პატრიარქი აბრაამი - ჩვენი რწმენის მამა


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 11 : 31 ; დაბადება 13 : 15 ; დაბადება 15 : 1 ; დაბადება 16 : 10 ; დაბადება 17 : 5 ; დაბადება 18 : 18 ; დაბადება 21 : 5 ; დაბადება 22 : 1 ; დაბადება 39 : 5 ; დაბადება 48 : 15 ; დაბადება 50 : 24 ; გამოსვლა 2 : 24 ; გამოსვლა 32 : 13 ; მეორე რჯული 1 : 8 ; მეორე რჯული 9 : 27 ; იესო ნავეს ძე 24 : 3 ; 3მეფეთა 18 : 36 ; ნეემია 9 : 7 ; ფსალმუნები 104 : 42 ; დაბადება 12 : 1 ; ესაია 29 : 22 ; ესაია 41 : 8 ; ესაია 51 : 1 ; ეზეკიელი 33 : 24 ; მიქა 7 : 20 ; დაბადება 14 : 13 ; დაბადება 19 : 27 ; დაბადება 20 : 1 ; დაბადება 23 : 1 ; დაბადება 24 : 1 ; დაბადება 25 : 1 ; 1ნეშტთა 1 : 24 ; 2ნეშტთა 20 : 7 ; მათე 1 : 1 ; მათე 3 : 9 ; მათე 8 : 11 ; ლუკა 1 : 54 ; ლუკა 16 : 22 ; ლუკა 18 : 9 ; ლუკა 19 : 9 ; იოანე 8 : 37 ; საქმენი მოციქულთა 3 : 25 ; საქმენი მოციქულთა 7 : 2 ; იაკობი 2 : 20 ; 1პეტრე 3 : 5 ; რომაელთა 4 : 1 ; რომაელთა 8 : 32 ; რომაელთა 9 : 4 ; გალატელთა 3 : 6 ; გალატელთა 4 : 22 ; ებრაელთა 2 : 14 ; ებრაელთა 7 : 1 ; ებრაელთა 11 : 8 ; სიბრძნე სოლომონისა 10 : 1 ; ზირაქი 44 : 1 ; 1მაკაბელთა 2 : 1 ; დაბადება 11 : 29 ; დაბადება 17 : 4 ; დაბადება 17 : 24 ; დაბადება 23 : 20 ;
1.8.50. პატრიარქი აბრაამი - ჩვენი რწმენის მამა

(მრავალთა მამა)

წინაპრები და ოჯახი:
- სემის შთამომავალი 1ნეშ.1,24-27
- თერახის ძე დაბ.11,26
- ერქვა აბრამი დაბ.11,27
- დაიბადა ქალდეველთა ურში დაბ.11,28.31
- წინაპრები იყვნენ წარმართები იესნ.24,2
- დაქორწინდა სარაზე დაბ.11,29

აბრაამის გადაადგილებები:
- გადასახლდა ქანაანში დაბ.11,31
- მოუწოდა ღმერთმა - მისი მოხმობა ღმერთისგან და წასვლა თავისი ქვეყნიდან არის მსოფლიო მასშტაბით ხსნის ისტორიის დასაწყისი დაბ.12,1-3 საქ.7,2-4
- მიდიოდა რწმენით ებრ.11,8
- ქანაანში მისვლა დაბ.12,4-6
- ღმერთის აღთქმა, რომ მისცემდა სამკვიდროდ ქანაანს დაბ.12,1.7
- ცხოვრობდა ბეთელში დაბ.12,8
- შიმშილობის გამო გადასახლდა ეგვიპტეში დაბ.12,10-20
- გამდიდრებული დაბრუნდა ქანაანში დაბ.13,1-5
- დასახლდა ხებრონში, რათა აეცილებინა ცილობა დაბ.13,18

