სიყალბე, ფალსიფიკაცია, სიცრუე


საკვანძო მუხლები:

გამოსვლა 23 : 7 ; ფსალმუნები 4 : 2 ; ფსალმუნები 23 : 4 ; ფსალმუნები 27 : 3 ; ფსალმუნები 35 : 3 ; ფსალმუნები 49 : 19 ; ფსალმუნები 100 : 7 ; ფსალმუნები 118 : 118 ; იგავნი 13 : 5 ; ესაია 41 : 29 ; ესაია 59 : 3 ; იერემია 3 : 23 ; იერემია 7 : 4 ; იერემია 10 : 14 ; იერემია 13 : 25 ; იერემია 51 : 17 ; გოდება იერემიასი 2 : 14 ; ეზეკიელი 12 : 24 ; ეზეკიელი 21 : 27 ; ეზეკიელი 22 : 26 ; დანიელი 2 : 9 ; ოსია 10 : 4 ; ოსია 12 : 7 ; მიქა 6 : 11 ; ზაქარია 8 : 17 ; ზაქარია 10 : 2 ; მათე 5 : 33 ; მათე 15 : 9 ; მათე 24 : 5 ; იაკობი 1 : 26 ; იაკობი 4 : 3 ; 2პეტრე 2 : 1 ; 1იოანე 4 : 1 ; 2კორინთელთა 4 : 2 ; 2კორინთელთა 11 : 13 ; გალატელთა 1 : 6 ; გალატელთა 2 : 4 ; 2თესალონიკელთა 2 : 9 ; 1ტიმოთე 6 : 20 ; ტიტე 1 : 14 ; ებრაელთა 13 : 9 ;
=1.2.166 სიყალბე, ფალსიფიკაცია, სიცრუე

ფალსიფიკატორები ცდილობენ თავი მოგვაჩვენონ:
- ქრისტედ მათ.24,5.24
- მოძღვრებად 2პეტ.2,1
- წინასწარმეტყველებად გოდ.2,14 ეზეკ.12,24; 21,29 დან.2,9 ზაქ.10,2; 1იოან.4,1
- მოციქულებად 2კორ.11,13
- მსახურებად 2კორ.11,15
- ძმებად გალ.2,4

ადამიანებს შეუძლიათ გააყალბონ:
- საქმე გამ.23,7 ფს.27,3
- ფიცი ფს.23,4 ოს,10,4 ზაქ.8,17 მათ.5,33
- ბაგეების სიტყვები ფს.35,3 ეს.59,3
- ღვთის წესები, რჯული ფს.118,118 ეზეკ.22,26
- სასწორი ოს.12,7 მიქ.6,11
- ღმერთის თაყვანისცემა მათ.15,9
- მსახურება იაკ.1,26
- ლოცვა იაკ.4,3
- ღვთის სიტყვა 2კორ.4,2
- სახარება გალ.1,6-12
- სასწაულები 2თეს.2,9-12
- მოძღვრება 1ტიმ.6,20 ებრ.13,9
- მცნებები ტიტ.1,14

სიყალბის შესახებ დაწერილია:
- როდემდე გეყვარებათ ამაოება და ეძიებთ სიყალბეს? ფს.4,2
- სიყალბეს თხზავს შენი ენა ფს.49,19
- ვერ დამკვიდრდება ჩემს სახლში სიყალბის მქმნელი ფს.100,7
- მართალს სძულს სიყალბე იგავ.13,5
- აჰა, ყველა ყალბია, უსარგებლოა მათი საქმეები, ქარია და სიცარიელე მათი ჩამოსხმული გამოსახულებანი ეს.41,29
- სიყალბე გამოდგა მაღლობები და მთებზე ღრიალი იერ.3,23
- ნუ მიენდობით ყალბ სიტყვებს, რომ ამბობენ - უფლის ტაძარია, უფლის ტაძარია, უფლის ტაძარიაო ეს! იერ.7,4
- ყალბ და უსარგებლო სიტყვებზე ხართ დაიმედებულნი იერ.7,8
- სიყალბეა მათ მიერ გამოდნობილი ქანდაკებები იერ.10,14; 51,17
- ამბობს უფალი, დამივიწყე და სიყალბეს მიენდე იერ.13,25

1.2.166 Подделка, фальсификация, обман
Исх.23,7 Пс.4,2; 23,4; 27,3; 35,3; 49,19; 100,7; 118,118 Пр.13,5 Ис.41,29; 59,3 Иер.3,23; 7,4.8; 10,14; 13,25; 51,17 Плач.2,14 Иез.12,24; 21,27; 22,26 Дан.2,9 Ос.10,4; 12,7 Мих.6,11 Зах.8,17; 10,2 Матф.5,33; 15,9; 24,5.24 Иак.1,26; 4,3; 2Пет.2,1; 1Ин.4,1; 2Кор.4,2; 11,13.15 Гал.1,6-12; 2,4; 2Фес.2,9-12; 1Тим.6,20 Тит.1,14 Евр.13,9