავეს ძე 1 : 1 ; იესო ნავეს ძე 24 : 26 ; 1მეფეთა 10 : 25 ; 1მეფეთა 12 : 15 ; 2ნეშტთა 9 : 29 ; ნეემია 1 : 1 ; ფსალმუნები 3 : 1 ; იგავნი 1 : 1 ; ეკლესიასტე 1 : 1 ; ქებათა-ქება 1 : 1 ; ესაია 1 : 1 ; ესაია 2 : 1 ; ესაია 6 : 8 ; ესაია 8 : 1 ; იერემია 1 : 1 ; ეზეკიელი 1 : 3 ; ოსია 1 : 1 ; იოველი 1 : 1 ; ამოსი 1 : 1 ; აბდია 1 : 1 ; იონა 1 : 1 ; მიქა 1 : 1 ; ნაუმი 1 : 1 ; აბაკუმი 2 : 2 ; სოფონია 1 : 1 ; ანგია 1 : 1 ; ზაქარია 1 : 1 ; მალაქია 1 : 1 ; ფსალმუნები 49 : 1 ; მარკოზი 12 : 36 ; ლუკა 1 : 1 ; საქმენი მოციქულთა 1 : 1 ; იაკობი 1 : 1 ; 1პეტრე 1 : 1 ; 2პეტრე 1 : 1 ; 1იოანე 1 : 1 ; 2იოანე 1 : 1 ; 3იოანე 1 : 1 ; იუდა 1 : 1 ; რომაელთა 1 : 1 ; 1კორინთელთა 1 : 1 ; 1კორინთელთა 2 : 10 ; 2კორინთელთა 1 : 1 ; გალატელთა 1 : 1 ; ეფესელთა 1 : 1 ; ფილიპელთა 1 : 1 ; კოლასელთა 1 : 1 ; 1თესალონიკელთა 1 : 1 ; 2თესალონიკელთა 1 : 1 ; 1ტიმოთე 1 : 1 ; 2ტიმოთე 1 : 1 ; 2ტიმოთე 3 : 16 ; ტიტე 1 : 1 ; ფილიმონი 1 : 1 ; ებრაელთა 3 : 7 ; გამოცხადება 1 : 1 ;
1.1.8 წმიდა წერილის ავტორთა შესახებ

- ბიბლია დაწერილია ღმერთის მიერ რიცხ. 12,6
- გადმოცემულია სული წმიდით მარ. 12,36; 2პეტ. 1,21; 1კორ. 2,10-14; 2ტიმ. 3,16; ებრ. 3,7.

წერდნენ ადამიანი-ავტორები შემდეგ წიგნებს:
- დაბ. გამ. ლევ. რიცხ. რჯ - მოსე (1444-1400 წ.წ. ჩვ.წ.აღ-მდე, სინაის უდაბნო - მოაბი) რიცხ. 33 [2]; რჯ. 31,9; რჯ. ბოლო თავი გაასრულა იესო ნავეს ძემ. შეად. იესნ.24,26

- იეს.ნ. - იესო ნავეს ძე (1350, ეფრემი) იეს.ნ. 1,1; 24,26

- მსაჯ. რუთ. 1მფ. 2მფ - სამუელი, ნათანი, გადი (1000-900 რამა- იერუსალიმი) 1მფ.10,25; 12,15

- 3მფ. 4მფ. - იერემია (600 იერუსალიმი)

- 1ნეშ. 2ნეშ. - ეზრა, ნეემია - ეზრა (450 იერუსალიმი, არტაქსერქსე) 2ნეშ.9,29

- ეზრ. - ეზრა (450 იერუსალიმი, არტაქსერქსე)

- ნეემ. - ნეემია (450 იერუსალიმი, არტაქსერქსე) ნეემ. 1,1

- ესთ. მარდოქაი (450 სპარსეთი, არტაქსერქსე)

- იობ. - მოსე (1400 სინაის უდაბნო)

