თვალი გავუსწოროთ სიბნელეს ჩვენს შიგნით და ვუწოდოთ თავისი სახელი


საკვანძო მუხლები:

1.4.13 თვალი გავუსწოროთ სიბნელეს ჩვენს შიგნით და ვუწოდოთ თავისი სახელი

__თემაზე წერდნენ__
***
შენი თავი თვით განსაჯე, რომ სხვისი განსჯა არ დაგჭირდეს.
__ყაბუს ნამედან__

***
იცოცხლო - ნიშნავს მწუხრი გაფანტო,
სძლიო შენს თავში აჩრდილი მძლავრი;
ქმნიდე - გაკაფო ბნელში გზა ფართო,
შენს თავს თვითონვე დაადო მსჯავრი.
__იბსენი__

***
რას დავასკვნით მთელი ჩვენი სიბნელიდან, თუ არა ჩვენს უღირსობას.
__ბლეზ პასკალი__

***
სანამ სხვა დაგცინებს, შენ უნდა დასცინო შენს თავს - სირცხვილს თამაშით აიტან: ძირი ირონიისა.
__გრიგოლ რობაქიძე__

***
შენში აღმოჩენილ ავ ზნეს შენს თავს ვერ დაუმალავ. დაუმალავ და ჩაიცინებს, გეტყვის, ეს ხომ ჩვენი საერთო ცოდნააო. შენ და მე ხომ განუყოფელნი ვართ და აბა რად გვინდა ეს არასასიამოვნო ტვირთი ვატაროთ. არ გვიჯობს, ახლავე მოვიშოროთ და თავის მოუტყუებლად შევძლოთ თქმა, ეს ცოდვა უკვე აღარ გვაწევს კისერზეო!
__მირზა ბადიაური__