რას წარმოადგენენ რწმენის ნაყოფები

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 12 : 1 ; 1მეფეთა 3 : 4 ; საქმენი მოციქულთა 9 : 10 ; რომაელთა 10 : 17 ;
3.48.21. რას წარმოადგენენ რწმენის ნაყოფები

- ღმერთი მოუხმობს თავის მორჩილს და აძლევს დავალებას დაბ.12,1-4 ებრ.11,8

- ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად მოსასმენად და შესასრულებლად 1მფ.3,4-10 საქ.9,10

- შეუძლებელია სათნო ვეყოთ ღმერთს რწმენის გარეშე ებრ.11,6

- საიდან მოდის რწმენა? - მოსმენიდან. ღმერთსა და რწმენას შორის დგას მოსმენა და მერე რწმენით ვმოქმედებთ რომ.10,17

- ნაყოფი არის ყველაფერი ის, რაც გააკეთა კაცმა ღვთის სულის მოწოდებით. ებრ.11 თავში ვხედავთ ყველა მუხლში ჩასმულია მოქმედების აღმნიშვნელი ზმნები, რომ ამას და ამას ასრულებდნენ რწმენით