წმიდა რწმენით დავიმკვიდროთ თავი


საკვანძო მუხლები:

საქმენი მოციქულთა 6 : 5 ; საქმენი მოციქულთა 11 : 24 ; იუდა 1 : 20 ; რომაელთა 15 : 13 ; კოლასელთა 1 : 23 ; კოლასელთა 2 : 7 ; 1ტიმოთე 3 : 9 ; 1ტიმოთე 4 : 12 ; 1ტიმოთე 6 : 12 ; ფილიმონი 1 : 5 ; გამოცხადება 14 : 12 ;
3.40.55 წმიდა რწმენით დავიმკვიდროთ თავი

საქ.6,5; 11,24 იუდ.1,3.20 რომ.15,13 კოლ.1,23; 2,7; 1ტიმ.3,9; 4,12; 6,12 ფილიმ.1,5 გმცხ.14,12

ბიბლიის მუხლები

საქმეები 6
5. მოეწონა ეს სიტყვა მთელ კრებულს და აირჩიეს სტეფანე, რწმენითა და სულით წმიდით აღსავსე კაცი, ფილიპე და პროხორე, ნიკანორი და ტიმონი, პარმენი და ნიკოლაოსი, ანტიოქელი პროზელიტი,

საქმეები 11
24. ვინაიდან კეთილი კაცი იყო, სულით წმიდითა და რწმენით აღსავსე. და შეემატა დიდძალი ხალხი უფალს.

იუდა 1
3. საყვარელნო, რაკიღა მთელი გულმოდგინებით ვცდილობ მოგწეროთ ჩვენი საერთო ხსნის თაობაზე, საჭიროდ ვცანი მომეწერა შეგონება: იღვწოდეთ რწმენისათვის, ერთხელ რომ მიეცა წმიდათ.
20. ხოლო თქვენ, საყვარელნო, უწმიდესი რწმენით დაიმკვიდრეთ თავი, ილოცეთ სულით წმიდით.

რომაელთა 15
13. სასოების ღმერთმა კი ყოველგვარი სიხარულითა და მშვიდობით აგავსოთ რწმენისმიერ, რათა სული წმიდის ძალით ულევი იმედი გქონდეთ.

მკვიდრობთ რწმენით დაფუძნებულნი და განმტკიცებულნი, და არ განეშორებით სასოებას სახარებისას.
კოლ.1,23

[იარეთ უფალში, უფლით] დაფუძნებულნი და აშენებულნი, და განმტკიცებულნი რწმენის მიერ.
კოლ.2,7

1ტიმოთე 3
9. რწმენის საიდუმლოს შემნახველნი წრფელი სინიდისით.

1ტიმოთე 4
12. ნურავის დაამცირებინებ შენს სიჭაბუკეს, არამედ ნიმუშად ექმენ მორწმუნეთ სიტყვით, ქცევით, სიყვარულით, სულით, რწმენით, სიწმიდით;

1ტიმოთე 6
12. იღვაწე რწმენის კეთილი ღვაწლით, შეიტკბე საუკუნო სიცოცხლე, რომლისთვისაც ხარ ხმობილი, და აღიარე კეთილი აღსარება მრავალი მოწმის წინაშე.

ფილიმონი 1
5. რადგანაც მესმის შენი სიყვარული და რწმენა, რომელიც გაქვს უფალ იესოსა და ყველა წმიდის მიმართ.

გამოცხადება 14
12. აქ არის წმიდათა მოთმინება, რომელნიც იმარხავენ ღვთის მცნებებს და იესოს რწმენას.