ანგელოზთა წინაშე

საკვანძო მუხლები:

გამოსვლა 23 : 21 ;
2.9.7. __

- დგომა ზაქ.3,[1.3.4]

- ღმერთმა გამოიყვანა ანგელოზთათვის სასეიროდ (საჩვენებლად) 1კორ.4,[9]

- ანგელოზთა წინაშე ნუ იტყვი შეცდომა დავუშვიო აღთქმულის შეუსრულებლობის გამო ეკლ.5,[4.5]

- იესო ოდნავ თუ დამცირდა ანგელოზთა წინაშე ებრ.2,9

- ანგელოზთა წინაშე დაფიცება 1ტიმ.5,[21]

- უფრთხილდი, ისმინე ანგელოზის სიტყვა გამ.23,[21]

- ქრისტე მძლეველს აღიარებს ანგელოზთა წინაშე გმცხ.3,5