უძილობა


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 31 : 40 ; ესთერი 6 : 1 ; ფსალმუნები 3 : 5 ; ფსალმუნები 4 : 8 ; ფსალმუნები 126 : 1 ; იგავნი 6 : 22 ; დანიელი 2 : 1 ; დანიელი 6 : 19 ;
1.6.29 უძილობა

ძილის შეუძლებლობა

მიზეზები:
- გადაღლილობა დაბ.31,40
- საზრუნავები ესთ.6,1
- სიზმრები დან.2,1
- სინდისი დან.6,19

საშუალება მის წინააღმდეგ:
- უფალს მინდობა ფს.3,5
- სიმშვიდე სულში ფს.4,8
- დარწმუნებულობა ღმერთში ფს.126,1.2
- მორჩილება იგავ.6,22

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 31
40. დღისით ხვატი მინელებდა, ღამით - ყინვა; ძილი არ მეკარებოდა.

ესთერი 6
1. იმ ღამით ძილი გაუკრთა მეფეს. მოატანინა სამახსოვრო წიგნი - მატიანე და უკითხავდნენ მეფეს.

ფსალმუნი 3
5. ვწვები, ვიძინებ და ვიღვიძებ, რადგან უფალი შემწეა ჩემი.

ფსალმუნი 4
8 მშვიდად დავწვები და დავიძინებ, რადგან შენ, უფალო, მხოლოდ შენ მამყოფებ უსაფრთხოდ.

ფსალმუნი 126
1. გალობა აღსავალთა. სოლომონისთვის. თუ უფალი არ ააშენებს სახლს, ამაოდ გაირჯებიან მისი მშენებლები; თუ უფალი არ დაიცავს ქალაქს, ამაოდ ფხიზლობს გუშაგი.
2. ამაოდ დგებით ადრიან, აგვიანებთ დასხდომას, ჭამთ ჭმუნვით პურს; რადგან ძილს ანიჭებს თავის საყვარელს.

იგავნი 6
22. მგზავრობისას წინამძღვრად გეყოლება, ძილში დაგიფარავს, გამოღვიძებისას მოსაუბრედ გეყოლება.

დანიელი 2
1. ნაბუქოდონოსორის მეფობის მეორე წელს, ნაბუქოდონოსორს სიზმრები დაესიზმრა. აუფორიაქდა სული და ძილი გაუკრთა.

დანიელი 6
19. მერე თავის სასახლეში წავიდა მეფე. ღამე მარხულმა გაატარა და თავშესაქცევი არაფერი მოუთხოვია, ძილიც არ მიკარებია.