არცოდნა


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 4 : 9 ; დაბადება 21 : 26 ; დაბადება 27 : 2 ; დაბადება 43 : 22 ; გამოსვლა 10 : 26 ; გამოსვლა 32 : 23 ; მეორე რჯული 11 : 2 ; მეორე რჯული 31 : 13 ; იესო ნავეს ძე 2 : 5 ; 1მეფეთა 20 : 30 ; 1მეფეთა 25 : 10 ; 2მეფეთა 18 : 29 ; 3მეფეთა 18 : 12 ; 2ნეშტთა 20 : 12 ; ეზრა 7 : 25 ; იობი 14 : 21 ; იობი 15 : 9 ; იობი 32 : 22 ; ფსალმუნები 34 : 11 ; ფსალმუნები 38 : 6 ; ფსალმუნები 70 : 15 ; ფსალმუნები 94 : 10 ; ფსალმუნები 147 : 9 ; იგავნი 4 : 19 ; იგავნი 7 : 23 ; იგავნი 27 : 1 ; იგავნი 28 : 22 ; ეკლესიასტე 5 : 1 ; ეკლესიასტე 9 : 1 ; ეკლესიასტე 10 : 14 ; ეკლესიასტე 11 : 2 ; ქებათა-ქება 1 : 8 ; ესაია 29 : 12 ; ესაია 44 : 18 ; ესაია 59 : 8 ; იერემია 1 : 6 ; იერემია 4 : 22 ; იერემია 5 : 15 ; იერემია 8 : 7 ; იერემია 10 : 5 ; იერემია 14 : 18 ; იერემია 33 : 3 ; ამოსი 3 : 10 ; სოფონია 3 : 5 ; ზაქარია 4 : 13 ; მათე 20 : 22 ; მათე 21 : 27 ; მათე 26 : 70 ; მარკოზი 4 : 27 ; მარკოზი 10 : 38 ; მარკოზი 11 : 33 ; მარკოზი 12 : 24 ; მარკოზი 13 : 32 ; მარკოხი 14 : 68 ; ლუკა 1 : 34 ; ლუკა 9 : 55 ; ლუკა 12 : 46 ; ლუკა 20 : 7 ; ლუკა 22 : 60 ; ლუკა 23 : 34 ; ლუკა 24 : 18 ; იოანე 3 : 8 ; იოანე 4 : 32 ; იოანე 8 : 14 ; იოანე 9 : 12 ; იოანე 12 : 35 ; იოანე 13 : 7 ; იოანე 14 : 5 ;