არარატის მთები და ქვეყანა ბიბლიაში


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 8 : 4 ; 4მეფეთა 19 : 37 ; ესაია 37 : 38 ; იერემია 51 : 27 ;
1.1.62 არარატის მთები და ქვეყანა ბიბლიაში

დაბ.8,[4]; 4მფ.19,37 ეს.37,38 იერ.51,27

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 8
4. მეშვიდე თვეს, თვის მეჩვიდმეტე დღეს არარატის მთებს მიადგა კიდობანი.

4მეფეთა 19
37. ერთხელაც, როცა ლოცულობდა თავისი ღმერთის, ნისროქის სახლში, მახვილით მოკლეს იგი ადრამელექმა და შარეცერმა, მისმა შვილებმა და არარატის ქვეყანას შეაფარეს თავი. მის ნაცვლად მისი ძე, ესარხადონი გამეფდა.

ესაია 37
38. ერთხელაც, როცა ლოცულობდა თავისი ღმერთის, ნისროქის სახლში, მახვილით მოკლეს ის ადრამელექმა და შარეცერმა, მისმა შვილებმა, და არარატის ქვეყანას შეაფარეს თავი. მის ნაცვლად მისი ძე, ესარხადონი გამეფდა.

იერემია 51
27. აღმართეთ ბავრაყი ქვეყანაში, ჩაჰბერეთ ბუკს ხალხთა შორის, დაულოცეთ ხალხები მასთან საბრძოლველად, შეჰყარეთ მის წინააღმდეგ არარატის, მინის და აშქენაზის სამეფოები, დაადგინეთ სარდალი მის წინააღმდეგ, მიუსიეთ ცხენები ჯაგარაშლილ კალიასავით.

__თემაზე წერდნენ__
***
დაბ.8,4 დაესვენა კიდობანი არარატის მთაზე. ეს იმაზე მიანიშნებს, რომ იგი არარატის მიდამოებში რომელიღაც მთის მწვერვალზე დაეშვა. ხსენებული ტერიტორია თანამედროვე თურქეთშია, საქართველოს სამხრეთით და ირანის ჩრდილო-დასავლეთით.
__ ბიბლია კომენტარებით 2015__

დაბ.8,4 არარატის მთები
უკვე ერთი ის, რომ ნაცვლად მხოლობითისა გამოყენებულია აქ მრავლობითი რიცხვი მოწმობს იმას, რომ საუბარია არა ერთი განსაზღვრული მთის მწვერვალზე, არამედ მთების მთელ ჯაჭვზე, ან საერთოდ მთიან ადგილზე. ბიბლია ასევე იცნობს არარატის ქვეყანასაც, რომელშიც სომხეთი მოიაზრება (4მფ.19:37 ეს.37:38). მსგავსადვე მოიხსენიებს მას – Urarda ან Urtu – ასირიელ მეფეთა ლურსმული წარწერებიც. როგორც ჩანს, სომხეთის ერთერთ მთაზე, ყველაზე მაღალ, ყარადაღად წოდებულ (16254 ფ. ზღვის დონიდან) მწვერვალზე შეჩერდა ნოეს კიდობანი.
იერ.51,27 არარატი – სომხეთის ნაწილი არაქსის გაშუალებით; მინი – ირანის მხრიდან არარატის მთის დასავლეთით ტბა ბონთან მცხოვრებნი. – აშქენაზი – სომხეთის მეზობლად იყო.
__ ლოპუხინის კომენტარი__

***
4მფ.19,37 არატის ქვეყანას უწოდებდნენ ზოგჯერ ურარტუს სახელმწიფოს, რომელიც დღევანდელი სომხეთის ადგილზე მდებარეობდა.
__ ჟენევის ბიბლიის კომენტარი__

***
მკვლელები გაიქცნენ სომხეთში, რომელიც ნინევიას 500 კმ. აშორებდა.
__ დალასის სემინარიის კომენტარები__