შაბათი დღის მსახურებანი

საკვანძო მუხლები:

გამოსვლა 16 : 29 ; გამოსვლა 19 : 23 ; გამოსვლა 20 : 10 ; გამოსვლა 35 : 3 ; ლევიანნი 23 : 3 ; ლევიანნი 24 : 7 ; ლევიანნი 27 : 3 ; ესაია 58 : 13 ;
3.41.25 შაბათი დღის მსახურებანი

- საცხოვრებლებში იყვნენ გამ.16,29; 35,3 ლევ.27,3

- რჩებოდნენ ადგილზე და არსად გადიოდნენ გამ.16,29

- წმიდა შეკრებულობა ჰქონდათ ლევ.23,[3]

- საცეცხლო მსხვერპლად საკმეველი ლაგდებოდა ლევ.24,7.8; ლუკ.23,56

- შაბათისთვის პარასკევს მზადდებოდა საკვები გამ.19,23

- არანაირ საქმეს არ აკეთებდნენ არც თვითონ, არც მსახური, არც პირუტყვი, არც მდგმური გამ.20,10

- არ შეიძლებოდა ცეცხლის დანთება გამ.35,3

- არ იქცეოდნენ ჩვეულებისამებრ და სურვილს არ ისრულებდნენ ეს.58,13

- სინაგოგის წინამძღვარმა აუკრძალა ხალხს იესოსთან შაბათს განსაკურნებლად მისვლა ლუკ.13,14

- შაბათს სინაგოგებში ქადაგებდნენ საქ.15,21