ქრისტეს მიმღებნი იხსენებენ თავის უწინდელ უღმრთოებას სინანულით


საკვანძო მუხლები:

საქმენი მოციქულთა 26 : 29 ; 1კორინთელთა 6 : 11 ; გალატელთა 1 : 23 ; ეფესელთა 2 : 2 ; კოლასელთა 3 : 7 ; 1ტიმოთე 1 : 13 ; ებრაელთა 10 : 32 ; ლევიანნი 4 : 4 ;
1.8.48. ქრისტეს მიმღებნი იხსენებენ თავის უწინდელ უღმრთოებას სინანულით

რომ.6,17; 1კორ.6,11 ეფ. 2.[2]-6; კოლ. 3,7.8; 1ტიმ.1,13 ებრ.10,32

- და ყველას იგივეს უსურვებენ, შეიცნონ თავიანთი უღმერთო ყოფნა და ისეთივე გახდნენ, როგორიც თვითონ არიან უკვე დღეს საქ.26,29

- ხოლო ადამიანები ხედავენ აშკარა ცვლილებას მათში გალ.1,23

ბიბლიის მუხლები

საქმეები 26
29. პავლემ კი თქვა: "ღმერთს ვევედრები, რომ ადრე თუ გვიან, არა მხოლოდ შენ, არამედ ყველა, ვინც დღეს მისმენს, ისეთი გახდეს, როგორიც მე ვარ, ოღონდ ამ ბორკილების გარეშე”.

რომაელთა 6
17. ხოლო მადლობა ღმერთს, რომ თქვენ ადრე ცოდვის მონები, შემდგომ გულით დაემორჩილეთ იმ მოძღვრებას, რომელსაც გადაეცით თქვენი თავი.

1კორინთელთა 6

11. ასეთი იყო ზოგიერთი თქვენგანი უწინ; მაგრამ განიბანეთ, მაგრამ წმიდა გახდით, მაგრამ გამართლდით ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს სახელით და ჩვენი ღვთის სულით.

გალატელთა 1
23. მხოლოდ ის სმენოდათ, რომ კაცი, რომელიც ოდესღაც გვდევნიდა, ახლა იმ რწმენას ახარებს, რომელსაც ადრე ებრძოდაო,

ეფესელთა 2
2. რომლებითაც უწინ ამ წუთისოფლის წესისამებრ იარებოდით, ჰაერის ძალთა მთავრის - იმ სულის ნებით, ვის ძალამოსილებასაც ამჟამად ჰმონებენ ურჩობის ძენი;
3. ოდესღაც ჩვენც მათ შორის ვცხოვრობდით, ხორცის გულისთქმას აყოლილნი, ხორციელ ვნებათა და ზრანვათა მონა-მორჩილნი და, ბუნებით, დანარჩენთა მსგავსად, შერისხვის შვილნი;
4. მაგრამ წყალობით მდიდარმა ღმერთმა, თავისი უშრეტი სიყვარულით რომ შეგვიყვარა,
5. ბრალეულობით მკვდარნი ქრისტესთან ერთად გაგვაცოცხლა (მადლით ხართ გამოხსნილნი),
6. მასთან ერთად აღგვადგინა და მასთანვე დაგვსხა ზეცას ქრისტე იესოში,

კოლასელთა 3
7. რომელთა შორისაც იყავით თქვენც, როცა მათთან ერთად ცხოვრობდით.
8. ახლა კი განიშორეთ ყველაფერი: რისხვა, გულისწყრომა, ბოროტება, გმობა და უგვანი სიტყვა თქვენს ბაგეთაგან.

1ტიმოთე 1
13. მე, რომელიც უწინ მგმობელი, მდევნელი და შეურაცხმყოფელი ვიყავი, მაგრამ შეწყალებულ ვიქენი, ვინაიდან უმეცრებით და ურწმუნოებით ვაკეთებდი ამას.

ებრაელთა 10
32. გაიხსენეთ უწინდელი დღეები, როცა სინათლე მოგეფინათ და მრავალი ტანჯვა დაითმინეთ.