უფლის ანგელოზი

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 16 : 7 ; დაბადება 18 : 1 ; დაბადება 19 : 1 ; დაბადება 22 : 15 ; გამოსვლა 3 : 2 ; გამოსვლა 14 : 19 ; რიცხვნი 22 : 22 ; მსაჯულნი 6 : 11 ; 4მეფეთა 1 : 3 ; ესაია 63 : 9 ; მათე 1 : 20 ; მათე 2 : 13 ;
2.5.32. უფლის ანგელოზი

- უფლის ანგელოზი, რომელსაც მოაქვს ცნობა ღმერთისგან, განასახიერებს თვით იაჰვეს. ზოგჯერ მათი გარჩევს ჭირს დაბ. 16,[7].9.10.13; 22,15; გამ. 3,2.4; 14,19; რიცხ. 22,22; მსჯ. 6,11; 4მეფ. 1,3; მათ. 1,20; 2,13.19; საქ. 7,30

- ერთერთი იყო ''უფალი'' დაბ. 18,[1].13.17.20.26.33

- ის ორნი კი ანგელოზები იყვნენ დაბ. 18,[16].22; 19,1.15

- უფლის პირის ანგელოზი ეს. 63,[9]