კერპთაყვანისმცემლობა საზიზღრობაა ღმერთის თვალში

საკვანძო მუხლები:

გამოსვლა 20 : 3 ; გამოსვლა 32 : 1 ; ლევიანნი 18 : 21 ; ლევიანნი 20 : 2 ; რიცხვნი 25 : 1 ; მეორე რჯული 4 : 3 ; მეორე რჯული 6 : 14 ; მეორე რჯული 12 : 30 ; მეორე რჯული 13 : 1 ; მეორე რჯული 17 : 3 ; მეორე რჯული 27 : 15 ; მეორე რჯული 28 : 14 ; მეორე რჯული 29 : 26 ; მეორე რჯული 30 : 17 ; მეორე რჯული 31 : 18 ; მეორე რჯული 32 : 5 ; იესო ნავეს ძე 23 : 7 ; იესო ნავეს ძე 24 : 2 ; მსაჯულნი 2 : 2 ; მსაჯულნი 3 : 6 ; მსაჯულნი 17 : 3 ; მსაჯულნი 18 : 18 ; 1მეფეთა 5 : 1 ; 1მეფეთა 12 : 21 ;
3.50.5. __

1. თაყვანს ნუ სცემთ უცხო ღმერთებს გამ.20,3 რჯ.4.19,, 6,14,, 12,30.31,, 13,1-3,, 17,3.5,, 28,14.64,, 29,26,, 30,17,, 31,18.20,, 32,5.16.17.21.37.38 იესნ.23,7.16,, 24,2.14.15.20.23 მსაჯ.2,2.11.12.17.19,, 3,6,, 3მფ.19,[18],, 4მფ.17,15,, რომ.11,4 გალ.5,20 

2. ნუ გაიკეთებთ კერპებს გამ.20,4.5,, 32,1 რჯ.27,15 მსაჯ.17,3,, 18,18.20.31 ფს.77,58 

3. ნუ ემსახურებით აშერებს, ბაღებს, მუხებს, რტოებს, ჭალებს, ხემხვივანებს მსაჯ.3,7 4მფ.17,16 ეს.1,29,, 57,5; 65,[3],, 66,17 ეზეკ.8,17,, 20,28 

4. მაღალ გორაკებს, მთებს ეს.57,7 იერ.3,6,, 32,35 ეზეკ.20,28 

5. ნიშებს სახლში ეს.57,8 იერ.32,34 

6. დრო, როდესაც ფიქრობენ კერპთმსახურებაზე როგორც ნორმაზე მსაჯ.17,3,, 18,18.20.21 

7. ნუ მივუტანთ შესაწირავებს უცხო ღმერთებს ლევ.18,21,, 20,2,, 4მფ.22,17 ფს.77,58 ეს.57,5-7,, 65,[3],, 66,3 იერ.32,35 ეზეკ.20,28 

8. ამბორი კერპებზე 3მფ.19,[18] იობ.31,26-28 ოს.13,2 

9. არ არის არავითარი სარგებელი მათში 1მფ.12,21 

10. დაანგრიეთ სამსხვერპლოები გამ.32,19 მსაჯ.2,2,, 1მფ.5,1-4 

11. მტრობა უცხო ღმერთებს გაკიდებულების მიმართ რიცხ.25,1-5.17.18 რჯ.4,3