- ფს. რამდენიმე სხვადასხვა ავტორი, ძირითადად დავითი; ასაფი (1000-900 იერუსალიმი)
ფს. 3,1; 
49,1

- იგ. ეკლ. ქებ. - სოლომონი (900 იერუსალიმი) იგ.1,1; ეკლ. 1,1; ქებ. 1,1

- ეს. - ესაია (675 იუდეა, მენაშეს დროს) ეს. 1,1; 2,1; 6,8; 8,1

- იერ. გოდ. - იერემია (586 - 580 ეგვიპტე - იერუსალიმი, ნაბუქოდონოსორის დროს) იერ. 1,1-14

- ეზ. - ეზეკიელი (570 ბაბილონი, ნაბუქოდონოსორი) ეზეკ. 1,3

- დან. - დანიელი (530 სპარსეთი, კიროსი)

- ოს. - ოსია (725 იუდეა ეზეკიას მეფობისას) ოს. 1,1

- იოვ. - იოველი (830 იუდეა, იოსიას დროს) იოვ. 1,1

- ამ. - ამოსი (755 იუდეა, ეზეკიას მეფობისას) ამ. 1,1

- აბდ. - აბდია (845 იუდეა, იორამის მეფობის დროს) აბდ. 1,1

- იონ. - იონა (760 იუდეა, ოზია) იონ. 1,1

- მიქ. - მიქა (725 იუდეა ეზეკიას მეფობისას) მიქ. 1,1

- ნაუმ. - ნაუმი (654 იუდეა, ელკიას დროს) ნაუმ. 1,1

- აბაკ. - აბაკუმი (606 იუდეა, იოაკიმის დროს) აბაკ. 2,2

- სოფ. - სოფონია (621 იუდეა, იოშიას დროს) სოფ. 1,1

- ანგ. - ანგია (520 იუდეა, დარიოსი) ანგ. 1,1

- ზაქ. - ზაქარია (475 იუდეა, ქსერქსე) ზაქ. 1,1

- მალ. - მალაქია (435 იუდეა, არტაქსერქსე) მალ. 1,1

- მათ. - მათე (50-70 წ.წ. ჩვ. ა.-ით, იუდეველი ქრისტიანებისადმი პალესტინასა და ანტიოქიაში)

- მარ. იოანე მარკოზი (50-70 წარმართი ქრისტიანებისადმი რომში)

- ლუკ. - ლუკ. (60 წარმართი ქრისტიანებისადმი კესარიასა და რომში, თეოფილეს) ლუკ. 1,1-3

- ინ. - იოანე (60-95 მცირე აზიის ქრისტიანებისადმი, ეფესო)

-საქ.- ლუკა (63 თეოფილეს, კესარია) საქ. 1,1

- იაკ. - იაკობი (იუდეველ ქრისტიანებს პალესტინაში 45-62 იერუსალიმი) იაკ. 1,1

- 1პეტ.(იუდეველ ქრისტიანებს მცირე აზიაში 62-64 ბაბილონი ან რომი) 2პეტ. - პეტრე (იუდეველ ქრისტიანებს 64-67 რომი) 1პეტ. 1,1; 2პეტ. 1,1

- 1ინ.(მცირე აზიის ქრისტიანებს 60-95 ეფესო) 2ინ.(რჩეულ დედოფალს 60-95 ეფესო) 3ინ. - იოანე (გაიუსს 60-95 ეფესო) 1ინ. 1,1-4; 2ინ. 1,1; 3ინ. 1,1

