საკვანძო მუხლები:

დაბადება 1 : 5 ; დაბადება 8 : 22 ; დაბადება 19 : 35 ; დაბადება 28 : 11 ; დაბადება 32 : 22 ; გამოსვლა 12 : 12 ; ნეემია 2 : 12 ; ესთერი 6 : 1 ; ფსალმუნები 18 : 2 ; ფსალმუნები 103 : 20 ; დანიელი 5 : 30 ; მარკოზი 13 : 35 ; ლუკა 2 : 8 ; იოანე 3 : 2 ; საქმენი მოციქულთა 5 : 19 ; საქმენი მოციქულთა 9 : 25 ; საქმენი მოციქულთა 16 : 25 ;
=1.1.114 ღამე

მნიშვნელოვანი ფაქტები ღამის შესახებ:
- შექმნილია ღმერთის მიერ ფს.103,20
- ბნელი იწოდა ღამედ დაბ.1,5
- დგება მზის ჩასვლის შემდეგ დაბ.28,11
- დადგენილია ღვთის აღთქმით დაბ.8,22
- ავლენს ღვთის დიდებას ფს.18,2
- განკუთვნილია დასვენებისთვის ფს.103,23
- ნადირი მოძრაობს ღამით ფს.103,20-22
- დაყოფილია ჟამებად და საათებად მარ.13,35

მოვლენები, რომლებიც ღამით მოხდა:
- ლოტის ასულების ბნელი საქმე დაბ.19,35
- იაკობის ბრძოლა დაბ.32,22-31
- ეგვიპტის ყველაზე დიდი სასჯელი გამ.12,12-31
- პასექის დადგენა გამ.12,42
- ნეემიას უძილო ღამე ნეემ.2,12-16
- უძილობა ესთ.6,1
- ბაბილონის დაცემა დან.5,20
- საოცარი ღამე ლუკ.2,8-15
- ნიკოდიმოსთან საუბარი იოან.3,2
- საპყრობილიდან გამოხსნა საქ.5,19
- მოციქულ პავლეს გაპარება საქ.9,24.25
- საოცარი მოქცევა საქ.16,25-33
- მეორედ მოსვლა მარ.13,35

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 1
5. ნათელს ღმერთმა უწოდა დღე და ბნელს უწოდა ღამე. იყო საღამო, იყო დილა - პირველი დღე.

დაბადება 8
22. ვიდრე ქვეყანა იქნება - არც თესვა და მკა, არც ყინვა და სიცხე, არც ზაფხული და ზამთარი, არც დღე და ღამე არ გაუქმდება.

დაბადება 19
35 . იმ ღამითაც დაალევინეს ღვინო მამას; და უმცროსი დაც მიუწვა მამას. ლოტმა ვერც დაწოლა გაიგო მისი და ვერც ადგომა

დაბადება 28
11. მიადგა ერთ ადგილს და იქ დაიღამა, რადგან მზე ჩასული იყო. აიღო ერთი ლოდი იმ ადგილიდან, დაიდო სასთუმლად და დაწვა იმ ადგილას.

დაბადება 32
22. ადგა ღამით, აიყვანა თავისი ორი ცოლი, ორი მხევალი და თერთმეტი შვილი და გადავიდა იაბოკის ფონზე.

გამოსვლა 12
12. მოვივლი იმ ღამით ეგვიპტის ქვეყანას და მოვაკვდინებ ყოველ პირმშოს ეგვიპტის ქვეყანაში კაციდან პირუტყვამდე, და განვსჯი ყველა ეგვიპტელ ღმერთს. მე ვარ უფალი.
42. მღვიძარების ღამე იყო ეს უფლისათვის, როცა გამოიყვანა ისინი ეგვიპტის ქვეყნიდან. უნდა იდღესასწაულონ ეს ღამე ისრაელის ძეებმა თაობიდან თაობაში.

ნეემია 2
12. ღამით ავდექი რამდენიმე კაცთან ერთად და არავისთვის მითქვამს, რისი გაკეთება ჩამიდო ჩემმა ღმერთმა გულში იერუსალიმისთვის. არავითარი პირუტყვი არ მყოლია თან გარდა იმისა, რაზეც ვიჯექი.

ესთერი 6
1. იმ ღამით ძილი გაუკრთა მეფეს და ბრძანა, მატიანეთა სამახსოვრო წიგნი მოეტანათ და წაეკითხათ მისთვის.

ფსალმუნი 18
2. დღე დღეს გადასცემს სიტყვას, ღამე კი ღამეს უმხელს აზრს.

ფსალმუნი 103
20. განავრცობ ბნელს და იქნება ღამე, მაშინ ამოძრავდებიან ყოველნი ნადირნი ტყისა.
23. გავა ადამიანი, რათა იშრომოს და იმუშაკოს მწუხრის ჟამამდე.

დანიელი 5
30. იმ ღამეს მოკლეს ბელშაცარი, ქალდეველთა მეფე.

მარკოზი 13
35. მაშ, იფხიზლეთ, ვინაიდან არ იცით, როდის მოვა სახლის პატრონი: საღამოს, შუაღამისას, მამლის ყივილისას თუ განთიადისას.

ლუკა 2
8. მწყემსები იყვნენ მინდვრად, იმ მხარეში. ღამით თავიანთ სამწყსოს დარაჯობდნენ

იოანე 3
2. იგი ღამით მივიდა მასთან და უთხრა: "რაბი, ჩვენ ვიცით, რომ შენ ღვთისგან მოსული მოძღვარი ხარ, რადგან არავის ძალუძს ისეთი სასწაულების მოხდენა, როგორსაც შენ ახდენ, თუ მასთან ღმერთი არ არის”.

საქმეები 5
19. მაგრამ ღამით, უფლის ანგელოზმა გააღო საპყრობილის კარი, გამოიყვანა ისინი და უთხრა:

საქმეები 9
24. გაიგო სავლემ მათი შეთქმულების ამბავი. ისინი კი დღე და ღამ კარიბჭესთან დარაჯობდნენ, რომ მოეკლათ იგი.
25. მაგრამ ღამით აიყვანეს იგი მოწაფეებმა და გოდრით ჩაუშვეს გალავნიდან.

საქმეები 16
25. შუაღამისას პავლე და სილა ლოცულობდნენ და უგალობდნენ ღმერთს. პატიმრები კი ყურს უგდებდნენ.