უღმერთო საზოგადოების გავრცელება ქვეყნიერებაზე


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 4 : 1 ;
1.2.69 უღმერთო საზოგადოების გავრცელება ქვეყნიერებაზე

__თემაზე წერდნენ__
***
დაბადების მეოთხე თავის თემას წარმოადგენს რიცხობრივი ზრდა და გეოგრაფიული გავრცელება უღმერთო საზოგადოებისა.
აბელის და კაენის ამბავში ქალის "თესლი" ეჯახება გველის "თესლს" 3,15.
კაენი დაემორჩილა ბოროტის ზემოქმედებას და ბოლოსდაბოლოს წავიდა ქვეყნიერებაზე - შექმნა უღმერთო საზოგადოება. უარყო ღმერთისგან შეთავაზებული გზა.
კაენის გზა (იუდ.1,11) აღნიშნავს რწმენის უქონლობას, რაც ვლინდება მართალი ადამიანებისადმი შურში, რის შედეგიცაა მკვლელობა. განსხვავებული საქმიანობის გამო კი არ მოკლა ძმა, არამედ იმის გამო, რომ განსხვავებულად სცემდნენ თაყვანს ღმერთს. აბელი სათნო-ეყო ღმერთს თავისი მსხვერპლით, რაც შეუძლებელი იქნებოდა რწმენის გარეშე ებრ.11,4-6 შეადარე 1იოან.3,12. კაენს იმის მაგიერ, რომ ეფიქრა, როგორ ესიამოვნებინა ღმერთისთვის და გამოესწორებინა მდგომარეობა, გამწარდა.
ადამის და ევას პირველი ძენი მსგავსნი არიან მათი შემდგომი ურთიერთსაწინააღმდეგო კაცობრიობისა. დღესაც ასეთი ორი ტიპის ადამიანები არსებობენ ქვეყნიერებაზე.
4,6.7 გაბოროტდა კაენი და გაცნობიერებულად დაემორჩილა ცოდვას. გაიხსენეთ, ევას დასჭირდა ზემოქმედება ცოდვის ჩასადენად, მაგრამ კაენი უკვე იყო ცბიერისგან 1იოან.3,12 და სურდა ძმის მოშთობა. ტიპიური ხორციელი ადამიანის რეაქცია თავის წარუმატებლობაზე. ცოდვა წევს მისი გულის კარებთან და ცდილობს შეიჭრას შიგნით. ადამიანი არ უნდა ემორჩილებოდეს მას, პირიქით ეუფლებოდეს 4,7. კაენმა არ ისურვა ცოდვისთვის მიეყენებინა დარტყმა და იქნა მისგან შეპყრობილი სულით.
4,8-16 ძმის მოკვლის შემდეგ გულისხმაში ვერ ჩააგდო კაენი ღმერთის მცდელობამ მოენანიებინა და არ შეეცადა თავის თავზე აეღო პასუხისმგებლობა ჩადენილზე 4,9 ღვთის სასჯელი სატანჯველს უმზადებს 4,10-12 რაც მას ემძიმება 4,13 დამახასიათებელია, რომ მკვლელს ეშინია, მასაც ისევე არ მოეპყრონ 4,14 მაგრამ ღმერთმა თავისი წყალობით დაადო ნიშანი პოტენციური შურისძიებისგან დასაცავად 4,15 რა ნიშანი იყო ეს, არ ზუსტდება თუმცა ღმერთმა სამუდამო მიუსაფრობა მიუსაჯა 4,12 უნდა ყოფილიყო ღმერთის პირისგან მოფარებული 4,14
4,17-26 ნაჩვენებია კაენის ხაზი მის "სრულ" განვითარებამდე. საზოგადოება აღმდგარია ღმერთის წინააღმდეგ, უარყოფს მის კანონებს, არ სწირავს მსხვერპლს. მიაღწია თავის აყვავებას. მაგრამ მართლებს არ უნდა შურდეთ უმართლოების და არ იარონ მათი გზით იხ.ფსალ.48 და 72
ღმერთი უშვებს უმართლოთა ყოველივეთი აღვსებას წმინდა მიწიერი გზებით. ისინი თხზავენ მუსიკას, იგონებენ იარაღს და მიწათმოქმედების ინსტრუმენტებს, აშენებენ ქალაქებს; ასე ჩნდებიან და იზრდებიან კულტურები. და ეს ისაა, რითაც ცხოვრობენ ადამიანები ქვეყნიერებაზე, რომლებსაც ეწევათ წყევლა.
4,19-24 ლამექმა დაარღვია ღმერთის გეგმა. მოიყვანა ორი ცოლი. ბოროტება მრავლდებოდა მის ცხოვრებაში მიუხედავად გამრავლებისა და აყვავებისა 4,22.23
4,25.26 უღმერთო საზოგადოების საპირისპიროდაა შეთის ხაზი, მართლების რწმენის ხაზი. მისი ძის ენოშის (სიტყვასიტყვით "სუსტი") დროს დაიწყო უფლის სახელის ხსენება და წარმოსდგა ღმერთისადმი მორჩილება. მის შემდგომ ყოველ თაობაში იყო მცირე ნარჩომი, რომელიც უარყოფდა ამქვეყნიურ ცხოვრებას და სულიერი საქმეებით იყო დაკავებული ღვთის წინაშე.
__დალასის სემინარიის კომენტარები__

