ლანგარი


საკვანძო მუხლები:

გამოსვლა 25 : 29 ; რიცხვნი 7 : 13 ; მათე 14 : 8 ; ლუკა 11 : 39 ;
1.1.72 ლანგარი

დიდი და ფართო თეფში

- იყო ტაძარში გამ.25,29
- გამოიყენებოდა მსხვერპლშეწირვისას რიცხ.7,13
- დადეს იოანე ნათლისმცემლის თავი მათ.14,8.11
- სიტყვა გამოყენებულ იქნა გადატანითი მნიშვნელობით ლუკ.11,39

ბიბლიის მუხლები

გამოსვლა 25
29. გააკეთე ხალასი ოქროსგან მისი ლანგრები, ფიალები, ჯამები და ჩამოსასხმელი ტოლჩები.

რიცხვნი 7
13. აი, მისი შენაწირი: ას ოცდაათი შეკელის წონა ვერცხლის ერთი ლანგარი, სამოცდაათ შეკელიანი ვერცხლის ერთი სასხურებელი, საწმიდრის შეკელით, ორივე ზეთში შერეული გამტკიცული ფქვილით სავსე, პურეული ძღვნისთვის.

მათე 14
8. ხოლო მან, დედისგან წინასწარ დარიგებულმა, უთხრა: "ლანგრით მომეცი იოანე ნათლისმცემლის თავი”.
11. მოართვეს თავი ლანგრით და გადასცეს ყმაწვილ ქალს, მან კი დედამისს მიართვა.

ლუკა 11
39. უთხრა მას უფალმა: "ახლა თქვენ, ფარისეველნი, გარედან ასუფთავებთ სასმისსა და ლანგარს, თქვენი შინაგანი კი მტაცებლობითა და ბოროტებითაა სავსე.