აბრაამის გამოცდები და გამარჯვებები:
- გაეყარა ლოტს დაბ.13,8-12
- იხსნა დატყვევებული ლოტი დაბ.14,14-16
- მიიღო მელქისედეკის კურთხევა დაბ.14,18-20
- ღმერთის აღთქმის განახლება დაბ.15,1-21
- გამართლდა რწმენით დაბ.15,6 რომ.4,3
- შევიდა სარას ხარჭასთან, აგართან დაბ.16,1-4
- ისმაელის დაბადება დაბ.16,5-16
- ღმერთისგან აღთქმის განახლება, ეწოდა აბრაამი დაბ.17,1-8
- ღმერთის ბრძანებით იღებს წინადაცვეთას დაბ.17,9-27
- აღთქმული ძე დაბ.17,15-19
- აღთქმის ძეა ისააკი და არა ისმაელი დაბ.17,20-22 გალ.4,22-31
- ისტუმრა ანგელოზები დაბ.18,1-15
- იშუამდგომლა სოდომისთვის დაბ.18,16-33
- იხილა სოდომის დაღპვა დაბ.19,27.28
- მისმა რწმენამ იხსნა ლოტი დაბ.19,29
- გერარში ყოფნა აბიმელექთან დაბ.20,1-18
- ისააკის შობა და წინადაცვეთა დაბ.21,1-8
- განშორება ისმაელთან და აგართან დაბ.21,9-21
- კავშირი აბიმელექთან დაბ.21,22-34
- რწმენის გამოცდა დაბ. 22,1.8.12.16.17; ზირ. 44,20; 1მაკ. 2,52
- ამბავი მის ძმა ნახორზე დაბ.22,20-24
- იყიდა სარას დასამარხი მიწა დაბ.23,1-20
- ისააკისთვის საცოლის შერჩევა დაბ.24,1-67
- დაქორწინდა კეტურაზე, შვა შვილებიც და მოკვდა დაბ.25,1-10

აბრაამის დამახასიათებელი თვისებები:
- ღვთის რჩეული დაბ. 11,31; 15,1; იესნ. 24,3; ნეემ. 9,7; სიბრძ.10,5; ებრ. 11,8
- ღმერთის მეგობარი 2ნეშ.20,7
- მორჩილი დაბ.22,1-18
- მისცა მეათედი, რასაც აქვს ძლიერ ღრმა მნიშვნელობა დაბ.14,20 ებრ.7,1.2.4.9.10
- ღმერთისადმი ერთგული, რწმენა და საქმე დაბ. 13,18; 15,6; 22,8.12.16; ეს. 51,1.2; იაკ. 2,20-23; რომ. 4,1-3.9-13; ებრ. 11,8-19
- ღმერთის ერთგულება მისდამი დაბ. 50,24; გამ. 2,24; რჯ. 1,8; 3მეფ. 18,36; ფს. 104,42; ეს.29,22; მიქ. 7,20; ლუკ. 1,54.55.72.73; რომ. 8,32
- გულუხვი დაბ.13,8.9
- გაბედული დაბ.14,13-16
- დამოუკიდებელი დაბ.14,21-23
- მლოცველი დაბ.18,23,33
- რწმენის კაცი დაბ.15,6
- მდიდარი დაბ.23,5.6
- გავლენიანი ბატონი დაბ.23,5.6
- ოჯახის თავის ნიმუში 1პეტ.3,5.7
- მზრუნველი მეოჯახე დაბ.25,56
- კურთხეული მამა დაბ. 12.2.[3].7; 13,15; 16,10; 17,5.8.15-21; 18,18.19; 21,5-14; 39,5; 48,15; გამ. 32,13; რჯ. 9,27; ნეემ. 9,8; ზირ. 44,19.21.22; ეს. 41,8; ეზეკ. 33,24

ახალი აღთქმა მის შესახებ:
- რწმენის კაცების ჩამონათვალში ებრ.11,8-10
- ქრისტეს გენეალოგის დამწყები მათ.1,1
- წინასწარ იხილა ქრისტეს დღე ინ.8,56
- ისმინა ხარება გალ.3,8
- იხილა საუკუნო ქალაქი ებრ.11,8-16
- გამართლდა რწმენით რომ.4,1-12
- მისი რწმენა ჩანს საქმეებში იაკ.2,21-23
- ყველა ჭეშმარიტი მორწმუნის მამა მათ.8,11 რომ.4,11.25
- ხორციელი მემკვიდრეობა ვერ იხსნის ეზეკ. 33,24.25; მათ. 3,9; ლუკ. 16,24; 18,9-12; ინ. 8,37.44; რომ. 9,4-9.27
- ერთადერთი შთამომავლობა მათ. 1,1; ლუკ. 16,22; ინ. 8,53-58; საქ. 3,25.26; გალ. 3,6-14.16.28.29; 4,21-31; ებრ. 2,14-17
- მისი ორი ძე ორი აღთქმის წინარე სახეებია გალ.4,22-31
- აღთქმა აბრაამთან ძალაშია ლუკ.1,73 საქ.3,25
- მისი ძენი ვართ ლუკ.19,9