თავისუფალი ნება გვაქვს თუ არა ბოძებული ღმერთისგან?


საკვანძო მუხლები:

გამოსვლა 4 : 12 ; 2მეფეთა 11 : 27 ; 3მეფეთა 8 : 58 ; 2ნეშტთა 30 : 12 ; ეზრა 1 : 1 ; ეზრა 7 : 27 ; ფსალმუნები 18 : 5 ; ფსალმუნები 118 : 36 ; ფსალმუნები 140 : 4 ; იგავნი 16 : 1 ; იგავნი 19 : 21 ; იგავნი 20 : 24 ; იგავნი 21 : 1 ; იგავნი 29 : 26 ; ესაია 7 : 5 ; ესაია 14 : 27 ; ესაია 46 : 10 ; ესაია 59 : 21 ; იერემია 1 : 7 ; იერემია 9 : 23 ; იერემია 10 : 23 ; იერემია 32 : 39 ; გოდება იერემიასი 3 : 37 ; ეზეკიელი 11 : 19 ; ეზეკიელი 33 : 31 ; ეზეკიელი 37 : 14 ; დანიელი 4 : 13 ; მათე 7 : 21 ; მათე 10 : 19 ; მარკოზი 7 : 21 ; ლუკა 6 : 43 ; ლუკა 12 : 11 ; ლუკა 21 : 14 ; იოანე 1 : 13 ; იოანე 3 : 27 ; იოანე 6 : 65 ; საქმენი მოციქულთა 4 : 28 ; საქმენი მოციქულთა 5 : 38 ; საქმენი მოციქულთა 11 : 18 ; იაკობი 1 : 17 ; 1პეტრე 1 : 2 ; 1პეტრე 2 : 8 ; 1იოანე 1 : 6 ; 1იოანე 3 : 24 ; 2იოანე 1 : 6 ; რომაელთა 1 : 18 ; რომაელთა 8 : 14 ; რომაელთა 9 : 11 ; 2კორინთელთა 3 : 5 ; ეფესელთა 1 : 9 ; ეფესელთა 2 : 2 ; ფილიპელთა 2 : 13 ; 2ტიმოთე 1 : 9 ; ებრაელთა 4 : 1 ; ებრაელთა 3 : 12 ; ებრაელთა 6 : 4 ; ებრაელთა 10 : 26 ; ებრაელთა 13 : 21 ;
1.5.6. თავისუფალი ნება გვაქვს თუ არა ბოძებული ღმერთისგან?

ქრისტიანები დარწმუნებული არიან, რომ ადამიანს აქვს თავისუფალი ნება. რობოტები და მარიონეტები არ ვართ, გვაქვს თავისუფალი არჩევანი და ღმერთი პატივს სცემს მას! მაგრამ ეს ბიბლიაში არ წაგიკითხავთ. თავისუფალი ნების დოქტრინა პირად განცდებზე და ზოგ ლოგიკურ დასკვნებზეა დამყარებული და არა წმ.წერილზე. მოდით განვიხილოთ ლოგიკის თვალთახედვით. ღმერთი პატივს სცემს ჩვენს არჩევანსო, მაგრამ რაში გამოიხატება - კაცი თვით ირჩევს დაემორჩილოს ღმერთს თუ არა, მაგრამ თუ არ დაემორჩილება? მაშინ ის წავა ჯოჯოხეთში... მაგრამ, როგორ ფიქრობთ, უცნაური რამ, ხომ არ გამოდის ვიფიქროთ, რომ ღმერთი პატივს სცემს ჩვენს არჩევანს? თუ არასწორი არჩევანისთვის ვისჯებით, სადაა თავისუფლება. აქ ლოგიკა მოიკოჭლებს და თავისუფალი ნების აღიარებით შესაძლებელია ხსნის გარეშეც კი დავრჩეთ. მოდით ვნახოთ, რა სწერია წმ. წერილში.

