კერპთაყვანისმცემლობა


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 31 : 30 ; გამოსვლა 20 : 3 ; გამოსვლა 32 : 1 ; გამოსვლა 34 : 13 ; რიცხვნი 25 : 2 ; რიცხვნი 33 : 4 ; მეორე რჯული 17 : 3 ; იესო ნავეს ძე 22 : 10 ; იესო ნავეს ძე 24 : 2 ; მსაჯულნი 2 : 11 ; მსაჯულნი 6 : 25 ; მსაჯულნი 8 : 27 ; მსაჯულნი 10 : 6 ; მსაჯულნი 17 : 3 ; მსაჯულნი 18 : 30 ; 1მეფეთა 5 : 2 ; 1მეფეთა 7 : 3 ; 3მეფეთა 11 : 2 ; 3მეფეთა 12 : 28 ; 3მეფეთა 14 : 23 ; 3მეფეთა 18 : 18 ; 3მეფეთა 21 : 26 ; 4მეფეთა 16 : 3 ; 4მეფეთა 17 : 7 ; 4მეფეთა 19 : 37 ; 4მეფეთა 21 : 3 ; 4მეფეთა 23 : 4 ; 2ნეშტთა 11 : 15 ; 2ნეშტთა 14 : 3 ; 2ნეშტთა 28 : 2 ; 2ნეშტთა 29 : 16 ; 2ნეშტთა 33 : 3 ; ესაია 4 : 6 ; იერემია 16 : 11 ; იერემია 44 : 17 ; ოსია 4 : 12 ; ოსია 8 : 5 ; ოსია 14 : 3 ; ამოსი 5 : 26 ; მიქა 5 : 7 ; სოფონია 1 : 4 ; საქმენი მოციქულთა 14 : 15 ; საქმენი მოციქულთა 17 : 29 ; 1პეტრე 4 : 3 ; 1იოანე 5 : 21 ; რომაელთა 1 : 22 ; 1კორინთელთა 5 : 11 ; 1კორინთელთა 10 : 14 ; 2კორინთელთა 6 : 16 ; გალატელთა 4 : 8 ; 1თესალონიკელთა 1 : 9 ;
=3.50.38 კერპთაყვანისმცემლობა

დახასიათებულია როგორც:
- ტრადიციებს მიყოლა, მამაპაპის რწმენა იერ.44,17-19
- უმეცრება საქ.17,29.30
- საზიზღრობა 1პეტ.4,3
- უგუნურება რომ.1,22.23
- სატანური 1კორ.10,20.21
- გამაუწმიდურებელი 2კორ.6,16.17
- დამმონებელი გალ.4,8.9

მისი მოკლე ისტორია:
- დაიწყო ადამიანის განდგომილების შემდეგ რომ.1,23-25
- ემსახურებოდა აბრაამის მამაპაპა ურში იესნ.24,2
- კერპები იყო ლაბანის სახლში დაბ.31,30-35
- ეგვიპტის სასჯელი მათი ღმერთების გამო რიცხ.33,4
- წამოიღეს ისრაელიანებმა ეგვიპტიდან იესნ.24,14
- აკრძალულია სინაის რჯულით გამ.20,3-5
- გაფრთხილება ქანაანში შესვლამდე გამ.34,13-16
- ისრაელი მიეცა კერპმსახურებას სინაისთან გამ.32,1-8
- მოაბელები რყვნიდნენ ისრაელიანებს რიცხ.25,2-18
- მასთან ბრძოლის ადრეული მცდელობა იესნ.22,10-34
- ქანაანელები აცდუნებდნენ ისრაელს მსაჯ.2,11-13
- გედეონმა დაამსხვრია კერპები მსაჯ.6,25-32
- გედეონი მიეცა კერპმსახურებას მსაჯ.8,27
- სხვადასხვა კულტებით გატაცება მსაჯ.10,6-16
- ლევიანებიც შეიბილწნენ მსაჯ.17,3-13
- დანის შტო მიეცა კერპმსახურებას მსაჯ.18,30.31
- დაგონის კერპის დაცემა 1მფ.5,2-12
- სამუელი აღდგა კერპების წინააღმდეგ 1მფ.7,3-6
- სოლომონის გული მიიდრიკეს უცხო ღმერთებისკენ ცოლებმა 3მფ.11,2-8
- იერობოამმა აღმართა იერუსალიმში 3მფ.12,28-33[ 2ნეშ.11,15
- რობოამმა მიბაძა მას იუდეაში 3მფ.14,23.24
- კონფლიქტი აქაბსა და ელიას შორის 3მფ.18,18-46
- ისრაელის ჩრდილოეთ სამეფოს მეფეების კერპთაყვანისმცემლობა 3მფ.21,26; 4მფ.16,3
- წინასწარმეტყველები ამხელდნენ ოს.4,12-19
- ტყვეობის მიზეზი გახდა კერპთაყვანისმცემლობა 4მფ.17,7-23
- იუდეამ, სამხრეთის სამეფომ მიბაძა ისრაელს 2ნეშ.28,2-4
- მენაშე უკიდურესად ხრწნის იუდეას 4მფ.21,3-18; 2ნეშ.33.3-11
- ასა აღსდგა კერპთაყვანისმცემლობის წინააღმდეგ 2ნეშ.14,3-5
- ხიზკიას ბრძოლა კერპების წინააღმდეგ 2ნეშ.29,16-19
- მეფე იოშიას ბრძოლა 4მფ.23,4-20
- წინასწარმეტყველის მიერ მხილება იუდეაში იერ.16,11-21

კერპებთან ბრძოლა:
- კერპთაყვანისმცემლების დასჯა რჯ.17,3-5
- მხილება 3მფ.18,25-29
- მოწოდება გონიერებისკენ ეს.44,6-20
- ღმერთის ძალის გამოვლინება 4მფ.19,37 ოს.8,5-14 ამ.5,26.27 მიქ.5,7 სოფ.1,4-6

მორწმუნეებისადმი გაფრთხილება:
- დაიცვან თავი კერპთაგან 1იოან.5,21
- არ იქონიონ ურთიერთობა კერპთაყვანისმცემლებთან 1კორ.5,11; 10,19.20
- განერიდონ 1კორ.10,14
- ამოწმებდნენ კერპების წინააღმდეგ საქ.14,15
- შემობრუნდნენ კერპთაგან ღმერთისკენ ოს.14,3-9; 1თეს.1,9

-------------------------
სურათზე: დაგონის კერპის დაცემა კიდობნის წინაშე 1მფ.5,2-12

3.50.38 Идолопоклонство
Быт.31,30-35 Исх.20,3-5; 32,1-8; 34,13-16 Чис.25,2-18; 33,4 Вт.17,3-5 Иисн.22,10-34; 24,2.14 Суд.2,11-13; 6,25-32; 8,27; 10,6-16; 17,3-13; 18,30.31; 1цар.5,2-12; 7,3-6; 3цар.11,2-8; 12,28-33; 14,23.24; 18,18-46; 21,26; 4цар.16,3; 17,7-23; 19,37; 21,3-18; 23,4-20; 2Пар.11,15; 14,3-5; 28,2-4; 29,16-19; 33,3-11 Ис.4,6-20 Иер.16,11-21; 44,17-19 Ос.4,12-19; 8,5-14; 14,3-9 Ам.5,26.27 Мих.5,7 Соф.1,4-6 Деян.14,15; 17,29.30; 1Пет.4,3; 1Ин.5,21 Рим.1,22-25; 1Кор.5,11; 10,14.19-21; 2Кор.6,16.17 Гал.4,8.9; 1Фес.1,9