კურთხევები - ღვთის მადლის საჩუქრები


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 12 : 3 ; გამოსვლა 20 : 12 ; ფსალმუნები 126 : 3 ; მალაქია 3 : 10 ; მათე 6 : 26 ; იოანე 3 : 16 ; იოანე 10 : 27 ; საქმენი მოციქულთა 1 : 8 ; საქმენი მოციქულთა 13 : 38 ; საქმენი მოციქულთა 14 : 17 ; რომაელთა 2 : 17 ; რომაელთა 8 : 1 ; რომაელთა 9 : 4 ; რომაელთა 11 : 1 ; 2კორინთელთა 5 : 17 ; ეფესელთა 1 : 3 ; კოლასელთა 1 : 14 ; ებრაელთა 8 : 6 ; ებრაელთა 12 : 5 ;
3.48.22 კურთხევები - ღვთის მადლის საჩუქრები

ფიზიკური ანუ დროებითი:
- დღეგრძელობა გამ.20,12
- შვილები ფს.126,3-5
- აყვავება მალ.3,10-12
- საკვები, სამოსელი მათ.6,26.30-33
- ნაყოფიერი დღეები საქ.14,17

ისრაელისთვის, ხალხისთვის:
- საერთო დაბ.12,1-3
- განსაკუთრებული რომ,9,4.5
- აღსრულებადი რომ.11,1-36
- სახეცვლილი რომ.2,17-29
- უარყოფილი საქ.13,46-52

სულიერი და საუკუნო:
- ხსნა იოან.3,16
- რჩეულობა ეფ.1,3-5
- აღორძინება 2კორ.5,17
- გამოსყიდვა კოლ.1,14
- შვილად აყვანა რომ.8,15-17
- არავითარი მსჯავრი რომ.8,1
- სული წმიდა საქ.1,8
- გამართლება საქ.13,38.39
- ახალი აღთქმა ებრ.8,6-13
- მამობრივი სასჯელი ებრ.12,5-11
- ქრისტეს შუამდგომლობა რომ.8,34
- განწმედა რომ.8,3-14
- საუკუნო განმტკიცება იოან.10,27-29
- განდიდება რომ.8,30