უნებისყოფობაზე ფიქრი ცრურწმენის ერთერთი სახეა


საკვანძო მუხლები:

1.5.8 უნებისყოფობაზე ფიქრი ცრურწმენის ერთერთი სახეა

__თემაზე წერდნენ__
***
ჩვენ ძალა უფრო მეტი გვაქვს, ვიდრე ნებისყოფა, და ხშირად მხოლოდ საკუთარ თვალში თავის გასამართლებლად ბევრ რამეს ჩვენთვის შეუძლებლად ვთვლით.
__ლაროშფუკო__

***
ნებისყოფა თუ არაფერს სწყვეტს, არ არის ნამდვილი ნებისყოფა: უნებისყოფო ადამიანი ვერასოდეს ვერ იღებს გადაწყვეტილებას.
__ჰეგელი__

***
არ არსებობს დიდი ნიჭი დიდი ნებისყოფის გარეშე.
__ბალზაკი__

***
სადაც ნებისყოფა არ არის, იქ არც გზა ჩანს.
__ბერნარდ შოუ__

***
ჰოი, რა ტკბილია თურმე, როცა საკუთარი ძალის გწამს.
__დოსტოევსკი__

***
რა არის ნებისყოფა, თუ არა აზრი საქმედ ქცეული?
__ბესტუჟევ-მარლინსკი__

***
გონება იმისთვის აქვს ადამიანს, რომ გონივრულად იცხოვროს და არა იმისთვის, რომ უყუროს, რა უგუნურად ცხოვრობს.
__ბელინსკი__

***
ფუჭია განსწავლულობა, თუ იგი ადამიანში ვერ აყალიბებს მტკიცე ხასიათს.
__მაჰათმა განდი__

***
ჩვენი ნებისყოფა, ჩვენი კუნთებივით, მაგრდება მუდამ მზარდი საქმიანობით... თუ არ ავარჯიშეთ, უთუოდ სუსტი კუნთები და სუსტი ნებისყოფა გექნებათ.
__უშინსკი__

***
დიდი ნებისყოფა მარტო იმის უნარი კი არ არის, რაღაც ისურვო და მიაღწიო, არამედ იმის უნარიცაა, აიძულო თავი და ხელი აიღო, უარი თქვა რაღაცაზე, როდესაც ეს საჭიროა. ნებისყოფა უბრალო სურვილი და მისი დაკმაყოფილება როდია, იგი სურვილიც არის და თავშეკავების უნარიც, სურვილიცა და უარის თქმაც.
__მაკარენკო__

***
"ნებისყოფა" - უშინაარსო და უვარგისი ცნებაა, ცრურწმენის სახეა, რომელიც არქივს უნდა ჩაბარდეს. უნებისყოფო ადამიანები, ისევე როგორც უგულო და უღვიძლო, არ არსებობენ, მაგრამ არიან სხვადასხვა წყობის ადამიანები... "უნებისყოფო" ადამიანი ისაა, ვისაც ამ წუთში სწამს, რომ ის უნებისყოფოა, ხოლო "ნებისყოფიანი" - ის, ვისაც სჯერა, რომ ნებისყოფიანია. განსხვავებას განსაზღვრავს თვითშთაგონების განვითარებული ან გაუვითარებელი უნარი.
__ვლადიმერ ლევი__

***
ნების სისუსტე სიჯიუტეში აფარებს თავს ისე, როგორც სილაჩრე - ტრაბახში და სიძუნწე - მფლანგველობაში. არც დამყოლი ხასიათი მიანიშნებს ხშირად მორჩილ ნებაზე ისე, როგორც ჭირვეულობა უტეხ ნებისყოფაზე.
__შოთა ორველაშვილი__