დროჟამთა განსაზღვრული პერიოდები


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 1 : 14 ; დაბადება 8 : 22 ; რიცხვნი 9 : 2 ; მეორე რჯული 11 : 14 ; ფსალმუნები 103 : 19 ; იგავნი 10 : 5 ; მათე 24 : 20 ; საქმენი მოციქულთა 14 : 17 ; 1თესალონიკელთა 5 : 1 ; ფილიმონი 1 : 15 ; გამოცხადება 6 : 11 ;
=2.13.44 დროჟამთა განსაზღვრული პერიოდები

დახასიათებულია როგორც
- აღმნიშვნელია მნათობები დაბ.1,14
- დათქმული კალენდარული რიცხ.9,2.3
- შესაბამისი რჯ.11,14
- ვადები 1თეს.5,1
- მოკლე პერიოდი ფილიმ.1,15
- წინასწარმეტყველური პერიოდები გმცხ.6,11

წლის სეზონები:
- დადგენილია ღმერთის მიერ დაბ.8,22
- განისაზღვრება მზისა და მთვარის მდგომარეობით ფს.103,19
- შესაბამისი დამოკიდებულება მათდამი იგავ.10,5 მათ.24,20
- ღვთის კურთხევები მათზე საქ.14,17

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 1
14. თქვა ღმერთმა: იყოს მნათობები ცის მყარზე დღისა და ღამის გასაყრელად, დროჟამის აღმნიშვნელად - დღეებისა და წელიწადებისა;

დაბადება 8
22. ვიდრე ქვეყანა იქნება - არც თესვა და მკა, არც ყინვა და სიცხე, არც ზაფხული და ზამთარი, არც დღე და ღამე არ გაუქმდება.

რიცხვნი 9
2. მოამზადონ ისრაელიანებმა პასექი დათქმულ დროს.
3. ამ თვის მეთოთხმეტე დღეს, დაღამებისას, მოამზადეთ იგი დათქმულ დროს; ყველა წესისა და რიგის დაცვით მოამზადეთ იგი.

მეორე რჯული 11
14. დროულად მივცემ წვიმას თქვენს ქვეყანას, გაზაფხულის და შემოდგომის წვიმას, მოიწევ ხორბალს, ღვინოს და ზეთს.

ფსალმუნი 103
19. შეჰქმნა მთვარე ჟამთათვის, მზემ იცის თავისი დასავალი.

იგავნი 10
5. ვინც ზაფხულში აგროვებს, გონიერი შვილია, ხოლო ვისაც სამკალში სძინავს, სამარცხვინო შვილია.

მათე 24
20. ილოცეთ, რათა გაქცევამ არ მოგიწიოთ ზამთარში, ანდა შაბათს.

საქმეები 14
17. თუმცა სიკეთის მოქმედს მოწმობის გარეშე არასოდეს დაუტოვებია თავისი თავი, ზეციდან წვიმას გიგზავნიდათ, ნაყოფიერ დრო-ჟამს გიძღვნიდათ, საზრდოთი და სიხარულით გივსებდათ გულებს.

1თესალონიკელთა 5
1. ხოლო დროთა და ჟამთათვის, ძმანო, არ გჭირდებათ რამეს მოწერა.

ფილიმონი 1
15. ვინ იცის, იქნებ დროებით იმიტომ დაგშორდა, რომ სამუდამოდ მიგეღო იგი.

გამოცხადება 6
11. და მიეცა მათ სპეტაკი სამოსი და ითქვა მათ მიმართ, ცოტა ხანს კიდევ დამცხრალიყვნენ, ვიდრე არ გასრულდებოდა მათ თანა-მონათა და ძმათა რიცხვი, რომელნიც მათსავით მოკლულ უნდა იქმნენ.