- იუდ. - იუდა (ქრისტიანებს 65-80 იერუსალიმი) იუდ.1,1

- რომ.(55-58 კორინთო) 1კორ.(53-57 ეფესო) 2კორ.(54-57 მაკედონია) გალ.(48/49 ანტიოქია) ეფ.(60-63 რომი) ფლპ.(60-63 რომი) კოლ.(60-63 რომი) 1თეს. 2თეს.(50/51 კორინთო) 1ტიმ.(ეფესოს ეკლესიას 61-66 რომი) 2ტიმ.(მცირე აზიაში 63-67 რომი)
ტიტ.(კრიტოსზე 61-66 რომი) ფლმ.(სახლის ეკლესიას კოლოსში 60-63 რომი) - პავლე (50-70) რომ. 1,1; 1კორ. 1,1; 2კორ. 1,1; გალ. 1,1; ეფ. 1,1; ფლპ 1,1; კოლ. 1,1; 1თეს. 1,1; 2თეს. 1,1; 1ტიმ. 1,1; 2ტიმ. 1,1; ტიტ. 1,1; ფლმ.1

- ებრ. - უცნობია. სავარაუდოა, რომ პავლე (თუ პავლე 70 რომი), ლუკა ან აპოლოსი (იუდეველ ქრისტიანებს პალესტინაში 65-70)

- გმცხ. - იოანე (მცირე აზიის 7 ეკლესიას 60-95 პატმოსი) გმცხ. 1,1.2


ბიბლიის მუხლები

რიცხვთა 12
6. თქვა: ისმინეთ ჩემი სიტყვები. თუ ვინმე გყავთ უფლის ქადაგი, ხილვაში ვეცხადები, სიზმარში ვლაპარაკობ მასთან.

რიცხვთა 33
2. აღწერა მოსემ უფლის ბრძანებით მათი გამოსვლა და მგზავრობანი. აი, მათი მგზავრობანი გამოსვლისას.

მეორე რჯული 31
9. დაწერა მოსემ ეს რჯული და მისცა იგი ლევიან მღვდლებს, საუფლო აღთქმის კიდობნის მტვირთველთ, და ისრაელის მთელს უხუცესობას.

იესო ნავეს ძე 1
1. უფლის მორჩილის, მოსეს სიკვდილის შემდეგ უთხრა უფალმა იესო ნავეს ძეს, მოსეს მსახურს:

იესო ნავეს ძე 24
26. ჩასწერა იესომ ეს სიტყვები საღვთო რჯულის წიგნში, აიღო დიდი ქვა და აღმართა იქ, მუხის ქვეშ, უფლის საწმიდართან რომ იდგა.

1მეფეთა 10
25. გამოუცხადა სამუელმა ერს მეფობის უფლებანი, წიგნში ჩაწერა და უფლის წინაშე დადო.

1მეფეთა 12
15. თუ არ შეისმენთ უფლის სიტყვას და წინ აღუდგებით უფლის ნაბრძანებს, უფლის ხელი იქნება თქვენს წინააღმდეგ, როგორც თქვენი მამა-პაპის წინააღმდეგ იყო.

2ნეშტთა 9
29. სოლომონის დანარჩენი ამბები - პირველნი და უკანასკნელნი სწერია ნათან წინასწარმეტყველის მატიანეში, ახია შილონელის წინასწარმეტყველებაში, იეყდო მისნის ხილვაში, იერობოამ ნაბატის ძეს რომ შეეხება.

ნეემია 1
1. ნეემია ხაქალიას ძის სიტყვები. ქისლევის თვეში, მეოცე წელს, სატახტო ქალაქ შუშანში რომ ვიყავი,

ფსალმუნნი 3
1. ფსალმუნი დავითისა. როცა გაურბოდა თავის ძეს აბესალომს.

იგავნი 1
1. იგავები სოლომონისა, დავითის ძისა, იერუსალიმის მეფისა.

ეკლესიასტე 1
1. სიტყვანი ეკლესიასტესი, ძისა დავითისა, იერუსალიმის მეფისა.

ქებათა ქება 1
1. ქებათა ქება სოლომონისა.

ესაია 1
1. ხილვა ესაიასი, ამოცის ძისა, იუდაზე და იერუსალიმზე იუდას მეფეების - ყუზიას, იოთამის, ახაზის და ხიზკიაჰუს დროს.

