გომერი


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 10 : 3 ; 1ნეშტთა 1 : 6 ; იერემია 51 : 27 ; ეზეკიელი 27 : 14 ; ეზეკიელი 38 : 6 ; ოსია 1 : 3 ;
1.2.80 გომერი

1) იაფეტის ძე დაბ.10,2.3; 1ნეშ.1,5.6 ეზეკ.38,6
- მისი ძის აშქენაზის შთამომავლებზე იერ.51,27
- მისი ძის თოგარმას შთამომავლებზე ეზეკ.27,14; 38,6

2) წინასწარმეტყველ ოსიას ცოლის სახელი (რუს. Гомерь და არა Гомер) ოს.1,2.3

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 10
2 იაფეთის ძენი: გომერი და მაგოგი, მადაი და იავანი, თუბალი, მეშექი და თირასი.
3 გომერის ძენი: აშქენაზი, რიფათი და თოგარმა.

1ნეშტთა 1
5. იაფეთის ძენი: გომერი, მაგოგი, მადაი, იავანი, თუბალი, მეშექი და თირამი.
6. გომერის ძენი: აშქენაზი, რიფათი და თოგარმა.

იერემია 51
27. ასწიეთ ბაირაღი ქვეყანაში, ჩაჰბერეთ საყვირს ერებში, მის წინააღმდეგ გამოიწვიეთ ხალხები, მოუხმეთ არარატის, მინისა და აშქენაზის სამეფოებს, სარდალი დაადგინეთ მის წინააღმდეგ, ბუსუსებიანი კალიასავით შეასიეთ ცხენები.

ეზეკიელი 27
14. თოგორმას სახლიდან ცხენებს, საბრძოლო რაშებს და ჯორებს გიგზავნიდნენ სანაცვლოდ.

ეზეკიელი 38
6. გომერს მთელი თავისი ურდოთი, თოგარმას სახლს ჩრდილოეთის კიდეებიდან მთელი თავისი ურდოთი, ურიცხვი ხალხითურთ შენთან ერთად.

ოსია 1
2. როცა იწყო უფალმა ქადაგება ოსიას პირით, უთხრა ოსიას: წადი, მოიყვანე გარყვნილი ქალი და გააჩინე გარყვნილების შვილები, რადგან გაირყვნა ქვეყანა და განუდგა უფალს.
3. წავიდა და მოიყვანა გომერი, დიბლაიმის ასული; დაორსულდა ქალი და უშვა ვაჟი.

__თემაზე წერდნენ__
***
დაბ.10,2 ჩამოთვლილია იაფეტის აზიელი შთამომავლები.
დაბ.10,3 გომერი. კიმერიელები, რომლებიც კასპიის ზღვის სანაპიროზე სახლობდნენ.
1ნეშ.1,5.6 ძენი. სიტყვა მოცემულ შემთხვევაში მიუთითებს უპირველესად კულტურულ-ტერიტორიულ კავშირზე.
ეზეკ.27:14 თოგარმას სახლიდან. ბეთ-თოგარმა – ადგილი ჩრდილო-აღმოსავლეთ მცირე აზიაში.
__ ჟენევის ბიბლიის კომენტარი __

***
დაბ.10,2.3 გომერს, ხალხს ასეთი სახელით კიდევ ვხვდებით ეზეკიას წიგნში, რომელიც მეზობლადაა თუბალთან და მოსოხთან (ეზეკ.38:6) და სხვა ტომებთან ჩრდილოეთ სირიასა და მცირე აზიაში. «სახელი გიმერაი (ხალხის) ნაპოვნია აშურბანიფალის ლურსმულ წარწერებში» (ვლასტოვი). ავტორიტეტულ ეგზეგეტიკოსთა უმრავლესობა აიგივებს მათ კლასიკურ კიმერიელებთან (ოდისეა 4:11; 11:13–19), კასპიისა და არალის ზღვის ნაპირებთან მცხოვრებლებთან და საიდანაც გავრცელდნენ დასავლეთით, ჩრდილოეთ გერმანიის (კიმბრები და ტევტონები) და ბრიტანეთის კუნძულებისკენ. ზოგნი აახლოებენ კიმერიელების სახელ გომერთან სახელწოდებას «ყირიმი».
იერ.27,14 «თოგარმას სახლიდან» – ტომიდან. თოგარმა იაფეტის ძის გომერის ძეა და ეზეკ.38.6 მათ საცხოვრებელს მოიხსენიებს უფრო ჩრდილოეთით გოგის მოკავშირეებს შორის. ნეტარი იერონიმე და თეოდორიტი მათში ხედავდნენ ფრიტიელებს (ასე ახსენებენ). ქრისტიანი სომხებიც მათგან წარმოშობილად მიიჩნევდნენ თავს. ფრიგიელებიც და სომხებიც განთქმული იყვნენ ცხენებით. იმავეთი იყო განთქმული კაპადონიაც. ასურულ მატიანეებში მოხსენიებულია ტილგარიმი (Del. W. I. d. Par. 246), სტრაბონთან Τροκμοι, Τροκμαδες ესენი იყვნენ კელტები, რომლებისგანაც იყო დასახლებული გალატია. და ყოველივე ეს სომხეთის მახლობლადაა.
__ ლოპუხინი __

----------------
სურათზე:
გომერის განსახლება თენგიზ გუდავას მიხედვით