ხელდასხმისთვის


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 48 : 14 ; ლევიანნი 4 : 15 ; რიცხვნი 8 : 10 ; რიცხვნი 27 : 18 ; მეორე რჯული 34 : 9 ; მათე 9 : 18 ; მათე 19 : 13 ; მათე 27 : 2 ; საქმენი მოციქულთა 6 : 6 ; საქმენი მოციქულთა 8 : 17 ; საქმენი მოციქულთა 9 : 12 ; საქმენი მოციქულთა 13 : 2 ; საქმენი მოციქულთა 14 : 23 ; საქმენი მოციქულთა 20 : 26 ; 1ტიმოთე 3 : 6 ; 1ტიმოთე 4 : 14 ; 1ტიმოთე 5 : 22 ; 2ტიმოთე 1 : 6 ; 2ტიმოთე 2 : 2 ; ტიტე 1 : 5 ; ებრაელთა 5 : 4 ; ებრაელთა 6 : 2 ;
4.8.2. ხელდასხმისთვის

ძველ აღთქმაში:
- ბავშვების კურთხევა დაბ.48,14.18
- ბრალის მსხვერპლზე გადასატანად ლევ.4,14.15
- მსახურებისთვის გამოსაყოფად რიცხ.8,10.11
- მსახურად კურთხევისთვის რიცხ.27,18-23

ახალ აღთქმაში:
- განსაკურნებლად მათ.9,18
- ბავშვების კურთხევა მათ.19,13-15
- დიაკონთა დადგენისთვის საქ.6,6
- სულიწმიდის მიღებისთვის საქ.8,17.18
- სამისიონერო საქმიანობისთვის საქ.13,2.3
- პასუხისმგებელი პირებისგან 1ტიმ.4,14


1. ხელდასხმა ხდება: 
ა) კაცის კურთხევისთვის დაბ.48,14 მათ.19,13-15 
ბ) მსხვერპლზე, საკუთარი ბრალის გადასატანად ლევ.4,15 რიცხ.8,12 
გ) განკურნებისთვის მათ.9,18 საქ.9,17
დ) ღვთის ნიჭების მისაღებად - საქ.8,17,, 9,17,, 1ტიმ.4,14,, 2ტიმ.1,6 
ე) უფლისადმი მსახურებისთვის გამოსაყოფად და მისაძღვნელად რიცხ.8,10,, 27,18.23 რჯ.34,9 საქ.6,6,, 14,23,, 1ტიმ.3,6.10 
ვ) ღვთის საქმისთვის გამოსაყოფად საქ.13,2.3

2. ხელს ასხავენ: 
ა) ღვთის ხალხი რიცხ.8,10 
ბ) უფლის კურთხეულნი რიცხ.27,18 რჯ.34,9 საქ.6,6,, 14,23 
გ) მოციქულები საქ.6,6,, 8,17,, 2ტიმ.1,6
დ) ეპისკოპოსი, ხუცესი 1ტიმ.4,14 ტიტ.1,5 
ე) დიაკონი საქ.8,38 
ვ) მოწაფეები საქ.9,12.17
ზ) მასწავლებლები საქ.13,3
თ) წინასწარმეტყველები საქ.13,3 
ი) ფრთხილად, არ აქვს უფლება ხელდასხმის მას, ვინც არაა კურთხეული უფლისგან საქ.8,18-24 

3. უფლის მითითებით ხელი უნდა დავასხათ იმას, ვისაც მან მოუწოდა რიცხ.27,18 საქ.9,17,, 13,2 ებრ.5,4

4. სწავლება ხელდასხმის შესახებ ებრ.6,2

5. ნუ დაასხავთ ხელს ნაჩქარევად
ა) მრავალი ხელდასხმული აღმოჩნდა არასათნო ღვთისთვის მათ.27,2.3 
ბ) უნდა გამოვცადოთ წინასწარ, რათა არ შევიქმნეთ სხვათა ცოდვების თანამონაწილენი საქ.20,26,, 1ტიმ.3,6.10,, 5,[22],, 2ტიმ.2,2 ტიტ.1,5-9