უბედური, ბედკრული, უბადრუკი


საკვანძო მუხლები:

1მეფეთა 22 : 1 ; ესაია 22 : 12 ; იერემია 5 : 21 ; ლუკა 13 : 25 ; ლუკა 19 : 42 ; იაკობი 5 : 1 ; რომაელთა 3 : 16 ; რომაელთა 7 : 24 ; გამოცხადება 3 : 17 ;
=1.2.143 უბედური, ბედკრული, უბადრუკი

ესაა მდგომარეობა:
- ხალხისა, რომელსაც თვალები აქვს და ვერ ხედავს, ყურები აქვს და ვერ ისმენს იერ.5,21
- გზააბნეულებისა, რომელთაც არ სცნობს უფალი ლუკ.13,25-28
- ცოდვილებისა რომ.3,16
- საკუთარ ვნებათა მონებისა რომ.7,24

მიზეზები:
- ღმერთის დავიწყება ეს.22,12-14
- რადგან ვერ შეიცანი შენი მონახულების ჟამი ლუკ.19,42-44
- მდიდარნო, იტირეთ და ივაგლახეთ თქვენს თავს მოწევნადი უბედობისთვის იაკ.5,1 გმცხ.3,17

სულგამწარებულნი:
- იკრიბებოდნენ დავითთან 1მფ.22,1

1.2.143 Несчастный
1цар.22,1 Ис.22,12-14 Иер.5,21 Лук.13,25-28; 19,42-44 Иак.5,1 Рим.3,16; 7,24 Отк.3,17