ნოე - ორი სამყაროს მრავალ თაობათა მომსწრე


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 9 : 28 ; დაბადება 9 : 29 ; დაბადება 5 : 28 ; დაბადება 6 : 1 ; დაბადება 7 : 1 ; დაბადება 8 : 1 ; დაბადება 10 : 25 ; დაბადება 11 : 9 ; ეზეკიელი 14 : 14 ; 2პეტრე 2 : 5 ; ებრაელთა 11 : 7 ; დაბადება 10 : 32 ;
1.8.91 ნოე - ორი სამყაროს მრავალ თაობათა მომსწრე

(ნოე - ნუგეში, სიმშვიდე)

ცხოვრება:
- ლამექის ძე დაბ.5,28.29
- სემის, ქამისა და იაფეტის ძე დაბ.5,32
- ჰპოვა მადლი უფლის თვალში დაბ.6,8
- ცხოვრობდა გარყვნილ ხალხს შორის დაბ.6,1-13
- მიიღო ბრძანება აეგო კიდობანი დაბ.6,14-22
- სიმართლის მქადაგებელი იყო 2პეტ.2,5
- შევიდა კიდობანში ოჯახთან და ცხოველებთან ერთად დაბ.7,1-16
- დაცულ იქნა წარღვნის დროს დაბ.7,16 - 8,17
- ააგო სამსხვერპლო დაბ.8,18-22
- აღთქმა დაიდო მასთან დაბ.9,1-17
- გააშენა ვენახი და დათვრა დაბ.9,20.21
- წარმოთქვა წყევლა და კურთხევა დაბ.9,25-27
- მისი შთამომავლობა დაბ.10,32
- მოკვდა 950 წლის დაბ.9,28.29

მისი დახასიათება:
- მართალი დაბ.6,9
- ღვთისმოშიში ებრ.11,7
- ღმერთის გზებით მავალი დაბ.6,9
- ცნობილი სიმართლით ეზეკ.14,14.20

რომელ პატრიარქებს მოესწრო ნოე:
- ნოე ცხოვრობდა 1056-2006 წწ ადამის შექმნიდან
- ადამი გარდაიცვალა 930 წელს
- შეთი - 1042 წელს
- ენოში - 1140 წელს. შესაბამისად ენოშს მოესწრო ნოე და ასევე ყველა სხვა წარღვნამდელ პატრიარქებს:
- კაინანს (1235)
- მაჰალალელს (1290)
- იარედს (1422)
- მეთუშალახს (მათუსალას) (1656)
- ლამექს (1651)
წარღვნის შემდეგ მოესწრო:
- სემს - 1556-2156
- არფაქშადს - 1656-2094.
- შალახს - 1691-2124.
- ყებერს - 1721-2185.
- ფალეგს - 1755-1994.
- რეღუს - 1785-1824.
- სერუგს - 1817-2047.
- ნახორს - 1847-1995.
- თერახს - 1876-1946.
- აბრაამი იშვა 1946 წელს. ნოეს გარდაცვალების წელს აბრაამი იქნებოდა 58 წლის

ზემოთ მოცემული წლების მიხედვით ნოე (სემთან, ქამთან და იფეთთან ერთად) ცხოვრობდა ორ - წარღვნამდელ და წარღვნის შემდგომ სამყაროში

მოესწრო დედამიწის ზურგზე მომხდარ სამ უდიდეს და უმნიშვნელოვანეს კატაკლიზმს:
- წარღვნას
- ქვეყნიერების გაყოფას, ანუ ერთი მთლიანი პირვანდელი პანკონტინენტის პანგეას დაშლას ჩვენთვის დღეისთვის ცნობილ კონტინენტებად დაბ.10,25
- ენების აღრევას და ხალხებად გაფანტვას მთელი დედამიწის ზურგზე დაბ.11,1-9

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 9
28. იცოცხლა ნოემ წარღვნის შემდეგ სამას ორმოცდაათი წელი.
29. სრული ხანი ნოესი იყო ცხრაას ორმოცდაათი წელი, და მოკვდა.

__თემაზე წერდნენ__
***
დაბ.9,28-29. ამ მუხლებში ვკითხულობთ, (1) როგორ გაუხანგრძლივა ღმერთმა ნოეს სიცოცხლე. მან იცოცხლა 950 წელი, 20 წლით მეტი ადამზე, ხოლო მათუსალაზე 19 წლით ნაკლები. ეს დღეგრძელობა იყო საჩუქარი მისი გამორჩეული სათნოებისთვის და კურთხევა ქვეყნიერებისთვის, რომლისთვისაც ის, უეჭველად, გააგრძელებდა მართლობის მქადაგებლობას ახლა უკვე თავის შთამომავლებში.
2) როგორ დაასრულა ღმერთმა ნოეს ცხოვრება. ის ცხოვრობდა დიდხანს და შესაძლებელია სიკვდილამდე იხილა მრავალი შთამომავლის სიკვდილი. ნოემ იცოცხლა ისე დიდხანს, რომ იხილა ორი სამყარო, მაგრამ, იყო რა მართლობის მემკვიდრე, სიკვდილის შემდეგ გაემართა უკეთეს სამყაროში, ვიდრე ეს ორი იყო.
__ მეთიუ ჰენრი __

***
დაბ.9,28 ზოგი ბიბლეისტის გამოთვლით წარღვნისშემდგომი 350 წელი ემთხვევა აბრაამის ცხოვრების 58-ე წელს; აქედან გამომდინარე, ნოე უნდა იყოს მომსწრე ბაბილონის გოდოლის მშენებლობის და მის შემდგომ ხალხთა განსახლებისა.
დაბ.9,29 ორივე ეს ქრონოლოგიური თარიღი გვიჩვენებენ, რომ ნოეს ასეთი დღეგრძელობა არ ყოფილა შემთხვევითი და ღვთიური განსაკუთრებული აზრი დევს მასში: წარღვნამდელი ექვსი საუკუნის მოღვაწე, ნოე იყო წარღვნისშემდგომი კიდევ სამ საუკუნენახევარი ახალი ქვეყნიერების ისტორიის მოწმე. მის პიროვნებაში შეკავშირდა ორი სამყარო, თან დაატარებდა, იცავდა და გადასცემდა კაცობრიობის ყველა სათნო და უნივერსალურ ტრადიციას. 600 წ. წარღვნამდე ცხოვრება მას საშუალებას მისცემდა ეხილა და მოესმინა მათუსალას მონათხრობები წარსულის შესახებ, რომელიც მას თვით ადამისგან ექნებოდა მოსმენილი, ხოლო 350 წ. წარღვნის შემდეგ, მას მისცემდა შესაძლებლობას გადაეცა აბრაამისთვის, რაც თაობების შემდეგ მიაღწევდა უკვე დაბადების მწერალ მოსემდეც.
__ ლოპუხინი __