ზეთისხილი ბიბლიაში

საკვანძო მუხლები:

დაბადება 8 : 11 ; გამოსვლა 27 : 20 ; მეორე რჯული 6 : 11 ; მეორე რჯული 24 : 20 ; მეორე რჯული 28 : 40 ; მსაჯულნი 9 : 8 ; 3მეფეთა 6 : 23 ; ნეემია 8 : 15 ; ფსალმუნები 51 : 8 ; ესაია 17 : 6 ; იერემია 11 : 16 ; აბაკუმი 3 : 17 ; ზაქარია 4 : 3 ; რომაელთა 11 : 17 ;
1.1.65 ზეთისხილი ბიბლიაში

მისგან ამზადებდნენ:
- ზეთს გამ.27,20
- ქერუბიმებს 3მფ.6,23
- ტაძრის კარედს 3მფ.6,31
- წირთხლებს 3მფ.6,33
- ფოთლები კარვებისთვის ნეემ.8,15
- იყენებდნენ საკვებად რჯ.24,20

კულტივირება:
- მყნობით რომ.11,24
- ზოგჯერ წარუმატებელი რჯ.28,40
- ნაყოფის გამტყუვნება აბაკ.3,17
- კარგად ხარობს პალესტინაში რჯ.6,11

სიმბოლირებს:
- მშვიდობას დაბ.8,11
- სამეფოს მსაჯ.9,8
- ისრაელს იერ.11,16
- მართლებს ფს.51,8
- ერთგულ ნარჩენს ეს.17,6
- ეკლესიას რომ.11,17.24
- წინასწარმეტყველურ სახეებს ზაქ.4,3.11.12