ხელდასხმისთვის

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 48 : 14 ; ლევიანნი 4 : 15 ; რიცხვნი 8 : 10 ; რიცხვნი 27 : 18 ; მეორე რჯული 34 : 9 ;
4.8.2. __

1. ხელდასხმა ხდება: 
ა) კაცის კურთხევისთვის დაბ.48,14 მათ.19,13-15 
ბ) მსხვერპლზე, საკუთარი ბრალის გადასატანად ლევ.4,15 რიცხ.8,12 
გ) განკურნებისთვის მათ.9,18 საქ.9,17
დ) ღვთის ნიჭების მისაღებად - საქ.8,17,, 9,17,, 1ტიმ.4,14,, 2ტიმ.1,6 
ე) უფლისადმი მსახურებისთვის გამოსაყოფად და მისაძღვნელად რიცხ.8,10,, 27,18.23 რჯ.34,9 საქ.6,6,, 14,23,, 1ტიმ.3,6.10 
ვ) ღვთის საქმისთვის გამოსაყოფად საქ.13,2.3

2. ხელს ასხავენ: 
ა) ღვთის ხალხი რიცხ.8,10 
ბ) უფლის კურთხეულნი რიცხ.27,18 რჯ.34,9 საქ.6,6,, 14,23 
გ) მოციქულები საქ.6,6,, 8,17,, 2ტიმ.1,6
დ) ეპისკოპოსი, ხუცესი 1ტიმ.4,14 ტიტ.1,5 
ე) დიაკონი საქ.8,38 
ვ) მოწაფეები საქ.9,12.17
ზ) მასწავლებლები საქ.13,3
თ) წინასწარმეტყველები საქ.13,3 
ი) ფრთხილად, არ აქვს უფლება ხელდასხმის მას, ვინც არაა კურთხეული უფლისგან საქ.8,18-24 

3. უფლის მითითებით ხელი უნდა დავასხათ იმას, ვისაც მან მოუწოდა რიცხ.27,18 საქ.9,17,, 13,2 ებრ.5,4

4. სწავლება ხელდასხმის შესახებ ებრ.6,2

5. ნუ დაასხავთ ხელს ნაჩქარევად
ა) მრავალი ხელდასხმული აღმოჩნდა არასათნო ღვთისთვის მათ.27,2.3 
ბ) უნდა გამოვცადოთ წინასწარ, რათა არ შევიქმნეთ სხვათა ცოდვების თანამონაწილენი საქ.20,26,, 1ტიმ.3,6.10,, 5,[22],, 2ტიმ.2,2 ტიტ.1,5-9