ბრწყინვა, ბზინვა, ელვარება, ციალი


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 32 : 31 ; გამოსვლა 34 : 29 ; რიცხვნი 24 : 17 ; მეორე რჯული 33 : 2 ; 2მეფეთა 22 : 13 ; 2მეფეთა 23 : 4 ; 3მეფეთა 7 : 45 ; 4მეფეთა 3 : 22 ; 1ნეშტთა 29 : 25 ; 2ნეშტთა 4 : 16 ; ეზრა 8 : 27 ; ესთერი 1 : 4 ; იობი 11 : 17 ; იობი 3 : 4 ; იობი 22 : 28 ; იობი 25 : 3 ; იობი 26 : 13 ; იობი 31 : 26 ; იობი 37 : 21 ; იობი 39 : 23 ; იობი 40 : 10 ; ფსალმუნები 17 : 12 ; ფსალმუნები 28 : 2 ; ფსალმუნები 30 : 16 ; ფსალმუნები 33 : 5 ; ფსალმუნები 49 : 2 ; ფსალმუნები 66 : 1 ; ფსალმუნები 79 : 1 ; ფსალმუნები 89 : 16 ; ფსალმუნები 95 : 6 ; ფსალმუნები 103 : 1 ; ფსალმუნები 111 : 4 ; ფსალმუნები 118 : 135 ; ფსალმუნები 131 : 18 ; ფსალმუნები 144 : 5 ; იგავნი 23 : 31 ; ქებათა-ქება 1 : 11 ; ქებათა-ქება 6 : 10 ; ესაია 2 : 10 ; ესაია 4 : 2 ; ესაია 9 : 2 ; ესაია 13 : 10 ; ესაია 14 : 11 ; ესაია 30 : 26 ; ესაია 35 : 2 ; ესაია 49 : 3 ; ესაია 58 : 8 ; ესაია 60 : 1 ; ესაია 62 : 1 ; გოდება იერემიასი 1 : 6 ; ეზეკიელი 1 : 7 ; ეზეკიელი 8 : 2 ; ეზეკიელი 10 : 4 ; ეზეკიელი 21 : 15 ; ეზეკიელი 23 : 12 ; ეზეკიელი 27 : 10 ; ეზეკიელი 28 : 7 ; ეზეკიელი 31 : 18 ; ეზეკიელი 38 : 4 ; ეზეკიელი 40 : 3 ; დანიელი 4 : 36 ; დანიელი 10 : 6 ; დანიელი 12 : 3 ; ნაუმი 2 : 4 ; ნაუმი 3 : 3 ; აბაკუმი 3 : 3 ; ზაქარია 9 : 16 ; მალაქია 4 : 2 ; მათე 4 : 16 ; მათე 13 : 43 ; მათე 17 : 2 ; მარკოზი 9 : 3 ; ლუკა 2 : 9 ; ლუკა 23 : 11 ; ლუკა 24 : 4 ; საქმენი მოციქულთა 2 : 10 ; საქმენი მოციქულთა 12 : 7 ; საქმენი მოციქულთა 22 : 6 ; საქმენი მოციქულთა 26 : 13 ; იაკობი 2 : 2 ; 2კორინთელთა 4 : 4 ; ებრაელთა 1 : 3 ; ებრაელთა 7 : 14 ;