ესაია 2
1. სიტყვა, რომელიც იხილა ესაიამ, ამოცის ძემ, იუდაზე და იერუსალიმზე.

ესაია 6
8. მომესმა ხმა მეუფისა, რომელიც ამბობდა, ვინ მივავლინო და ვინ გაგვეგზავნება? ვთქვი: აჰა, მიმავლინე.

ესაია 8
1. მითხრა უფალმა: აიღე დიდი დაფა და ზედ გარკვევით დაწერე: იჩქარე სათარეშოდ, ისწრაფე საძარცვად.

იერემია 1
1. სიტყვები იერემიასი, ხილკიას ძისა, იმ მღვდელთაგან, ყანათოთში რომ იყვნენ, ბენიამინის ქვეყანაში,

ეზეკიელი 1
3. გამოეცხადა უფლის სიტყვა ეზეკიელს, ბუზის ძეს, მღვდეღს, ქალდეველთა ქვეყანაში, მდინარე ქებარის პირას, და იყო იქ მასზე უფლის ხელი.

ოსია 1
1. უფლის სიტყვა, რომელიც იყო ოსიას მიმართ, ბეერის ძისა, იუდას მეფეების - ყუზიას, იოთამის, ახაზის და იეხიზკიას დროს და ისრაელის მეფის იერობოამ იოაშის ძის დროს.

იოველი 1
1. უფლის სიტყვა, რომელიც იყო იოველ ფეთუელის ძის მიმართ:

ამოსი 1
1. ამოსის, თეკოაყელი მწყემსის სიტყვები, რომლებიც იხილა მან ისრაელის გამო იუდას მეფის ყუზიას დროს და ისრაელის მეფის იერობოამ იოაშის ძის დროს, მიწისძვრამდე ორი წლით ადრე.

აბდია 1
1. ხილვა აბდიასი. ასე ბრძანა უფალმა ედომზე: ხმა მოგვწვდა უფლისგან, მაცნეები დაეგზავნათ ხალხებს: აღდექით, გავიდეთ მათთან საბრძოლველად!

იონა 1
1. იყო უფლის სიტყვა იონაზე, ამითაის ძეზე:

მიქა 1
1. უფლის სიტყვა, რომელიც იყო მორეშეთელ მიქას მიმართ იუდას მეფეების - იოთამის, ახაზის და იეხიზკიას დროს, და რომელიც იხილა სამარიასა და იერუსალიმის გამო.

ნაუმი 1
1. ნინევეს განაჩენი. ელკოშელი ნაუმის ხილვის წიგნი.

აბაკუმი 2
2. მომიგო უფალმა და მითხრა: ჩაწერე ხილვა და ფიქალებზე ამოკვეთე, რომ სწრაფად წაიკითხოს მკითხველმა.

სოფონია 1
1. უფლის სიტყვა, რომელიც გამოეცხადა სოფონიას, ძეს ქუშისა, ძისა გედალიასი, ძისა ამარიასი, ძისა ხიზკიასი, იუდას მეფის, იოშია ამონის ძის დროს:

ანგია 1
1. დარიოს მეფის მეორე წელს, მეექვსე თვის პირველ დღეს იყო უფლის სიტყვა ანგია წინასწარმეტყველის პირით იუდას განმგებლის ზერუბაბელ შალათიელის ძის, და მღვდელმთავრის იესო - იეჰოცადაკის ძის მიმართ.

ზაქარია 1
1. დარიოსის მეორე წლის მერვე თვეს იყო უფლის სიტყვა ზაქარიას მიმართ, ძისა ბერექიასი, ძისა ყიდოსი, წინასწარმეტყველისა.

