შალახი (სალა)


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 10 : 24 ; დაბადება 11 : 15 ; 1ნეშტთა 1 : 18 ; ლუკა 3 : 35 ;
1.8.94 შალახი (სალა)

- არფაქშადის ძე დაბ.10,24; 11,12; 1ნეშ.1,18.24
- ყებერის, ებრაელთა წინაპრის მამა დაბ.11,14.15; 1ნეშ.1,18
- ქრისტეს წინაპარი ლუკ.3,35

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 10
24. არფაქშადმა შვა შალახი, შალახმა შვა ყებერი.

დაბადება 11
12. ოცდათხუთმეტი წლის იყო არფაქშადი, როცა შვა შალახი.
14. ოცდაათი წლისა იყო შალახი, როცა შვა ყებერი.
15. იცოცხლა შალახმა ყებერის დაბადების შემდეგ ოთხას სამი წელი და შვა ძენი და ასულნი.

1ნეშტთა 1
18. არფაქშადმა შვა შელახი, შელახმა შვა ყებერი.
24. სემი, არფაქშადი, შალახი,

ლუკა 3
35. სარუქისა, რაგავისა, ფალეკისა, ებერისა, სალასი