რწმენა ნიშნავს ვხედავდეთ (წარმოვისახავდეთ):

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 13 : 16 ; დაბადება 15 : 1 ; დაბადება 28 : 14 ; დაბადება 30 : 37 ; დაბადება 32 : 12 ; ფსალმუნები 55 : 10 ;
2.1.1__

1. უხილავს, გაცხადებულს ქრისტეს მიერ ინ.5,19.20; 14,12; 2კორ.3,5.7.11-18 ებრ.12,2.3

2. ჩვენი რწმენის უხილავ სასოებას (იმედს) ფს.55,10 რომ.8,[24.25]; 2კორ.4,18; 5,7 გალ.5,4.5 ებრ.11,13.15.27

3. აღთქმულს დაბ.13,16; 15,1-6; 28,14

4. უფლისმიერი კურთხევის შესაძლებლობას ჩვენი რწმენის პრაქტიკული მოქმედების თანხლებით დაბ.30,37-42; 32,12 მათ.8,8-10 მარ.5,27.28 ლუკ.18,41 ებრ 11,1

5. უფლისმიერი კურთხევის ვერდანახვა მათ.13,14.15; 15,14; 2კორ.3,13-16