ფელეგი (ფალეგი)


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 10 : 25 ; დაბადება 11 : 18 ; დაბადება 11 : 19 ; 1ნეშტთა 1 : 19 ; ლუკა 3 : 35 ;
1.8.96 ფელეგი (ფალეგი)

- ყებერის ძე დაბ.10,25; 11,16.17; 1ნეშ.1,19.25
- იაკტანის ძმა დაბ.10,25; 1ნეშ.1,19
- რეღუს მამა დაბ.11,18; 1ნეშ.1,25
- სხვა შთამომავლები დაბ.11,19
- ქრისტეს წინაპარი ლუკ.3,35

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 10
25. ყებერს შეეძინა ორი ძე; ერთს ერქვა ფელეგი, რადგან მის დროს გაიყო ქვეყანა. მის ძმას ერქვა იაკტანი.

დაბადება 11
16. ოცდათოთხმეტი წლისა იყო ყებერი, როცა შვა ფალეგი.
17. იცოცხლა ყებერმა ფალეგის დაბადების შემდეგ ოთხას ოცდაათი წელი და შვა ძენი და ასულნი.
18. ოცდაათი წლისა იყო ფალეგი, როცა შვა რეღუ.
19. იცოცხლა ფალეგმა რეღუს დაბადების შემდეგ ორასცხრა წელი და შვა ძენი და ასულნი.

1ნეშტთა 1
19. ყებერს ორი ვაჟი შეეძინა; ერთის სახელი იყო ფელეგი, რადგან მის დროს გაიყო ქვეყანა. მისი ძმის სახელი იყო იაკტანი.
25. ყებერი, ფელეგი, რეყუ,

ლუკა 3
35. სარუქისა, რაგავისა, ფალეკისა, ებერისა, სალასი,