წყალი ბიბლიაში


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 1 : 2 ; დაბადება 18 : 4 ; დაბადება 24 : 43 ; დაბადება 49 : 4 ; გამოსვლა 7 : 17 ; გამოსვლა 14 : 21 ; გამოსვლა 17 : 1 ; გამოსვლა 19 : 10 ; გამოსვლა 30 : 18 ; მეორე რჯული 11 : 10 ; იესო ნავეს ძე 3 : 15 ; იესო ნავეს ძე 7 : 5 ; მსაჯულნი 7 : 4 ; მსაჯულნი 15 : 19 ; 3მეფეთა 18 : 38 ; 4მეფეთა 2 : 19 ; 4მეფეთა 3 : 17 ; 4მეფეთა 5 : 12 ; 4მეფეთა 6 : 5 ; 4მეფეთა 20 : 20 ; ფსალმუნები 1 : 3 ; ფსალმუნები 22 : 2 ; ფსალმუნები 68 : 2 ; ფსალმუნები 103 : 6 ; ფსალმუნები 106 : 23 ; ფსალმუნები 123 : 4 ; იგავნი 9 : 17 ; ესაია 11 : 9 ; ესაია 28 : 2 ; ესაია 41 : 17 ; ესაია 43 : 2 ; ესაია 50 : 2 ; ესაია 55 : 1 ; იერემია 2 : 13 ; იერემია 18 : 14 ; ეზეკიელი 47 : 1 ; მარკოზი 6 : 49 ; იოანე 2 : 7 ; იოანე 4 : 10 ; იოანე 5 : 3 ; იოანე 7 : 37 ; იოანე 9 : 7 ; საქმენი მოციქულთა 8 : 36 ; ეფესელთა 5 : 26 ; გამოცხადება 22 : 17 ; დაბადება 21 : 15 ; დაბადება 21 : 16 ;
1.1.97 წყალი ბიბლიაში

აღწერილია როგორც
- წყნარი ფს.22,2
- ღრმა ფს.68,2.14
- უდაბნოს წყალუხვი ტბა ფს.106,35
- ნიაღვარი ეს.28,2
- ცოცხალი იერ.2,13
- ცივი იერ.18,14

ღმერთი მართავს
- შექმნა დაბ.1,2.6.7
- უწესებს საზღვარს ფს.103,6-9
- რწყავს ფს.103,13
- ავლენს თავის სასწაულებს მასზე ფს.106,23-29
- აკავებს ეს.50,2
- აკურთხებს ეს.55,10

წყალთან დაკავშირებული სასწაულები:
- სისხლად გადაქცევა გამ.7,17-21
- გაყოფა გამ.14,21-29
- კლდიდან გადმოჩქეფა გამ.17,1-7
- იორდანეს გაყოფა იესნ.3,15-17
- ლეხის ნაპრალიდან გადმოჩქეფა მსაჯ.15,19
- უფლის ცეცხლით ამოშრობა 3მფ.18,38
- წყლის განკურნება 4მფ.2,19-22
- უწვიმრად ავსება ხეობის 4მფ.3,16-24
- ცულის ამოტივტივება 4მფ.6,5-7
- ქრისტეს სვლა ზღვაზე მარ.6,49.50
- ღვინოდ გადაქცევა იოან.2,7-9

წყლის ჩვეულებრივი გამოყენება:
- დალევა დაბ.24,43
- სიცოცხლისთვის აუცილებელი დაბ.21,15.16
- ფეხსაბანად დაბ.18,4
- სარწყავად რჯ.11,10.11
- თევზების სიცოცხლისთვის ფს.103,25.26
- ხომალდების მიმოსვლისთვის ფს.103,26; 106,23

განსაკუთრებული გამოყენება:
- განსაწმედად გამ.19,10 ეფ.5,26
- განსაბანად გამ.30,18-21
- ნათლობისთვის საქ.8,36-39

სიმბოლურად:
- დაუოკებელი დაბ.49,4
- მშიშრობა, წყალივით გაუხდა გული იესნ.7,5
- სულიერი ზრდა ფს.1,3
- სიმშვიდე ფს.22,2
- დევნა ფს.123,4.5
- სიძვა იგავ.9,17
- სახარება ეს.11,9
- მადლის ჟამი ეს.41,17-20
- ცხოვრების სიძნელე ეს.43,2
- ხსნა ეს.55,1
- სული წმიდა ეზეკ.47,1-12
- ქრისტე იოან.4,10-15
- განახლება იოან.7,37.38
- საუკუნე სიცოცხლე გმცხ.22,17

განსაკურნებელი საშუალება
- შეეჭვებული მხედართმთავრისთვის 4მფ.5,10-14
- დავრდომილისთვის იოან.5,2-8
- ბრმისთვის იოან.9,6-11

გამოყენებულ იქნა გამოსაცდელად
- გედეონის მებრძოლებისთვის მსაჯ.7,4-7

წყალსადენი
- ააშენა ხიზკიაჰუმ 4მფ.20,20

-----------------------
სურათზე: მოხატულობის ფრაგმენტი "ღვთის სული იძვროდა წყლებს ზემოთ"