1) კაცის ზრახვის, აზროვნების, სურვილის, სიბრძნის, ცოდნის შესახებ:
ა ) (ზრახვის შესახებ) კაცის გულიდან გამოვლენ უკეთური ზრახვები მარკ. 7,21
- თუ ზრახვა კაცთაგან არის - ჩაიშლება, თუ ღმერთისგან - არ ჩაიშლება. გაფრთხილდით ღვთისმბრძოლებად არ შეირაცხოთ საქ.5,38.39
- გულის ზრახვები კაცს ეკუთვნის, ენის პასუხი კი უფლისგანაა იგ.16,[1]; ეს. 59,21; იერ. 32,39; ეზეკ. 37,14
- კაცი თავის გზებს გეგმავს, მის ნაბიჯებს კი უფალი წარმართავს იგ.16,[9]; 20,24; 29,26 იერ. 10,[23]
- ვის ნებაზე აღსრულდება რამე, თუ უფალმა არ ბრძანა ეს. 7,5-7; 8,9.10; გოდ. 3,[37]
- მხოლოდ უფლის ჩანაფიქრი აღსრულდება იგ. 19,[21]; 21,1
ბ) (აზროვნება) ჩვენით კი არ ვიაზრებთ, არამედ უფლისგან გვაქვს უნარი 2კორ. 3,5
გ) (სურვილთა შესახებ) - ვერაფერს მიიღებს კაცი, თუ ზეცით არ მისცემია ინ.3,27; 6,65; იაკ. 1,17
- კაცის ნება-სურვილზე კი არაა დამოკიდებული, არამედ ღვთის მოწყალებაზე რომ. 9,[16}; 2ტიმ. 1,9
- ღმერთი ბადებს თქვენში ნდომასაც და ქმედებასაც ეზრ. 1,5; ფლპ.2,[13]
დ) (სიბრძნის, ცოდნის, რჩევის შესახებ) - არ არსებობს სიბრძნე, ცოდნა, რჩევა უფლის პირისპირ იგ. 21,[30]
- თუ დაიკვეხნის, დაიკვეხოს რომ გონიერია და მიცნობს იერ. 9,23

2) ღმერთი სცვლის კაცს, რათა იყოს მისდამი მორჩილი
ა) ბაგეში უდებს, შთააგონებს გამ. 4,12.15; ეზრ. 1,1; 7,27; იერ. 1,7-9; მათ. 10,19.20; ლუკ. 12,11.12; 21,14.15
ბ) (კაცს გულს უცვლის) - ერთი გულის ჩადება უფლისგან, რათა შეასრულონ მეფის ბრძანება 2ნეშ. 30,12
- ჩაუდგამ მოშიშ გულს მათ სასიკეთოდ, რონ არ განმიდგნენ იერ.32,39,40
- მიიზიდოს ჩვენი გულები, რათა მასთან ვიაროთ 3მეფ. 8,58; ფს.140,4
- კაცის გული წაერთმევა და მხეცის გული მიეცემა დან. 4,[13]
გ) კაცს თავის სულს უდგამს ღმერთი ეზეკ. 11,19.20; 36,[27]; რომ. 8,14
დ) (კაცს სრულყოფს) რომ. 9,11; ებრ. 13,21
ე) თუ ვიმარხავთ მის მცნებებს, ის ჩვენში რჩება და ჩვენ - მასში 1ინ. 3,24; 2ინ.1,6
ვ) (ღმერთი ამაგრებს) - კაცის ნაბიჯებს მის გზაზე ფს. 18,5; 118,[36]
- იყო ხელი უფლისა მათთან საქ. 11,21
- ღმერთი აძლევს სინანულს სიცოცხლისთვის საქ. 11,18
ზ) მორჩილება მოსწონს ღმერთს ეზეკ. 37,24; 1პეტ. 1,22; 1ინ. 1,6.7

3) ურჩობა სიტყვისადმი დასჯადია 1პეტ. 2,8
- ისმენენ ღვთის სიტყვას და არ ასრულებენ ეზეკ. 33,31
- ურჩობა არ მოსწონს ღმერთს 2მეფ. 11,[27]

