ნება ღვთისა და კაცისა ქართულ სიტყვებში "ნების" შემადგენლით


საკვანძო მუხლები:

დაბადება 1 : 14 ;
1.5.9 ნება ღვთისა და კაცისა ქართულ სიტყვებში "ნების" შემადგენლით

ქართული სიტყვების ძირეულ კვლევას ბიბლიურ საფუძველზე დაყრდნობით ბევრი რამის თქმა შეუძლია ჩვენთვის. ამჯერად შევეცადეთ დაბადების წიგნის ტექსტებში ხსენებული ქართული სიტყვების მიხედვით პირობითად თვალის ერთი გადავლებით დაგვენახა რა არის ღმერთის და რა კაცის ნება.

ღმერთის ნება:
- ნიშანი, აღმნიშვნელად, ნიშნება დაბ.1,14
- აღმოცენება, ღმერთი აძლევს მიწას აღმოცენების ძალას დაბ.2,5
- დინება, მდინარის მდინარება ღმერთისგანაა დადგენილი დაბ.2,10
- ბრძანება ღმერთის დაბ.7,9
- იქნება ღვთის ნებით დაბ.8,22
- გახსენება ღმერთისგან დაბ.9,15
- ჩვენება ღმერთისგან დაბ.12,1
- იქნები ღვთის ნებით დაბ.12,2
- შენი შთამომავლობის ღმერთი ვიქნები (ღმერთის აღთქმა) დაბ.17,7
- შვილი შეეძინება ღვთის ნებით დაბ.17,17
- მცნება ღვთისა დაბ.26,5
- ღმერთმა არ დაანება ბოროტის ქმნა დაბ.31,7
- გათენება ღვთის ნებით დაბ.32,24
- ინებებს ღმერთი დაბ.41,16
- არ დააყოვნებს ღმერთი დაბ.41,32
- მოგაშენებ (ღმერთის აღთქმა) დაბ.48,4

კაცის ნებით:
- შემეცნება დაბ.2,9
- იქნება (მომავალში კაცის ნებით) დაბ.2,19
- შეიქნები (მომავალში სხვაგვარი) დაბ.3,5
- გექნება (მომავალში რაღაც) დაბ.3,16
- იბატონებ დაბ.3,16
- ხსენება, გახსენება დაბ.4,26
- მოწონება დაბ.6,2
- დატანება დაბ.8,6
- დაბრუნება დაბ.8,12
- აშენება დაბ.11,5
- ქონება მოხვეჭილი დაბ.12,5
- თქმევინება რაიმესი სხვისი ნებით დაბ.14,23
- დამონება დაბ.15,13
- ინებებ, როგორც გენებოს დაბ.16,6
- მოტანინება რაიმესი სხვისი ნებით დაბ.18,4
- დაძინება დაბ.19,4
- დაყოვნება დაბ.19,16
- ეუბნება დაბ.19,34
- იცხოვრე შენს ნებაზე დაბ.20,15
- ყველა დამცინებს (შიში) დაბ.21,6
- არ მიმტყუვნებ დაბ.21,23
- დამამარხვინებ დაბ.23,8
- იძებნება დაბ.24,23
- დალევინება დაბ.24,44
- შეტყობინება დაბ.27,45
- დაყენება დაბ.30,40
- დადევნება დაბ.31,36
- ზღვევინება დაბ.31,39
- მოხსენება დაბ.32,5
- წაძღვანება დაბ.32,20
- შერკინება დაბ.32,24
- პატიოსნება დაბ.42,19
- გაოგნება დაბ.43,33
- ნების დართვის თხოვნა დაბ.44,33
- შენარჩუნება დაბ.45,5
- აქვითინება დაბ.45,14
- რგუნება დაბ.45,18
- ჩვენება დაბ.46,28
- განსვენება (სიკვდილი) დაბ.47,30
- მრისხანება დაბ.49,6
- ბოროტი ნებით გაკეთება დაბ.49,6
- თაყვანება დაბ.49,8
- მოსვენება, დასვენება ქმედების შემდეგ დაბ.49,15
- გადაქანება დაბ.49,17
- მოდუნება დაბ.49,24

----------------------
სიტყვები მოხმობილია მხოლოდ ერთხელ პირველხსენების პრინციპით

გამოყენებულია ბიბლიის 2 გამოცემის დაბადების წიგნის ტექსტები:
1. 2015 წ. გადამუშავებული გამოცემა
2. 1989 წ. საპატრიარქოს გამოცემა

P.S. ამით არაფერს არ ვამტკიცებთ, მიიღეთ უბრალოდ ექსკურსად მშობლიურ ენაში, ამასთან საშუალება გეძლევათ იფიქროთ თემის აქტუალობაზე ჩვენს ცხოვრებაში.