რეღუ (რაგავი)


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 11 : 20 ; დაბადება 11 : 21 ; 1ნეშტთა 1 : 25 ; ლუკა 3 : 35 ;
1.8.97 რეღუ (რაგავი)

- სემის შთამომავლის ფალეგის ძე დაბ.11,18.19; 1ნეშ.1,25
- სერუგის მამა დაბ.11,20.21
- სხვა შთამომავლები დაბ.11,21
- ქრისტეს წინაპარი ლუკ.3,35

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 11
18. ოცდაათი წლისა იყო ფალეგი, როცა შვა რეღუ.
19. იცოცხლა ფალეგმა რეღუს დაბადების შემდეგ ორასცხრა წელი და შვა ძენი და ასულნი.
20. ოცდათორმეტი წლისა იყრ რეღუ, როცა შვა სერუგი.
21. იცოცხლა რეღუმ სერუგის დაბადების შემდეგ ორას შვიდი წელი და შვა ძენი და ასულნი.

1ნეშტთა 1
25. ყებერი, ფელეგი, რეყუ,

ლუკა 3
35 სარუქისა, რაგავისა, ფალეკისა, ებერისა, სალასი,