მამრე


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 13 : 18 ; დაბადება 14 : 13 ; დაბადება 18 : 1 ; დაბადება 23 : 17 ; დაბადება 25 : 9 ; დაბადება 35 : 27 ; დაბადება 49 : 30 ; დაბადება 50 : 13 ; დაბადება 14 : 24 ;
=1.1.99 მამრე

- ამორეველი მემამულის სამფლობელო ადგილი დაბ.14,13
- მამრე იყო აბრამის თანამებრძოლი დაბ.14,24
- ქალაქი ან რაიონი ხებრონში დაბ.23,19
- მახფელიდან დასავლეთით მდებარე მხარე იყიდა აბრაამმა დაბ.23,17; 49,30
- აქ მდებარე მუხნარი იყო მისი და მისი მემკვიდრეების სადგომი დაბ.13,18; 18,1; 35,27
- მის ახლოს მდებარე მახფელას მღვიმეში დაიკრძალნენ სარა, აბრაამი და იაკობი დაბ.23,19; 25,9; 50,13

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 13
18. და აშალა კარვები აბრამმა და მივიდა და დასახლდა მამრეს მუხნარში, რომელიც ხებრონშია. და აუგო იქ სამსხვერპლო უფალს.

დაბადება 14
13. და მოვიდა ერთი ლტოლვილი ებრაელ აბრამთან და შეატყობინა ეს ამბავი. მაშინ იგი ამორელი მამრეს, ეშქოლისა და ყანერის ძმის მუხნარში ბინადრობდა; აბრამის მოკავშირენი იყვნენ ისინი.
24. გარდა იმისა, რაც ჭამეს ჭაბუკებმა და რაც ჩემთან წამოსულებს ხვდათ წილად; ყანერმა, ეშქოლმა და მამრემ თავ-თავიანთი წილი წაიღონ”.

დაბადება 18
1. და გამოეცხადა მას უფალი მამრეს მუხასთან, კარვის წინ, შუადღის პაპანაქებაში მჯდომს.

დაბადება 23
17. და დაუმტკიცდა ყეფრონისეული მინდორი მახფელაში, მამრეს ახლოს რომ არის, მინდორი და მღვიმე, იქ რომ არის, ყოველი ხე, იმ მინდორზე და მის საზღვრებში რომ არის ირგვლივ,
19. და ამის შემდეგ დამარხა აბრაამმა სარა, თავისი ცოლი, მახფელას მინდვრის მღვიმეში, მამრეს ახლოს. ეს არის ხებრონი ქანაანის ქვეყანაში.

დაბადება 25
9. და დამარხეს იგი ისააკმა და ისმაელმა, მისმა ძეებმა, მახფელას მღვიმეში, ხეთელი ყეფრონ ცოხარის ძისეულ მინდორზე, რომელიც მდებარეობს მამრეს ახლოს,

დაბადება 35
27. და მივიდა იაკობი ისააკთან, მამამისთან, მამრეში, კირიათ-არბაყში, ანუ ხებრონში, სადაც ხიზნობდნენ აბრაამი და ისააკი.

დაბადება 49
30. მღვიმეში, რომელიც მახფელას მინდორზეა, მამრეს ახლოს, ქანაანის ქვეყანაში, აბრაამმა რომ იყიდა ყეფრონ ხეთელისგან მინდორთან ერთად საკუთარ სამარხად.

დაბადება 50
13. და წაასვენეს იგი მისმა ძეებმა ქანაანის ქვეყანაში, და დამარხეს იგი მახფელას მინდვრის მღვიმეში, მამრეს ახლოს, რომელიც საკუთრებად იყიდა აბრაამმა მინდორთან ერთად ხეთელი ყეფრონისაგან.