არ იმრუშო

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 34 : 1 ; დაბადება 35 : 22 ; დაბადება 49 : 4 ; გამოსვლა 20 : 14 ; გამოსვლა 22 : 15 ; 2მეფეთა 11 : 2 ; იგავნი 5 : 3 ; იგავნი 6 : 23 ; იგავნი 7 : 4 ;
3.41.15. არ იმრუშო

გამ.20,14.17

- როგორც მრუშობენ ქვეყნიურნი დაბ.34,1.2.13.25.30.31 გამ.22,15.16

- ზოგი მორწმუნე დაბ.35,22; 49,4; 2მფ.11,2-4; 1კორ.5,1-5

- უცხო ქალი საშიშია იგ.5,3-13

- მოერიდე იგ.6,23-35; 7,4-23

- მემრუშეთა და მეძავთ ღმერთი განიკითხავს ებრ.13,4

__თემაზე წერდნენ__
***
მოათვინიერე შენი „ცხენი“ - მზერა, რათა იქით-აქეთ ყურებით სიძვის ვნებაში არ ჩავარდე და შენ - „მხედარი“ ძირს არ გადმოგაგდოს. ილოცე უფლისადმი, იფხიზლე ძმაო, რადგან მოკვდავი ხარ, წამიერი სიამისთვის მარადიული ცხოვრების დაკარგვას ნუ მოისურვებ.
__ღირსი აბბა დოროთე__