მალაქია 1
1. განაჩენი, სიტყვა უფლისა ისრაელისადმი მალაქიას პირით:

მარკოზი 12
36. რადგან თვით დავითი ამბობს სულით წმიდით: უთხრა უფალმა ჩემს უფალს: დაჯექ ჩემს მარჯვნივ, ვიდრე ფერხთით დაგიმხობ მტრებს.

ლუკა 1
1. რაკი მრავალმა მიჰყო ხელი იმ ამბების დალაგებით გადმოცემას, რომლებიც ჩვენში მოხდა,
2. როგორც გადმოგვცეს მათ, ვინც იმთავითვე თვითმხილველნი იყვნენ და სიტყვის მსახურნი,
3. მეც მართებულად მივიჩნიე, ყველაფრის თავიდანვე გამოწვლილვით განხილვის შემდეგ, თანმიმდევრულად აღმეწერა ისინი შენთვის, ღირსეულო თეოფილე,

საქმე მოციქულთა 1
1. პირველი წიგნით გადმოვეცი ყოველივე ის, თეოფილე, რითაც დაიწყო იესომ თავისი საქმე და სწავლა.

იაკობი 1
1. იაკობი, მონა ღვთისა და უფალ იესო ქრისტესი, თორმეტ განთესილ ტომს, - გიხაროდეთ.

1პეტრე 1
1. პეტრე, მოციქული იესო ქრისტესი, პონტოსა და გალატიაში, კაპადოკიასა, ასიასა და ბითვინიაში განთესილ ხიზნებს,

2პეტრე 1
1. სიმონ-პეტრე, იესო ქრისტეს მონა და მოციქული, - მათ, ვინც ჩვენსავით მიიღო იგივე ძვირფასი რწმენა, ჩვენი ღვთისა და მაცხოვრის იესო ქრისტეს სიმართლით,
21. რადგანაც წინასწარმეტყველება არასოდეს კაცის ნებით არ წარმოთქმულა, არამედ სული წმიდის კარნახით წარმოსთქვამდნენ მას ღვთის წმიდა კაცნი

1იოანე 1
1. რომელიც იყო დასაბამიდან, რომელიც ვისმინეთ და ჩვენი თვალით ვიხილეთ, რომელსაც ვჭვრეტდით და ჩვენი ხელით ვეხებოდით სიცოცხლის სიტყვას;
2. (რადგან სიცოცხლე ცხად იქმნა, რაც ვიხილეთ და ვმოწმობთ, და გაუწყებთ საუკუნო სიცოცხლეს, რომელიც იყო მამასთან და გამოგვეცხადა ჩვენ).
3. რაც ვისმინეთ და ვიხილეთ, იმას გაუწყებთ, რათა თქვენც ეზიაროთ ჩვენთან ერთად, ხოლო ჩვენ ვეზიარებით მამას და ძეს მისას - იესო ქრისტეს.
4. ამას გწერთ, რათა სრულ იყოს თქვენი სიხარული.

2იოანე
1. უხუცესი - რჩეულ ქალბატონს და მის შვილებს,

3იოანე
1. უხუცესი - საყვარელ გაიუსს,

იუდა
1. იუდა, იესო ქრისტეს მონა და იაკობის ძმა, - მოწოდებულთ,

რომაელთა 1
1. პავლე, იესო ქრისტეს მონა, მოციქულად ხმობილი და ღვთის სახარებისათვის რჩეული,

1კორინთელთა 1
1. პავლე, ღვთის ნებით ხმობილი მოციქული იესო ქრისტესი, და სოსთენე, ძმა, -

