საკუთარი თავის (სულის) ფლობა, ხელმწიფება, პატრონობა


საკვანძო მუხლები:

იგავნი 16 : 32 ; იგავნი 25 : 28 ; მათე 12 : 25 ; მარკოზი 3 : 24 ; ლუკა 9 : 23 ; ლუკა 11 : 17 ; ნეემია 4 : 1 ; დანიელი 6 : 18 ; საქმენი მოციქულთა 7 : 59 ; საქმენი მოციქულთა 27 : 21 ;
=1.5.1. საკუთარი თავის (სულის) ფლობა, ხელმწიფება, პატრონობა

- საკუთარი თავის ფლობა მტრების წინაშე ნეემ.4,1-23
- საკუთარი თავის ხელმწიფე ქალაქის ამღებს სჯობია იგ.16,32
- უგალავნო ქალაქს ჰგავს კაცი, რომელიც საკუთარ თავს ვერ პატრონობს იგავ.25,[28]
- წუხილისგან ადგილის ვერ პოვნა დან.6,18-20
- სამეფო, თავისი თავის წინააღმდეგ გაყოფილი, გაპარტახდება მათ.12,25 მარ.3,24.25 ლუკ.11,17
- ვისაც სურს მომსდიოს, განუდგეს თავის თავს, აიღოს თავისი ჯვარი და გამომყვეს მე ლუკ.9,23-25
- თავის ფლობა სიკვდილის წინაშე საქ.7,59.60
- სიმხნევე განსაცდელის ჟამს საქ.27,21-26

ბიბლიის მუხლები

იგავნი 16
32. სულგრძელი კაცი მამაცს სჯობია, საკუთარი თავის ხელმწიფე კი - ქალაქის ამღებს.

იგავნი 25
28. რაღა უგალავნო ქალაქი და რაღა კაცი, რომელიც საკუთარ თავს ვერ პატრონობს

მათე 12
25. მაგრამ იცოდა იესომ, რასაც ფიქრობდნენ ისინი, და უთხრა მათ: ყოველი სამეფო, თავისი თავის წინააღმდეგ გაყოფილი, გაპარტახდება: და ყოველი ქალაქი, გინდა სახლი, თავისი თავის წინააღმდეგ გაყოფილი, დაიქცევა.

მარკოზი 3
24. თუ სამეფო თავის თავს განეყოფა, ვერ გაძლებს ის სამეფო.
25. და თუ სახლი თავის თავს განეყოფა, ვერ გაძლებს ის სახლი.

ლუკა 9
23. და მიმართა ყველას: ვისაც სურს მომსდიოს, განუდგეს თავის თავს, აიღოს თავისი ჯვარი და გამომყვეს მე.
24. რადგან ვისაც სურს სულის ხსნა, დაჰკარგავს მას: და ვინც ჩემი გულისთვის დაღუპავს სულს, ის იხსნის მას.
25. რას გამორჩება კაცი, თუ მოიგებს მთელს ქვეყანას და თავის თავს კი დაღუპავს, ან წარწყმედს?

ლუკა 11
17. მაგრამ ის მიხვდა, რასაც ფიქრობდნენ, და უთხრა მათ: ყოველი სამეფო, თავისი თავის წინააღმდეგ გაყოფილი, გაპარტახდება და ყოველი სახლი, თავისი თავის წინააღმდეგ გაყოფილი, დაიქცევა.

__თემაზე წერდნენ__
***
დაბ.2,7 - რას ნიშნავს ცოცხალი არსება? - მოქმედ სულს, რომლისთვისაც სხეულის ნაწევარნი მის ნებას ჰმორჩილებენ და სულის სამოქმედო იარაღნი არიან.
__ წმ. იოანე ოქროპირი __

***
ვინც თავის გრძნობებზე მბრძანებლობს, სიმშვიდეში ატარებს ცხოვრებას.
__ წმ. აბბა ისაია __

***
ვინ გადამარჩენს, ვინ გამომიყვანს ამ მდგომარეობიდანო, ჰკითხა ერთმა განწირულ მდგომარეობაში მყოფმა ბრძენს. გაჩვენებო, - უთხრა ბრძენმა. განწირული იმედიანი გამომეტყველებითა და აღტაცებით შეაცქერდა: - როდის მაჩვენებო. - ეხლავეო, - გაიყვანა მეორე ოთახში და დააყენა სარკის წინ, - ეს არის ერთადერთი, ვინც დაგეხმარება ცხოვრებაშიო.
__ აღმოსავლური სიბრძნე __

***
თავის თავზე იმდენი გამარჯვება მოიპოვა, რომ საკუთარი უძლეველობა მოჰყირჭდა.
__ სტანისლავ ეჟი ლეცი __

***
რა იშვიათად უტოლდება ადამიანი თავის თავს.
__ სტანისლავ ეჟი ლეცი __

1.5.1. Владеющий собой (своим духом), самообладание
Неем.4,1-23 Прит.16,32,, 25,[28] Дан.6,18-20 Матф.12,25 Мар.3,24.25 Лук.9,23-25; 11,17 Деян.7,59.60; 27,21-26