ამპარტავნებით, ქედმაღლობით, ზესთამჩენობით, განდიდების მოყვარეობით გამსჭვალული სამშვინველი კაცისა


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 11 : 4 ; ფსალმუნები 16 : 10 ; ფსალმუნები 48 : 12 ; ლუკა 1 : 51 ; იოანე 5 : 44 ;
1.3.20. ამპარტავნებით, ქედმაღლობით, ზესთამჩენობით, განდიდების მოყვარეობით გამსჭვალული სამშვინველი კაცისა

დაბ.11,[4]-6 ფს.16,[10],, 48,12.13 ლუკ.1,51 ინ.5,44 

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 11
4. თქვეს: აბა, ავიშენოთ ქალაქი და გოდოლი, და ცას მივუწვდინოთ მისი თხემი. აღვმართოთ ნიშანსვეტი, რომ არ გავიფანტოთ დედამიწის ზურგზე.
5. ჩამოვიდა უფალი, რომ ენახა ქალაქი და გოდოლი, რომელსაც ადამიანები აშენებდნენ.
6. თქვა უფალმა: აჰა, ერთი ხალხია ეს და ერთი ენა აქვს ყველას; რაკი ეს საქმე წამოუწყიათ, ამიერიდან დაუბრკოლებლივ გააკეთებენ ყველაფერს, რასაც კი განიზრახავენ.

ფსალმუნი 16
10. ისინი ქონში ჩაიკეტნენ, მათი ბაგეები ამპარტავნობით ლაპარაკობენ, 

ფსალმუნი 48
12. გულში ფიქრობენ, რომ მათი სახლები მუდმივია და მათი საცხოვრებლები - თაობიდან თაობამდე; თავიანთ სახელებს უწოდებენ მამულებს.
13. ადამიანი პატივისცემაში ვერ დარჩება; მიმსგავსებულია დასაკლავ პირუტყვს.

ლუკა 1
51. მოავლინა თავისი მკლავის სიმტკიცე და გაჰფანტა ქედმაღალთა გულის ზრახვანი.

იოანე 5
44. როგორ შეგიძლიათ ირწმუნოთ, თუკი ერთმანეთისაგან იღებთ დიდებას, მაგრამ არ ეძებთ დიდებას, რომელიც ერთი ღმრთისგან არის?

__თემაზე წერდნენ__
*** 
რას სჩადიან კაცნი? ყოველნაირად ეწინააღმდეგებიან თანამედროვეთა განდიდებას, თვითონ კი სულ იმის ცდაში არიან როგორ მოიხვეჭონ დიდება შთამომავალთა თვალში, რომელნიც არასოდეს უნახავთ და ვერც ნახავენ. ეს დაახლოებით იგივეა, რაც დრტვინვა იმის გამო, რატომ ჯერ კიდევ წინაპრები არ გვაქებდნენ და გვადიდებდნენ ჩვენ.
__მარკუს ავრელიუსი__

*** 
ყველა მანკიერებას მხოლოდ ურჯულოების საქმეებში აქვს თავისი ძალა, ამპარტავნებას კი თვით სათნოებათა შორისაც უნდა ვუფრთხოდეთ. 
__ნეტარი ავგუსტინე__

*** 
სჯობს სიმდაბლით ვაღიარებდეთ ჩვენს ცოდვებს, ვიდრე ამპარტავნულად ვიქებდეთ თავს სათნოებებით.
 __ნეტარი ავგუსტინე__

*** 
ყველა მანკიერებას მხოლოდ ურჯულოების საქმეებში აქვს თავისი ძალა, ამპარტავნებას კი თვით სათნოებათა შორისაც უნდა ვუფრთხოდეთ. 
__ნეტარი ავგუსტინე__

