ფისი ბიბლიაში


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 6 : 14 ; დაბადება 11 : 3 ; დაბადება 14 : 10 ; გამოსვლა 2 : 3 ;
1.1.60 ფისი ბიბლიაში

ფისი — ამორფული თვისებების მქონე ნივთიერებათა კრებითი სახელწოდება. ასეთი ნივთიერებები ჩვეულებრივი ტემპერატურის პირობებში მყარია, ხოლო მხურვალე ტემპერატურასთან ერთად დნება. მსგავს ნივთიერებებს შორის გვხვდება ბუნებრივი ფისი - ნივთიერება, რომელიც ჩვეულებრივი ფიზიოლოგიური მიმოქცევის დროს წარმოიშობა. ამოედინება მიწის წიაღიდან.

ნოეს კიდობანზე იქნა გამოყენებული დაბ.6,[14]
ბაბილონის გოდოლის მშენებლობაზე დაბ.11,3
მეფეები ჩაცვივდნენ ფისის ორმოებში დაბ.14,10
შეიგოზა მოსეს ლერწმის კიდობანი გამ.2,3

ბიბლიის მუხლები

დაბადება 6
14. გაიკეთე კიდობანი ურთხელისგან. ბუდეები გაუკეთე კიდობანს, შიგნით და გარეთ ფისით შეფისე.

დაბადება 11
3. უთხრეს ერთმანეთს: მოდი, მოვზილოთ თიხა და გამოვწვათ. ქვის მაგივრად აგური ჰქონდათ, კირის მაგივრად ფისი.

დაბადება 14
10. სიდიმის ველზე უამრავი ფისის ჭა იყო. უკუიქცნენ სოდომისა და გომორის მეფეები და შიგ ჩაცვივდნენ, დანარჩენები მთებს შეეხიზნენ.

გამოსვლა 2
3. როცა დამალვა ვეღარ შეძლო, აიღო ლერწმის კიდობანი, შეგოზა ფისითა და კუპრით, ჩასვა შიგ ბავშვი და დადო ლელიანში ნილოსის ნაპირას.

__თემაზე წერდნენ__
***
დაბ.6,14 "კიდობანი... ფისით შეფისე". როგორც ნოეს ოჯახი გამოიყვანა ღმერთმა შეფისული კიდობნით მსჯავრდადებული სამყაროდან, ასევე მოსე, რომელიც ასევე წინასწარ შეარჩია და იხსნა შეფისული კიდობნით გამ.2,3
__ ჟენევის ბიბლიის კომენტარი__