აღდგომა ქრისტესი


საკვანძო მუხლები:

ფსალმუნები 2 : 7 ; ფსალმუნები 15 : 10 ; ესაია 53 : 10 ; მათე 28 : 5 ; მარკოზი 9 : 9 ; მარკოზი 16 : 9 ; ლუკა 24 : 13 ; იოანე 2 : 19 ; იოანე 10 : 17 ; იოანე 20 : 1 ; იოანე 21 : 1 ; საქმენი მოციქულთა 1 : 3 ; საქმენი მოციქულთა 2 : 30 ; საქმენი მოციქულთა 4 : 10 ; საქმენი მოციქულთა 13 : 34 ; საქმენი მოციქულთა 17 : 31 ; საქმენი მოციქულთა 26 : 23 ; რომაელთა 1 : 4 ; რომაელთა 4 : 25 ; რომაელთა 8 : 11 ; 1კორინთელთა 15 : 6 ; 1კორინთელთა 16 : 2 ; ფილიპელთა 2 : 9 ; გამოცხადება 1 : 10 ;
=2.3.61 აღდგომა ქრისტესი

წმ. წერილში ნათქვამია მის შესახებ:
- ნაწინასწარმეტყველებია ფსალმუნებში ფს.15,10 საქ.13,34.35
- იუწყებოდნენ წინასწარმეტყველნი ეს.53,10-12
- აუწყებდა ქრისტე მარ.9,9 იოან.2,19-22
- ქადაგებდნენ მოციქულები საქ.2,32; 3,15

აღსრულდა:
- ღვთის ძალით საქ.2,24
- ქრისტეს ძალით იოან.10,17.18
- სული წმიდის ძალით რომ.8,11

მტკიცებულება:
- ცარიელი სამარხი იოან.20,1-9
- ანგელოზთა დამოწმება მათ.28,5-7
- მისი მტრების საქციელი მათ.28,11-15
- ბევრი სხვა მოწმობა იოან.20,20.27 საქ.1,3
- მოციქულთა დამოწმებანი საქ.1,22; 4,33
- უფლის დღე 1კორ.16,2 გმცხ.1,10

მისი მიზანი:
- წერილის აღსრულება ლუკ.24,46
- ცოდვების პატიება 1კორ.15,17
- ცოდვილთა გამართლებისთვის რომ.4,25; 8,34
- მისცეს იმედი 1კორ.15,18.19
- გახადოს რწმენა რეალური 1კორ.15,14-17
- დაამტკიცოს, რომ ქრისტე ღვთის ძეა ფს.2,7 რომ.1,4
- დასვას იგი დავითის ტახტზე საქ.2,30-32
- უზრუნველყოს მისი ამაღლება საქ.4,10.11 ფლპ.2,9.10
- მომავალი განკითხვა საქ.17,31
- მორწმუნეთა აღდგომა საქ.26,23; 1კორ.15,20.23

აღმდგარი ქრისტე ევლინება;
- მარიამ მაგდალინელს მარ.16,9
- სხვა ქალებს მათ.28,9
- ორ მოწაფეს ლუკ.24,13-15
- სიმონ-პეტრეს ლუკ.24,34
- ათ მოციქულს იოან.20,19.24
- თერთმეტს იოან.20,26
- ტიბერიის ზღვაზე იოან.21,1
- გალილეის ზღვაზე მათ.28,16.17
- 500 ძმას 1კორ.15,6
- ყველა მოციქულს ლუკ.24,51 საქ.1,9; 1კორ.15,7
- იაკობს 1კორ.15,7
- პავლეს 1კორ.15,8