***
4:11-15 კაენის ნიშნის რაობა გაურკვეველია, რადგან მისი შთამომავლები წარღვნისას დაიღუპნენ. ნიშანი დაღი კი არა, მისი დაცვის საშუალება იყო, რაც ღვთის უსაზღვრო სიყვარულის მაჩვენებელია, თუნდაც მოუნანიებელ ცოდვილთა მიმართ.
4:16 ნოდი ებრაულად სიტყვის თამაშია და `ხეტიალს~ ნიშნავს (მიუსაფარი ანუ `მოხეტიალე~ მე-12 მუხლი); იგი მთელ სიცოცხლეს დაუსრულებელ ხეტიალში გაატარებს.
4:20-22 ლამექის სამი შვილი პიონერები იყვნენ თავიანთ სფეროში. თუბალ-კაენმა მჭედლობა განავითარა. ეს ხელობა წმ. წერილისა და არქეოლოგიური აღმოჩენების თვალსაზრისითაც წარღვნის შემდეგი საუკუნეების განმავლობაში დაკარგული იყო (ძვ. წ. აღ-ით 1500 წლამდე).
4:23, 24 ეს მოკლე მონაკვეთი ცოდვის სწრაფ გავრცელებას ადასტურებს. ლამექის შინაგანმა გახრწნილებამ კაენისას გადააჭარბა. იგი ტრაბახობს ყმაწვილის მკვლელობით, რომელმაც მხოლოდ გვემა მას.
__ბიბლია კომენტარებით 2015__

***
დაბ.4,17-24 - შეცნობის ხის ნაყოფის ჭამის შედეგად წარმოქმნილი ცივილიზაცია სულ უფრო მეტად შორდებოდა ღმერთს და სისხლსა და ძალადობაზე ეფუძნებოდა.
"გააშენა... ქალაქი". კაენი მუდმივად ქალაქმშენებლობით იყო დაკავებული, ანუ კაენი წარმოადგენს მიწიერი ცივილიზაციის "მამას".
"უწოდა ამ ქალაქს". ადამი სახელებს იმას არქმევდა, რაც ღმერთის მიერ შეიქმნა და ამას ღვთის ნების გათვალისწინებით აკეთებდა. კაენმა, მას შემდეგ, რაც ღმერთს დაშორდა, "ქალაქს შვილის სახელი" უწოდა. არც ეს ქალაქი და არც მის შესახებ ხსოვნა არ შემორჩა კაცობრიობას, თუმცა, წარღვნამდელი ცივილიზაციის მეგალითური ნაგებობები ისე დგანან და გამოიყურებიან, როგორც ადამიანის სიამაყის გამომხატველი და ღმერთის გამომწვევი უტყვი საყვედურები (ასეთია, მაგალითად "ბაალბეკის ტერასები") - ისინი თავიანთი გიგანტური ზომებითა და არანაკლებ გიგანტური უაზრობით გასაოცარია.
დაბ.4,19 - ლამექი გაბოროტებისა და ცოდვაში მუდმივად ზრდის გამოხატულებაა, რაც ვლინდება მის მიერ სისხლის აღებით, მრავალცოლიანობით, დაბ.2,24-ში თქმულთან წინააღმდეგ. ცოდვის გამრავლებაა (გაორებაა), რადგან ორი ცოლის მიერ გაჩენილი შთამომავლობა იმ ელემენტების რაოდენობრივ ზრდას გულისხმობს, რომელთა მატარებლებიც კაენის შთამომავლები იყვნენ.
დაბ.4,26 - ეს მუხლი იმ დაშვების მტკიცებულებაა, რომ გარკვეული დროის განმავლობაში (აბელის სიკვდილიდან შეთის დაბადებამდე) კაცობრიობა ღმერთს არ იცნობდა. რა სახის ცრურწმენები გაჩნდა ამ პერიოდში, ცნობილი არ არის, მაგრამ მათ შესახებ ნათქვამია: "უკეთური იყო მუდამჟამს მათი ყოველი გულისთქმა". ამ არასულიერების (ან ცრუსულიერების) ანარეკლი წარღვნის შემდგომი კაცობრიობის ცხოვრებაშიც გამოიკვეთა.
__ბიბლია განმარტებებით ტ.1__