ნუ გეშინია - ამბობს უფალი


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 15 : 1 ; დაბადება 21 : 17 ; დაბადება 26 : 24 ; დაბადება 43 : 23 ; დაბადება 46 : 3 ; გამოსვლა 14 : 13 ; გამოსვლა 20 : 20 ; რიცხვნი 14 : 9 ; რიცხვნი 21 : 34 ; მეორე რჯული 3 : 2 ; მეორე რჯული 18 : 22 ; იესო ნავეს ძე 8 : 1 ; იესო ნავეს ძე 11 : 6 ; მსაჯულნი 6 : 23 ; 1მეფეთა 12 : 20 ; 3მეფეთა 17 : 13 ; 4მეფეთა 1 : 15 ; 4მეფეთა 6 : 16 ; 4მეფეთა 17 : 35 ; 4მეფეთა 19 : 6 ; 4მეფეთა 25 : 24 ; ნეემია 4 : 14 ; იობი 5 : 19 ; იობი 11 : 16 ; ფსალმუნები 26 : 5 ; ფსალმუნები 41 : 5 ; ფსალმუნები 67 : 5 ; ფსალმუნები 72 : 23 ; ფსალმუნები 118 : 50 ; ფსალმუნები 137 : 7 ; ესაია 10 : 24 ; ესაია 37 : 6 ; ესაია 40 : 9 ; ესაია 41 : 10 ; ესაია 43 : 1 ; ესაია 44 : 2 ; ესაია 46 : 4 ; ესაია 49 : 15 ; ესაია 54 : 4 ; ესაია 61 : 3 ; ესაია 63 : 9 ; იერემია 30 : 10 ; იერემია 46 : 27 ; გოდება იერემიასი 3 : 57 ; დანიელი 10 : 17 ; იოველი 2 : 21 ; სოფონია 3 : 16 ; ანგია 2 : 5 ; ზაქარია 8 : 13 ; მათე 5 : 4 ; მათე 10 : 26 ; მათე 11 : 28 ; მათე 14 : 27 ; მათე 17 : 7 ; მათე 28 : 5 ; მარკოზი 5 : 36 ; მარკოზი 6 : 50 ; მარკოზი 10 : 49 ; მარკოზი 16 : 6 ; ლუკა 1 : 13 ; ლუკა 2 : 10 ; ლუკა 5 : 10 ; ლუკა 8 : 50 ; ლუკა 12 : 7 ; იოანე 6 : 20 ; იოანე 12 : 15 ; იოანე 14 : 1 ; იოანე 15 : 26 ;