ყველა თვითონ ირჩევს, სწამდეს თუ არა


საკვანძო მუხლები:

1.8.85 ყველა თვითონ ირჩევს, სწამდეს თუ არა

__თემაზე წერდნენ__
***
სიყვარულის ორგვარი სახეობა ორგვარსავე მოქალაქეობას აღმოაცენებს მთელს ქვეყნიერებაზე: ღმერთის სიყვარული იერუსალიმის მოქალაქეებად შეგვქმნის, ღვთის ქალაქისა, ხოლო ამა ქვეყნის სიყვარული - ბაბილონის მოქალაქეებად, ანუ ეშმაკის ქალაქისა. მაშ, დაე, ყოველმა ჩვენგანმა თვითვე ჰკითხოს საკუთარ თავს, თუ ვინ და რა შეჰყვარებია მას და ასე გულისხმა-ჰყოს, თუ რომელი ქალაქის მოქალაქე შექმნილა - ღვთის ქალაქისა თუ ეშმაკის ქალაქისა!
__ ნეტარი ავგუსტინე __

***
მის მამას ყურადღების ღირსად არ მიაჩნდა ბიბლია და ამბობდა, რომ თავისი მემკვიდრეც გაიზიარებდა მის ამ აზრს და ბიბლიის გარეშე იცხოვრებდა.
საფრანგეთის რევოლუციის დღეებში, საყოველთაო ტერორისას დააპატიმრეს და ციხეში ჩააგდეს მისი შვილი. მას ყოველდღე ემუქრებოდა სიკვდილი. განაწამებს ხელში ჩაუვარდა ბიბლია, წაიკითხა, მოიქცა ქრისტიანად და მთელი ცხოვრება იცავდა ქრისტიანობას.
ეს იყო ლია ჰარპი.

***
ბოლო ღამე ამ კაცისა გასრულდა შიშსა და ოხვრაში. იგი უხმობდა დახმარებისთვის სწორედ მას, რომელსაც მთელი ცხოვრება ებრძოდა.
პარიზში, მისეულ სახლში, დღეს არის ბრიტანული ბიბლიური საზოგადოების საწყობი.
ეს კაცი იყო ვოლტერი.