4) ღმერთის ნება აღსრულდება ეს. 46,10.11; საქ. 4,28; 1პეტ. 1,2
- კეთილინება ღმერთმა ლუკ. 12,32
- გვაუწყა თავისი ნების საიდუმლო ეფ. 1,9
- მის განაჩენს ვერავინ შესცვლის ეს. 14,27
- ვისაც უნდა შეიწყალებს რომ. 9,18

5) ხსნა კაცის სურვილზე კი არა, ღმერთის ნებაზეა დამოკიდებული ინ. 1,13; იაკ. 1,18

6) ღმერთი ითხოვს აღვასრულოთ მისი ნება ლუკ. 6,43-46
- ცათა სასუფეველში შევა მისი ნების აღმსრულებელი მათ. 7,21-23

7) ცოდვილ ქვეყანას აქვს არჩევანის თავისუფლება რომ. 1,18-32

8) ქრისტიანი შეიძლება განუდგეს ღმერთს ეფ. 2,2; ებრ. 3,12
და სიფრთხილეა საჭირო თავისუფალი ნება არ ექცეს სამუდამო ტანჯვად ებრ. 4,1; 6,4-8; 10,26-29

როგორც უნდა უცნაურად მოგვეჩვენოს, კაცის თავისუფლება სწორედ თავისუფალი არჩევანის უქონლობაშია. ის ღმერთშია, რომელიც
არის სიყვარული და თუ შევიცნობთ ამ ჭეშმარიტებას, მაშინ მართლაც თავისუფლებად ვიქცევით

P.S.არ უნდა აგვერიოს ეს თემა თემაში '"თავისუფლება ქრისტეში" 

__თემაზე წერდნენ__
*** 
ღმერთს არასდროს არაფერში ძალადობა არ გამოუყენებია თავისი ქმნილების მიმართ და ყოველთვის შეგონება-დამოძღვრით, დარწმუნებით მოქმედებდა, მოქმედებდა და მოქმედებს. ძველი მონობის აღმოფხვრის შედეგად (როცა უფალმა იესო ქრისტემ გაგვათავისუფლა ეშმაკის, ცოდვისა და სიკვდილის ტყვეობისგან). აწ თავისუფლების ჟამი დაგვიდგა და ადამიანისთვის დროულიც და მაცხოვნებელიც იყო იმის უწყება, რომ იგი თავისუფალი ნების მქონე გონიერ არსებად არის ღმერთის მიერ შექმნილი. 
__ ნეტარი ავგუსტინე __

***
ბოროტება არის ღირებულებათა წესრიგის დარღვევა. როცა ადამიანი უმცირეს ღირებულებას ამჯობინებს და უმაღლესს თმობს, განუდგება ღმერთს. ბოროტი ნებისთვის კი არაფერი მიზეზი არ არსებობს.
__ ნეტარი ავგუსტინე __

***
"შეიცან თავი შენი", - თქვა სოკრატემ,
"შეამოწმე თავი შენი", - თქვა ციცერონმა,
"უარყავი თავი შენი", - თქვა ქრისტემ.
__ იაკობ ლევენი __

