სიცოხლის წლებს ღმერთი იძლევა

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 48 : 11 ; გამოსვლა 20 : 12 ; გამოსვლა 23 : 26 ; მეორე რჯული 32 : 39 ; 1მეფეთა 2 : 6 ; ფსალმუნები 120 : 7 ;
3.47.14. სიცოხლის წლებს ღმერთი იძლევა

იცავს შენს სულს (სიცოცხლეს) 

დაბ.48,11 გამ.20,12,, 23,26 რჯ.32,39,, 1მფ.2,6 ფს.120,7 

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 48
11. უთხრა ისრაელმა იოსებს: აღარ მეგონა თუ კიდევ გიხილავდი, ახლა კი ღმერთმა შენი მონაგარიც მახილვინა.

გამოსვლა 20
12. პატივი ეცი მამას და დედას, რათა დღეგრძელი იყო მიწაზე, რომელიც უფალს, შენს ღმერთს მოუცია შენთვის.

გამოსვლა 23
26. არ იქნება შენს ქვეყანაში მუცელმომწყდარი და ბერწი; ავავსებ შენი სიცოცხლის დღეებს.

მეორე რჯული 32
39. ამიერიდან იცოდეთ, რომ ეს მე ვარ, მე! და არ არის ღმერთი ჩემს გარდა! მე ვკლავ და მე ვაცოცხლებ, მე ვგმირავ და მე ვკურნავ. ვერავინ დაიხსნის ჩემი ხელიდან.

1მეფეთა 2
6. უფალი აკვდინებს და აცოცხლებს; შავეთში ჩაჰყავს და ამოჰყავს.

ფსალმუნი 120
7. უფალი დაგიცავს ყოველგვარი ბოროტისაგან, დაიცავს შენს სულს;