1კორინთელთა 2
10. ჩვენ კი თავისი სულით გაგვიცხადა ღმერთმა, რადგანაც სული ყველაფერს იკვლევს, თვით ღვთის სიღრმესაც.
11. და მართლაც, რომელმა ჩვენგანმა იცის, რა არის ჩვენში, თუ არა ჩვენმავე სულმა? ასევე ღვთისაც არავინ არაფერი იცის, გარდა მისივე სულისა.
12. ხოლო ჩვენ ამ ქვეყნის სული კი არ მიგვიღია, არამედ სული, რომელიც არის ღვთისაგან, რათა ვიცოდეთ, რა მოგვანიჭა ღმერთმა.
13. ასე რომ, რაზედაც ვმსჯელობთ, კაცური სიბრძნით ნასწავლი სიტყვით კი არ ვმსჯელობთ, არამედ სიტყვით, რომელიც გვისწავლია სული წმიდისგან, და სულიერით განვმარტავთ სულიერს.
14. მაგრამ მშვინვიერი კაცი არ შეიწყნარებს იმას, რაც ღვთის სულისაგან არის, რადგანაც სიშლეგედ მიაჩნია და ვერ მიმხვდარა, რომ ეს სულიერად უნდა განსაჯო.

2კორინთელთა 1
1. პავლე, ღვთის ნებით მოციქული იესო ქრისტესი, და ძმა ტიმოთე - ღვთის ეკლესიას, რომელიც არის კორინთოში, მთელს აქაიაში მყოფ ყველა წმიდასთან ერთად:

გალატელთა 1
1. პავლე, მოციქული არა კაცთაგან და არც კაცის მიერ, არამედ იესო ქრისტესა და მამა ღმერთისაგან, რომელმაც აღადგინა იგი მკვდრეთით,

ეფესელთა 1
1. პავლე, ღვთის ნებით იესო ქრისტეს მოციქული, - ეფესოში მყოფ წმიდათ და მორწმუნეთ იესო ქრისტეში:

ფილიპელთა 1
1. პავლე და ტიმოთე, იესო ქრისტეს მონები, - ყველა წმიდას ქრისტე იესოში, რომელნიც არიან ფილიპეში, ეპისკოპოსებითა და დიაკვნებითურთ:

კოლასელთა 1
1. პავლე, ღვთის ნებით იესო ქრისტეს მოციქული, და ძმა ტიმოთე -

1თესალონიკელთა 1
1. პავლე, სილვანუსი და ტიმოთე - თესალონიკელთა ეკლესიას მამა ღმერთსა და უფალ იესო ქრისტეში

2თესალონიკელთა 1
1. პავლე, სილვანუსი და ტიმოთე - თესალონიკეღთა ეკლესიას ჩვენს მამა ღმერთსა და უფალ იესო ქრისტეში:

1ტიმოთე 1
1. პავლე, მოციქული ქრისტე იესოსი, ღმერთის, ჩვენი მაცხოვრისა და ჩვენი სასოების ქრისტე იესოს ბრძანებით, -

2ტიმოთე 1
1. პავლე, ღვთის ნებით იესო ქრისტეს მოციქული, თანახმად სიცოცხლის აღთქმისა ქრისტე იესოში, -

2ტიმოთე 3
16. მთელი წერილი ღვთივსულიერია და სარგო-სასწავღად, სამხილებლად, გამოსასწორებლად და სიმართლის შესაგონებლად,

ტიტე 1
1. პავლე, ღვთის მონა და იესო ქრისტეს მოციქული ღვთის რჩეულთა რწმენითა და ჭეშმარიტების შემეცნებით, ღვთისმოსაობის შესაბამისად,

ფილიმონი
1. პავლე, იესო ქრისტეს ტყვე, და ძმა ტიმოთე - ფილემონს, ჩვენს საყვარელ თანაშემწეს,

ებრაელთა 3
7. ამიტომ, როგორც იტყვის სული წმიდა: „დღეს, როცა მოისმენთ მის ხმას,

გამოცხადება 1
1. გამოცხადება იესო ქრისტესი, რომელიც მისცა მას ღმერთმა, რათა ეჩვენებინა თავისი მონებისათვის, რაც უნდა მოხდეს მალე; და უჩვენა კიდეც თავისი ანგელოზის მოვლინებით მონას თვისას იოანეს,