1.5.6. Имеем ли свободную волю от Бога?
Большинство христиан уверенно ответит: конечно есть! Мы же не роботы и не марионетки! У нас есть выбор, и Бог уважает его! Но не в Библии вы это прочитали. Доктрина о свободной воле является чисто умозрительной, основанной
на личных ощущениях и некоторых логических выводах, но не на Писании. Поэтому давайте сначала разберем ее
с точки зрения логики. Итак, Бог уважает наш выбор, так? А в
чем это проявляется? - Ну как же, человек сам выбирает, будет он слушаться Бога или нет. - Хорошо, а если не будет?
- Тогда он пойдет в ад на вечные мучения… О как! Дорогие братья и сестры, а вам не кажется, что это странный способ
уважать наш выбор? Если за неверный выбор нас так жестко карают, где тут свобода? Человек выбрал свой путь, а его
за это в ад? Это все равно, что сказать, что у преступника есть право грабить и убивать, но за это его ждет тюрьма.
Логика тут явно хромает. Поэтому мы НЕ МОЖЕМ говорить, что Бог уважает наш выбор. Далее, можем ли мы сказать, что свобода воли – это некое благо, если в результате него «все
сделались до одного негодны», и навлекли на себя Божий гнев (а, по мнению богословов, большинство и спастись
не смогут)? Нет, конечно. Так давайте, наконец, перестанем за нее цепляться и обратимся к Писанию.
1) О помышлении, хотении, премудрости и знании человека:
а) - От сердца человека исходят беззаконие мышления Мар. 7, 21
- Если помышления от человека не сбудутся Деян. 5, 38. 39
- Помышления сердца принадлежит человеку а ответ от Господа Пр. 16[1] Ис. 59, 21 Иер. 32, 39 Иез. 37,14
- Человек планирует своих путей, а его ступней Господь управляет Пс.36,23 Пр. 16, [9]; 20, 24; 29, 26 Иер. 10, [23]
- На чей слове исполнится что либо, если Господь не повелел Ис. 7, 5-7; 8, 9. 10 Плач. 3, [37]
- Только помышления Господа исполнятся Пр. 19, [21]; 21, 1
б) - Мышления. Мы сами не помышляем, но от Господа это умение 2Кор. 3, 5
в) О желаниях - Человек ничего не получит, если не дано с неба Ин. 3, 27; 6, 65 Иак. 1, 17
- Не зависит от воли илиижелания человека, а от милости Господа Рим. 9, [16] 2Тим. 1, 9
- Бог порождает в нас и желанию и действю Езд. 1, 5 Флп.2, [13]
г) О премудрости, знании, советы - Не сушестуют эти против Господа Пр. 21, [30]
- Хваляшийся хвались тем, что разумеети знает Меня Иер. 9, 23
2) Бог меняет человека, чтобы уповал на Него
а) Вложить в уста Исх. 4, 12.15 1Езд. 1, 1; 7, 27 Иер. 1, 7-9
Матф. 10, 19.20 Лук. 12, 11.12; 21,14.15
б) Меняет сердце человеку
- вложения одного сердца, чтобы исполнят повеления царя 2пар. 30, 12
- поставит боязливого сердца чтобы не отступился Иер. 32, 39. 40
- притягивает сердца чтобы мы ходили к Нему 3цар. 8, 58 Пс. 140, 4
- отнять человеческого сердца и дан сердце зверя Дан. 4, [13]
в) Бог Своего Духа дает человеку Иез. 11, 19. 20; 36, [27] Рим. 8, 14
г) человека делает полноценным Рим. 9, 11 Евр. 13, 21
д) если соблюдаем Его заповеди Он обитает внутри нас 1Ин. 3, 24; 2Ин. 6
е) Бог укрепляет шаг человека по его пути Пс. 16, 5; 118, [36]
- было рука Госпоен к ним Деян. 11, 21
- Бог дает покаяние для жизни Деян. 11, 18
ж) Богу нравится упование Иез. 37, 24; 1Пет. 1, 2.22; 1Ин. 1, 6.7
3) непокорность к слову карается 1Пет. 2, 8
- слушают слову Божьего и не исполняют Иез. 33, 31
- непокорность не нравится Богу 2цар. 11, [27]
4) воля Божья исполняется Ис. 46, 10. 11 Деян. 4, 28; 1Пет. 1
- Бог благоволил Лук. 12, 32
- известил нас Свою волю Еф. 1, 9
- Его суд неизменимо Ис. 14, 27
- кого хочет помилует Рим. 9, 18
5) Спасение не зависит на человека а на воле Бога Ин. 1, 13 Иак. 1, 18.
6) Бог требует исполнить Его волю Лук. 6, 43-46
- в Царстве войдут исполнители Его воли Матф. 7, 21-23
7) грешный мир имеет свободу выбора Рим. 1, 8-32
8) и христианин может отступить от Бога Еф. 2, 2 Евр. 3, 12 и по этому надо быть осторожним чтобы свобода воли не стало вечным мучением Евр. 4, 1; 6, 4-8; 10, 26-29
*
странно звучит, но свобода человека именно в отсутствии свободы выбора. Она в Боге, Который есть Любовь. И если мы познаем эту истину, то станем свободными.