წინასწარმეტყველები


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 20 : 7 ; გამოსვლა 15 : 20 ; რიცხვნი 22 : 35 ; რიცხვნი 23 : 5 ; მეორე რჯული 18 : 15 ; მსაჯულნი 4 : 4 ; მსაჯულნი 6 : 8 ; 1მეფეთა 3 : 20 ; 1მეფეთა 9 : 18 ; 1მეფეთა 10 : 1 ; 1მეფეთა 19 : 18 ; 1მეფეთა 22 : 5 ; 1მეფეთა 28 : 14 ; 2მეფეთა 7 : 2 ; 3მეფეთა 1 : 8 ; 3მეფეთა 11 : 29 ; 3მეფეთა 13 : 11 ; 3მეფეთა 14 : 2 ; 3მეფეთა 16 : 7 ; 3მეფეთა 18 : 4 ; 3მეფეთა 19 : 1 ; 3მეფეთა 20 : 13 ; 3მეფეთა 21 : 17 ; 3მეფეთა 22 : 6 ; 4მეფეთა 2 : 3 ; 4მეფეთა 3 : 11 ; 4მეფეთა 4 : 1 ; 4მეფეთა 5 : 3 ; 4მეფეთა 6 : 1 ; 4მეფეთა 9 : 1 ; 4მეფეთა 10 : 19 ; 4მეფეთა 14 : 25 ; 4მეფეთა 19 : 2 ; 4მეფეთა 20 : 1 ; 4მეფეთა 22 : 14 ; 4მეფეთა 23 : 2 ; 1ნეშტთა 25 : 5 ; 1ნეშტთა 26 : 28 ; 1ნეშტთა 29 : 29 ; 2ნეშტთა 9 : 29 ; 2ნეშტთა 12 : 15 ; 2ნეშტთა 13 : 22 ; 2ნეშტთა 15 : 8 ; 2ნეშტთა 18 : 5 ; 2ნეშტთა 21 : 12 ; 2ნეშტთა 26 : 22 ; 2ნეშტთა 28 : 9 ; 2ნეშტთა 29 : 25 ; 2ნეშტთა 32 : 20 ; 2ნეშტთა 33 : 6 ; 2ნეშტთა 35 : 15 ; 2ნეშტთა 36 : 12 ; ეზრა 5 : 1 ; ნეემია 6 : 14 ; ფსალმუნები 50 : 2 ; ესაია 37 : 2 ; ესაია 38 : 1 ; ესაია 39 : 3 ; იერემია 1 : 5 ; იერემია 2 : 8 ; იერემია 23 : 13 ; იერემია 25 : 2 ; იერემია 26 : 7 ; იერემია 27 : 2 ; იერემია 28 : 1 ; იერემია 29 : 21 ; იერემია 34 : 12 ; იერემია 36 : 26 ; იერემია 42 : 2 ; იერემია 45 : 1 ; იერემია 46 : 1 ;