*** 
ჯობს სიმდაბლით ვაღიარებდეთ ჩვენს ცოდვებს, ვიდრე ამპარტავნულად ვიქებდეთ თავს სათნოებებით. 
__ნეტარი ავგუსტინე__

*** 
ყველაზე დიდი სენი ადამიანის სულისთვის ყოვლად დამღუპველი მისთვის, არის შემოქმედი ღმერთის დავიწყება და აქედან გამომდინარე ამპარტავნება. ბოროტის ნდომა სხვა არაფერია, თუ არ მოკლება სიკეთისაგან; სიკეთე კი ჩვენთვის, ადამიანისთვის, იმაში მდგომარეობს, რომ ხალისით ვიქმოდეთ ყოველივე იმას, რაც ღმერთს ნებავს სათნოეყოფა. 
__წმ.ანტონი დიდი__

*** 
განრღვეულთა შორის ჯდომა სჯობს ამპარტავანთა შორის ჯდომას. 
__წმ.ისააკ ასური__

*** 
დაიმდაბლე შენი ამპარტავნული გულისთქმა, სანამ ამპარტავნება ვნებად გადაგექცეოდეს და დაგიმორჩილებდეს; ქვე დაამხე შენი ქედმაღლობა და ზესთამჩენობა - მაღალი შეხედულება საკუთარ თავზე, სანამ ბილწი ავხორცობა დაგეუფლებოდეს და შეგმუსრავდეს. 
__წმ.ეფრემ ასური__

*** 
ამპარტავნება მაღალი და გამხმარი ხის მსგავსია, რომელსაც ადვილად ემტვრევა ტოტი, და თუკი ვინმე ავა მასზე, უმალ ქვე დაენარცხება. 
__წმ.ეფრემ ასური__

*** 
დიდი უბედურებაა გლახა იყო და ამპარტავანი. 
__კალდერონი__

*** 
ქედმაღლობა ყალიბდება თავის თავზე მეტიმეტად მაღალი და სხვაზე მეტისმეტად დაბალი წარმოდგენისგან. 
__მონტენი__

*** 
უკუდო ამპარტავანი ღმერთსაც სძულს და კაცსაცაო. 
__ქართული ხალხური__

*** 
ამპარტავანი ესე არს თვისისა ნაქმარისა მამწონებელი და უმსგავსო დიდების მოყვარე. უდიდესობის უმსგავსოდ მდომი და სწავლის მოთაკილე, გულმაღალი, მზვაობარი დაზესთამჩენი, რომელს ენებოს თავი თვისი სხვისა უმაღლესად და უკეთესად გამოჩენა. 
__სულხან-საბა__

*** 
რას წარბ მაღლოი, ჰოი კაცო?
რასა ზვაობ, ჰოი მიწაო?
რომელსა ზედა მდგომარე ხარ და სტკეპნი! -
იგი ხარ და მისგან გამოსრული! 
__სულხან-საბა__

*** 
ქედმაღლობა მეფეების უმაღლესი უბედურებაა. 
__კ. გამსახურდია__

*** 
საკუთარი ჭკუა ჩვენს თავზე იმ წარმოდჰგენებს უნდა გვაკარგვინებდეს რასაც უჭკუობა უხვად იძლევა ამპარტავნობის სახით. 
__შოთა ორველაშვილი__

*** 
უგუნურობას და უვიცობას თან ახლავს ამპარტავნობა, როგორც ჭაობს ბაყაყების ყიყინი. 
__შოთა ორველაშვილი__

*** 
ამპარტავნობა თავმოყვარეობის უმსგავსო შვილია, რომელსაც ეგოიზმს აზრდევინენებს, სხვაზე ზედმხედობას აკვებინებს და თავისი კიდევ ერთი უგუნურებით, მლიქვნელთა სარკეში აკოხტავებინებს თავს. 
თუ თავი მართლა უყვარს მაგას, სჯობს არ ჰყავდეს ეგ არგასაზრდელი!.. 
უნდა დაიყენოს ის დღე, უფალს რომ შეხვდება და მტვერი მიწისა თავმდაბლად შეხედავს სხვებს. 
__მირზა ბადიაური__