შეუბრალებლობა


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 34 : 25 ; გამოსვლა 5 : 18 ; 1მეფეთა 25 : 10 ; 2მეფეთა 12 : 6 ; 4მეფეთა 25 : 7 ; ესაია 13 : 18 ; ამოსი 1 : 11 ; მათე 18 : 30 ; ლუკა 10 : 31 ; საქმენი მოციქულთა 7 : 58 ; საქმენი მოციქულთა 18 : 17 ;
1.2.73 შეუბრალებლობა

უმოწყალო სისასტიკე, სიბრალულის ჩახშობა, გულგრილობა

მაგალითები
- სიმონი და ლევი დაბ.34,25-31
- ფარაონი გამ.5,7-19
- ნაბალი 1მფ.25,10.11
- მდიდარი 2მფ.12,1-6
- ნაბუქოდონოსორი 4მფ.25,6-21
- მიდიელები ეს.13,18
- ედომი ამოს.1,11
- უგულო მევახშე (კრედიტორი) მათ.18,29.30
- რელიგიურები ლუკ.10,30-32
- სტეფანეს მკვლელები საქ.7,54.57.58
- გალიონი საქ.18,17

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 34
25. მესამე დღეს, როცა ჯერ კიდევ აწუხებდათ ჭრილობა, იაკობის ორმა ვაჟიშვილმა, სიმონმა და ლევიმ, დინას ძმებმა, ხელთ იპყრეს მახვილები, გულდანდობილად დაეცნენ ქალაქს და ამოხოცეს ყველა მამრი.

გამოსვლა 5
18. ახლა წადით და იმუშავეთ! ბზე არ მოგეცემათ, აგური კი იმდენივე უნდა მოგვცეთ.

1მეფეთა 25
10. ავიღო ჩემი პური, წყალი და ღვინო, და მპარსველებისთვის გამზადებული საკლავი და მივცე კაცებს, რომლის ასავალ-დასავალი არ ვიცი?

2მეფეთა 12
6. ბატკანი ოთხმაგად უნდა ზღოს, ასეთი საქმე რომ გააკეთა და შეუბრალებლად მოიქცა.

4მეფეთა 25
7. თვალწინ დაუკლეს შვილები ციდკიაჰუს, ხოლო თავად მას თვალები დათხარეს, სპილენძის ბორკილები დაადეს და ბაბილონს მიიყვანეს.

ესაია 13
18. მათი მშვილდები ყმაწვილებს გააპობენ; მუცლის ნაყოფსაც არ შეიბრალებენ და ბავშვებს არ დაზოგავს მათი თვალი.

ამოსი 1
11. ასე ამბობს უფალი: სამ დანაშაულს ვაპატიებ ედომს, მეოთხეს აღარ ვაპატიებ, რადგან მახვილით ხელში დევნიდა თავის ძმას, ჩაიხშო სიბრალული; მუდამ ბრდღვინავს რისხვით და ბრაზს ინახავს გულში.

მათე 18
30. მაგრამ მან ყური არ ათხოვა, არამედ წავიდა და, ვალის გადახდამდე, ციხეში ჩააგდებინა იგი.

ლუკა 10
31. შემთხვევით ერთმა მღვდელმა ჩამოიარა ამ გზაზე და დაინახა იგი, მაგრამ გვერდი აუქცია.

საქმეები 7
58. ქალაქგარეთ გაიყვანეს და ქვები დაუშინეს; მოწმეებმა კი თავიანთი სამოსი ფერხთით დაუწყვეს ერთ ჭაბუკს, რომელსაც ერქვა სავლე.

საქმეები 18
17. მაშინ ბერძნებმა შეიპყრეს სინაგოგის წინამძღვარი სოსთენე და სამსჯავროს წინ ჰგვემეს, მაგრამ გალიონი სულაც არ შეუწუხებია ამას.