ფინიკი, პალმა


საკვანძო მუხლები:

გამოსვლა 15 : 27 ; ლევიანნი 23 : 4 ; მეორე რჯული 34 : 3 ; მსაჯულნი 1 : 1 ; მსაჯულნი 3 : 13 ; მსაჯულნი 4 : 5 ; 3მეფეთა 6 : 29 ; 2ნეშტთა 28 : 15 ; ნეემია 8 : 15 ; ფსალმუნები 91 : 12 ; ქებათა-ქება 7 : 8 ; ესაია 19 : 15 ; ეზეკიელი 40 : 16 ; ეზეკიელი 41 : 18 ; იოველი 1 : 12 ; იოანე 12 : 13 ; გამოცხადება 7 : 9 ;
=1.1.211 ფინიკი, პალმა

წმ. წერილში ნათქვამია:
- მივიდნენ ელიმში. იქ იყო თორმეტი წყაროსთვალი და სამოცდაათი ფინიკის ხე. იქ დაიბანაკეს, წყლებთან გამ.15,27
- კარვობის დღესასწაულზე ფინიკის (პალმის) რტოები ლევ.23,40
- ხარობდა ნეგებში და იერიხოში რჯ.34,3
- ქალაქი ფინიკოვანი მსაჯ.1,16; 3,13; 2ნეშ.28,15
- ფინიკის ხის ქვეშ ცხოვრობდა და მსაჯულობდა დებორა მსაჯ.4,5
- ღვთის სახლის კედლებზე იყო ფინკის გამოსახულებანი 3მფ.6,29-35 ეზეკ.40,16; 41,18
- პალმისა და სხვა ხეების რტოები კარვების გასაკეთებლად ნეემ.8,15
- ნაყოფები იჭმევა იოვ.1,12
- უფლის სადიდებლად იოან.12,13 გმცხ.7,9

გადატანით:
- მართლები ფს.91,12
- სილამაზე ქებ.7,8
- უმაღლესი ხელისუფალნი ეს.19,15

1.1.211 Пальма

Исх.15,27 Лев.23,4 Вт.34,3 Суд.1,1; 3,13; 4,5; 3цар.6,29-35; 2Пар.28,15 Неем.8,15 Пс.91,12 Песн.7,8 Ис.19,15 Иез.40,16; 41,18 Иоил.1,12 Ин.12,13 Отк.7,9