თოხი ბიბლიაში


საკვანძო მუხლები:

1მეფეთა 13 : 20 ; ესაია 5 : 6 ; ესაია 7 : 25 ; იოველი 3 : 10 ; ლუკა 13 : 8 ;
1.1.76 თოხი ბიბლიაში

- სჭედდნენ ფილისტიმელები 1მფ.13,20
- პირავდნენ, ლესავდნენ 1მფ.13,21
- გაუთოხნაობა აველურებს ბაღს ეს.5,6; 7,25
- უთოხნიდნენ ვენახს, ხეხილს ეს.5,10 ლუკ.13,8
- გადატანით - სულიერი ბრძოლისთვის მზადყოფნა იოვ.3,10

ბიბლიის მუხლები

1მეფეთა 13
20. ჩადიოდა მთელი ისრაელი ფილისტიმელებთან სახნისების, თოხების, ცულებისა და ნამგლების მოსაპირავად,
21. ორი მესამედი შეკელი ღირდა სახნისის, თოხის, ცულის ან ნამგლის ალესვა.

ესაია 5
6. გავაუდაბურებ მას, არ გაიმარგლება და არ გაითოხნება იგი; გაიზრდება ნარ-ეკლად და ვუბრძანებ ღრუბლებს არ აწვიმონ მასზე წვიმა.
10. რამეთუ ათი უღელი ხარის სათოხნი ვენახი ერთ ბათს მოიწევს და ხომერი თესლი - ეფას”.

ესაია 7
25. ვერცერთ მთაზე, რომელიც თოხით ითოხნებოდა, ვერ მიხვალ ჯაგნარისა და ეკალ-ნარის შიშით; ხარების გასარეკი და ცხვრების გასათელი გახდება იგი.

იოველი 3
10. სახნისებისგან მახვილები გამოჭედეთ, თოხებისაგან - შუბები! უძლურმა თქვას: ძლიერი ვარო!

ლუკა 13
8. ხოლო მან მიუგო და უთხრა: ბატონო, წლეულსაც აცალე, ძირს შემოვუბარავ და ნაკელს დავუყრი;